Fjordbyen Lier og Drammen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Fjordbyen Lier og Drammen er en interkommunal plan mellom Drammen og Lier kommune som består av mange store prosjekter som sammen bidrar i forvandlingen av Lierstranda og Brakerøya om felles utvikling av en fjordby.

Fjordbyen Lier og Drammen[rediger | rediger kilde]

Fjordbyrådet er samarbeidsorganet mellom Drammen og Lier kommune under utviklingen av Fjordbyen Lier og Drammen, som vil etter planen bestå av hotell, forskning, utdanning, butikker, kafeer og boliger.[1] De to kommunene inngikk 26. november 2010 en avtale om felles plansamarbeid om utvikling av Fjordbyen Lier og Drammen.[2] Fjordbyen består av mange store prosjekter som strekker seg fra Brakerøya i Drammen til Gilhusbukta i Lier.[3] Ferdig utbygd skal Fjordbyen Lier og Drammen ha plass til 16 000 arbeidsplasser og 8 000 boliger. Visjonen er en «Fjordby der folk, fjord og fremtid møtes».[4]

Gilhusøyene[rediger | rediger kilde]

Gilhusbukta på Lierstranda skal omdannes til en kanalby med flere boligområder med kanaler og øyer. Dette skal etter planen gi plass til 1800 nye boliger på 200 dekar nytt land.[5]

Drammens nye sykehus[rediger | rediger kilde]

Sykehuset hadde en visjon om nytt sykehus på Gullaug i 2010, da den daværende Helseminister Bjarne Håkon Hanssen lovet nytt sykehus ved stortingsvalget 2009, dette ble vraket samme året. Det ble også vurdert å bygge på den eksisterende tomta, et annet forslag var Ytterkollen, men i 2018 ble det besluttet at Drammens nye sykehus skulle bygges på Brakerøya.

7. mai 2019 startet rivningen av det første av i alt 30 bygg som måtte rives på Brakerøya, byggene utgjør 100 000 tonn masse, men det planlegges gjenbruk av 36 000 tonn for oppfylling på tomten.[6]

14. oktober 2019 hadde sykehuset byggestart med planlagt innfasing for full drift sommeren 2025. Det nye sykehuset vil utgjøre et bruttoareal på 122 000 kvadratmeter med en kostnadsramme på 10,5 milliarder kroner(2020 prisnivå)[7][8] Sykehuset vil bli lokalsykehus for Drammen, Lier og Asker og ha områdefunksjoner for alle beboere innenfor hele Vestre Viken HF sitt dekningsområde. Sykehuset vil erstatte dagens Drammen sykehus og Blakstad sykehus.[9]

Fremdrift:[rediger | rediger kilde]

 • Rivning av bygg på Brakerøya startet, 7. mai 2019

Fakta om Drammens nye sykehus:[rediger | rediger kilde]

 • Bygningsmassen er fordelt på seks bygg.
 • Poliklinisk/dagplasser somatikk: 228
 • Poliklinisk psykiatrisk helsevern: 16
 • Døgnplasser psykisk helsevern og TSB: 167
 • Føderom: 7
 • Operasjonsstuer: 23
 • 4 000 arbeidsplasser

Drammen helsepark[rediger | rediger kilde]

Det er også store planer for området rundt sykehuset. Dette prosjektet har navnet Drammen helsepark og utvikles av Drammen Helsepark AS. Drammen Helsepark AS ble stiftet 28. juni 2017 og eies av Eidos Eiendomsutvikling (50 %) og Bane NOR Eiendom (50 %).[14] Drammen helsepark skal etter planen bestå av 7 bygg på til sammen 76 500 kvadratmeter. Helseparken vil inneholde hotell, spisesteder, utdanning, butikker, forskning og kontorer.[15] Området skal fremstå som en forlengelse av bystrukturen i Drammen og vil derfor bestå av publikumsrettede funksjoner på gateplan. Kjelleren i helseparken vil inneholde 360 parkeringsplasser. 250 parkeringsplasser for besøkende til det nye sykehuset og 110 parkeringsplasser til helseparkens virksomheter. Parkeringskjelleren blir 450 meter lang og 45 meter bred.[16][17]

Byggene:[rediger | rediger kilde]

