Etterretninger for sjøfarende

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Etterretninger for sjøfarende
Historiske Efs - her om Forholdsregler ved Kolera
TypePeriodikum

Etterretninger for sjøfarende (efs) er et kunngjøringshefte med kartrettelser og andre meddelelser som er av spesiell interesse for de norske sjøfarende. Det utgis av Norges geografiske oppmåling – hydrografisk seksjon / Norges sjøkartverk / Statens kartverk sjødivisjonen. Heftene er publisert i over 150 år, og ble sendt ut til abonnenter to ganger hvert halvår frem til 1894 og hver måned frem til 1937. Etter 1937 har de blitt sendt ut hver 14. dag. Det er unntak i 1940 og 1944. Heftet for 15. mai 1940 utkom ikke som følge av krigsforholdene, og i 1944 ble det nødvendig med et ekstra samlehefte i september (nr 17) med kunngjøringer om krigsforanstaltninger m.v. i norske kystområder.

Norge er en sjøfartsnasjon og meldinger fra hele verden ble samlet inn og kunngjort frem til 1990. Etter 1990 begrenser meldingene seg stort sett til Skandinavia og landene rundt Nordsjøbassenget. De viktigste meldingene er sikkerhetskritiske og av navigasjonsmessig art, og er et viktig og lovpålagt supplement til nye og oppdaterte sjøkart. Dette kan være nyoppdagete grunner, båer og rev, men også meldinger om nye fyr og øvrig oppmerking av skipsleden.

I tillegg til sikkerhetskritiske kartrettelser er det et eget kapittel i hvert hefte med «Andre meddelelser»; informasjon om nye forskrifter, lovbestemmelser, råd, advarsler og økonomiske forhold knyttet til mannskap, last, toll og havneanløp. Og det er nettopp under Forskjellige meddelelser Etterretninger for sjøfarende kan være et svært interessant vitnesbyrd for en sjøfartsnasjons historie og utvikling. Gjennom krig og fred kan en lese kunngjøringer som gir forordninger og bekjentgjørelser for å sikre en effektiv og trygg seilas på alle verdenshav. Utviklingen av det moderne samfunnet skinner i gjennom når meldinger om dampskip, luftskip, sjøfly, undervannsfartøy, telegrafkabler og broer etc dukker opp. Dette er en del av Norges maritime historie som sjelden fremkommer i historiebøkene.

Hver årgang har blitt avlevert til Nasjonalbiblioteket beregnet for statsarkiv. Årgangene før 1994 har ikke vært enkelt tilgjengelig for allmuen. Hefter fra 1994 er produsert digitalt og tilgjengelige i Efs-arkivet.[1] En fullstendig oversikt over eldre årganger finnes på Liste over historiske dokumenter hos Statens kartverks sjødivisjon. Skanning av årgangene pågår så alle er ikke tilgjengelige enda.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Etterretninger for sjøfarende (Efs)». Kartverket. 13. desember 2013. Besøkt 17. oktober 2019.