Folketingets presidium

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Folketingets presidium (presidium, latin: «de som sitter foran») er den øverste ledelsen av det danske Folketinget.[1] Helt konkret henviser presidium til at medlemmene av Folketingets presidium på skift leder møtene i Folketingssalen fra formannssetet. Herfra sørger de blant annet for at Folketingets medlemmer «hilser når de går på talerstolen, at de overholder taletiden, og at de holder en god tone».[1]

Folketingssalen

Presidiet består av Folketingets formann (formand) samt fire visepresidenter (næstformænd). Presidiet forestår ledelsen av Folketingets daglige administrasjon og de politiske forhandlinger som foregår i Folketinget. Presidenten (eller en visepresident) er i Folketinget plassert ved siden av talerstolen. Vervet som folketingspresident regnes for å være landets fremste, hvorfor presidenten oppebærer en gasje som er på nivå med statsministerens.

Presidiet velges på det første møte hvor Folketinget trer sammen ved begynnelsen av en folketingssamling, liksom det ved nyvalg til Folketinget velges et nytt presidium. Presidiet velges av hele Folketinget. Reelt er det dog kun presidenten som velges direkte, idet de fire største partiene i Folketinget, utover det parti presidenten tilhører, besetter visepresidentpostene i rekkefølge etter størrelse. Folketingets presidium består således i praksis alltid av representanter for de fem største partiene i Folketinget (idet det dog er teoretisk mulig at et parti utover de fem største besetter presidentposten). Hvis to grupper har like mange mandater, skjer avgjørelsen ved loddtrekning. Det er skjedd flere ganger i historien.

Den primære oppgaven for presidenten (og visepresidentene) er å lede de omkring 100 møter som årlig avholdes i folketingssalen. Det er presidenten som sørger for at folketingsmedlemmene får ordet i den riktige rekkefølge, liksom vedkommende påser at reglene for taletidens lengde overholdes. Det er også presidenten som bryter inn hvis et folketingsmedlem bruker direkte tale overfor en kollega, som ifølge tingets retningslinjer skal tituleres med herr og fru.

Folketingets presidium har dessuten det overordnede ansvar for Folketingets administrasjon og dermed også ansvaret for Folketingets ansatte. Posten som Folketingets formann regnes for at være den fineste, man kan velges til i det danske samfunn. Derfor går posten oftest til et garvet folketingsmedlem som er respektert bredt blant medlemmene av Folketinget.[1]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c «Folketingets Præsidium», Folketinget