 • Bygg 1, Hallen, 4 973 kvadratmeter. Vil bestå av Behandlingsrom, kontorer, treningsrom, møterom og resepsjon.
 • Bygg 2, Helsehuset, 14 372 kvadratmeter, Bygget knyttes sammen med sykehuset med egen gangbro.
 • Bygg 3A, Hotellet, 11 371 kvadratmeter, Planlegges å bestå av spisesteder, svømmebasseng og dagligvare.
 • Bygg 3B, Hotellet, 5 357 kvadratmeter, Planlegges å bestå av spisesteder, svømmebasseng og dagligvare.
 • Bygg 4A, Tårnet, 10 057 kvadratmeter, Planlegges å bestå av behandlingsrom, bibliotek og kontorer.
 • Bygg 4B, Næring, 12 112 kvadratmeter, Planlegges å bestå av auditorium og laboratorium.
 • Bygg 4C, Skolebygget, 16 645 kvadratmeter, Planlegges å bestå av gymsal og treningssenter.[18]

Tomtegata 64[rediger | rediger kilde]

Tomtegata 64 er et prosjekt i Drammen helsepark på 46 500 kvadratmeter som vil inneholde handel, næring og parkering for sykehusets ansatte. Arkitekten bak prosjektet er Oslo Works. Planlagt ferdigstilt i overgangen 2024/2025.[19]

Brakerøya stasjon[rediger | rediger kilde]

Brakerøya stasjon kommer ny gangbro til helseparken og sykehuset som blir hovedforbindelsen for togreisende som skal til helseparken eller til nye Drammen sykehus.[20] Grunnarbeidene utføres sommeren 2021, så den skal være klar til bruk høsten 2024.[21]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Legevakt og helsehus i fjordbyrådet». www.drammenhelsepark.no. Besøkt 10. mai 2021. 
 2. ^ https://www.eidos.no/prosjekter-fjordbyen-lier-og-drammen/fjordbyen-lier-og-drammen
 3. ^ https://www.fjordbyenlierdrammen.no/fjordbyen-viktige-aktorer/mange-aktorer-og-store-prosjekter
 4. ^ https://www.eidos.no/prosjekter-omraderegulering/fra-industri-lager-og-logistikk-til-ny-fjordby
 5. ^ https://www.eidos.no/prosjekter-fjordbyen-lier-og-drammen/fjordbyen-lier-og-drammen
 6. ^ https://www.fjordbyenlierdrammen.no/fjordbyen-historie-mai-2019/rivestart-pa-sykehustomten-1
 7. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. mai 2021. Besøkt 9. september 2021. 
 8. ^ https://sykehusbygg.no/byggeprosjekt/prosjekter-i-sor-ost/nytt-sykehus-i-drammen#prosjektdokumenter
 9. ^ https://vestreviken.no/om-oss/nytt-sykehus-i-drammen#historikk-og-milepaeler
 10. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. mai 2021. Besøkt 9. september 2021. 
 11. ^ https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/en-stor-milepel-for-nytt-sykehus-i-drammen
 12. ^ https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/ny-vei-til-sykehuset-jernbaneundergangen-er-pa-plass-se-video
 13. ^ https://vestreviken.no/om-oss/nyheter/grunnstein-for-nytt-sykehus-pa-plass
 14. ^ https://www.drammenhelsepark.no/om-oss-drammen-helsepark/drammen-helsepark
 15. ^ https://www.drammenhelsepark.no/helseparken-tjenester/et-mangfold-av-tjenester
 16. ^ https://www.eidos.no/prosjekter-drammen-helsepark/drammen-helsepark
 17. ^ https://nyheter.byggfakta.no/byggestart-i-drammen-for-arsskiftet-190884/nyhet.html
 18. ^ https://www.drammenhelsepark.no/byggene-byggene/byggene-skal-bidra-til-et-godt-byrom
 19. ^ https://www.vedal.no/prosjekt/tomtegata-64/
 20. ^ https://drammenhelsepark.no/grunnarbeid-for-gangbro-pa-brakeroya-stasjon
 21. ^ https://nyheter.byggfakta.no/bygger-ny-gangbro-pa-brakeroya-167193/nyhet.html