Hopp til innhold

Eurokode

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Eurokodene er de felleseuropeiske dimensjoneringsreglene for bærende konstruksjoner i byggverk, enten det er bygninger, broer eller hus.

Eurokodene ble laget på oppdrag fra Europakommisjonen og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA), innenfor rammene av den europeiske standardiseringsorganisasjonen Comité Européen de Normalisation (CEN). For kommisjonen er formålet å utvikle det indre marked for produkter og tjenester innen byggeindustrien. Mer enhetlige sikkerhetsnivåer i byggebransjen i Europa var også ønsket.[1]

Eurokodene kan ikke angi hvilke sikkerhetsnivåer som skal gjelde, ettersom overordnet lovgivning for byggebransjen ikke er harmonisert innen Den europeiske union. De myndigheter som i hvert land har ansvar for denne lovgivningen, er imidlertid forpliktet til å tilpasse sine regler slik at eurokodene skal kunne brukes. I tillegg till eurokodene publiserer hvert land et nasjonalt vedlegg med de spesifikke forskriftene som gjelder i landet. Tanken er at man skal kunne kjøpe eurokodene på et hvilket som helst språk, og komplettere med den nasjonale delen for det land man er interessert i. I Norge publiseres eurokodene av Standard Norge.

Inndeling

[rediger | rediger kilde]

Eurokodene er inndelt i følgende ti deler, hver bestående av én eller flere standarder:

 • Eurokode 0: Grunnleggende dimensjoneringsregler (1990+NA)
 • Eurokode 1: Belastning på bærekonstruksjoner (1991-1-1+NA)
 • Eurokode 2: Dimensjonering av betongkonstruksjoner (1992-1-1+NA)
 • Eurokode 3: Dimensjonering av stålkonstruksjoner (1993-1-1+NA)
 • Eurokode 4: Dimensjonering av kombinasjonskonstruksjoner stål/betong (1994-1-1+NA)
 • Eurokode 5: Dimensjonering av trekonstruksjoner (1995-1-1+A1+NA)
 • Eurokode 6: Dimensjonering av murkonstruksjoner (1996-1-1+NA)
 • Eurokode 7: Dimensjonering av geokonstruksjoner (1997-1+NA)
 • Eurokode 8: Prosjektering av konstruksjoner for seismisk påvirkning (1998-1+NA)
 • Eurokode 9: Dimensjonering av aluminiumskonstruksjoner (1999-1-1+NA)

Normative henvisninger

[rediger | rediger kilde]

I Eurokodene finnes såkalte normative henvisninger; henvisninger til standarder som ligger utenfor eurokodene, men som gjelder som norm. Noen av disse er:

 • NO-EN 1090 Utføring av stål- og aluminiumkonstruksjoner
 • NO-EN 13670 Betongkonstruksjoner - Utføring
 • NO-ISO 10137 Bygninger samt gang- og sykkelbroers brukbarhet med hensyn til svingninger og vibrasjoner
 • NO-ISO 2394 Pålitelighet i bæreverk - Generelle prinsipper
 • NO-ISO 12494 Nedisning av konstruksjoner på grunn av fukt i luften

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]