Etylbenzen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Etylbenzen

Etylbenzen er en organisk kjemisk forbindelse som er et aromatisk hydrokarbon. Den brukes hovedsakelig i petrokjemisk industri som et bindeledd for produksjon av styren, som i sin tur brukes til fremstilling av polystyren, et vanlig plastmateriale. Etylbenzen finnes ofte i små mengder i råolje, men produseres ellers i store mengder ved å kombinere petrokjemikaliene benzen og etylen i en sur, katalysert, kjemisk reaksjon. Katalytisk dehydrogenering av etylbenzen gir så hydrogengass og styren, hvilket er vinylbenzen. Etylbenzen er også en bestanddel i noen malingstyper.