Hopp til innhold

Emsdepesjen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kong Wilhelm på kurstedet Bad Ems, 13. juni 1870
Minnestein over Emsdepesjen i Bad Ems

Emsdepesjen eller Emser-depesjen (tysk: Emser Depesche) var en skriftlig meddelelse i et telegram til Preussens ministerpresident Otto von Bismarck, fra den prøyssiske kongen Vilhelm I om hans møte med den franske ambassadøren Vincent Benedetti.

Kort beskrivelse[rediger | rediger kilde]

Telegrammet ble sendt den 13. juli 1870 fra kurbyen Bad Ems, hvor kongen oppholdt seg, og var egentlig ment som en intern beskjed til von Bismarck om kravene fra den franske ambassadøren.[trenger referanse]

Bismarck tilspisset ved hjelp av utelatelser kongens formuleringer på en måte som kunne tolkes som en ærekrenkelse, og fikk denne tendensiøst forkortede versjonen publisert i avisene samme kveld.[trenger referanse] Tyske avisers egne artikler om saken skjerpet det hele ytterligere.[trenger referanse]

Denne teksten ble straks kjent i Paris. Der utløste den en chauvinistisk motvilje, og siden den ga inntrykk av at den prøyssiske kongen bryskt hadde avvist ambassadøren, ble saken av Napoleon III brukt som påskudd for å erklære Preussen krig den 19. juli 1870.[1] Keiser Napoleon III ønsket personlig å bevare freden, men ble presset av den franske nasjonalistiske stemningen til å erklære krig.[trenger referanse] Bismarck hadde utnyttet den franske regjeringens diplomatiske udugelighet til å framkalle den lenge truende krigen på et tidspunkt da Frankrike såvel militært som politisk var ikke var fullstendig forberedt.[trenger referanse] Frankrike overvurderte sterkt sin militære styrke, noe som Bismarck bygde på i sin politikk.[trenger referanse]

Detaljert beskrivelse - forskjellen mellom den første og den forkortede teksten[rediger | rediger kilde]

Bismarcks nære medarbeider Heinrich Abeken, som ledsaget kongen i Bad Ems, noterte kong Wilhelms beretning om hendelsene der samme dag som de fant sted, og telegraferte dette til ministerpresidenten. Denne meddelelsen var den egentlige Emsdepesjen, men det var i Bismarcks versjon den gikk over i historien.

Den egentlige depesjen hadde følgende ordlyd
[trenger referanse]

(Tysk:)

Seine Majestät der König schreibt mir:
Graf Benedetti fing mich auf der Promenade ab, um auf zuletzt sehr zudringliche Art von mir zu verlangen, ich sollte ihn autorisiren, sofort zu telegraphiren, dass ich für alle Zukunft mich verpflichtete, niemals wieder meine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Candidatur zurückkämen.
Natürlich sagte ich ihm, dass ich noch nichts erhalten hätte und da er über Paris und Madrid früher benachrichtigt sei als ich, er wohl einsähe, dass mein Gouvernement wiederum außer Spiel sei.
Seine Majestät hat seitdem ein Schreiben des Fürsten bekommen.
Da Seine Majestät dem Grafen Benedetti gesagt, dass er Nachricht vom Fürsten erwarte, hat Allerhöchstderselbe, mit Rücksicht auf die obige Zumuthung, auf des Grafen Eulenburg und meinen Vortrag, beschlossen, den Grafen Benedetti nicht mehr zu empfangen, sondern ihm nur durch einen Adjutanten sagen zu lassen: dass Seine Majestät jetzt vom Fürsten die Bestätigung der Nachricht erhalten, die Benedetti aus Paris schon gehabt, und dem Botschafter nichts weiter zu sagen habe.
Seine Majestät stellt Eurer Excellenz anheim, ob nicht die neue Forderung Benedettis und ihre Zurückweisung sogleich, sowohl unsern Gesandten, als in der Presse mitgeteilt werden sollte.

(Norsk:)

Hans majestet kongen skriver til meg: «Grev Benedetti innhentet meg på promenaden for til sist i meget påtrengende form å forlange av meg at jeg skulle autorisere ham til straks å telegrafere at jeg for all fremtid forplikter meg til aldri å gi min tilslutning hvis hohenzollerne gjenopptar deres kandidatur.
Jeg avviste ham til sist noe strengt, da man i alle forhold aldri må eller kan avgi et slikt løfte.
Naturligvis sa jeg til ham at jeg enda ikke hadde mottatt noe, og da han via Paris og Madrid hadde fått meddelelser før meg, innså han vel at min regjering fortsatt var ute av spillet.
Hans Majestet har etterfølgende mottatt et skriv fra fyrsten.
Da Hans Majestet hadde sagt til grev Benedetti at han avventer nyheter fra fyrsten, har han, på bakgrunn av den ovennevnte kravstorhet, på forslag fra grev Eulenberg og meg, besluttet å ikke motta grev Benedetti mer, men ved en adjutant å meddele ham at hans majestet av fyrsten har fått bekreftet den nyhet som ambassadøren allerede hadde fått fra Paris og ikke hadde ytterligere å si til ambassadøren.
Hans Majestet forespør Deres Excellence, om ikke de nye krav fra Benedetti og deres avvisning bør meddeles såvel våre gesandter som pressen.»

Bismarck mottok dette telegrammet under en middag den 13. juli, der han hadde invitert Albrecht von Roon og Helmuth Karl Bernhard Graf von Moltke. Bismarck leste telegrammet høyt for de to gjestene: «de ble så nedslåtte at de hverken kunne spise eller drikke».

Herpå redigerte og forkortet Bismarck telegrammet kraftig og leste også denne forkortede utgaven høyt for sine gjester. Den lød slik:
[trenger referanse]
Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbprinzen von Hohenzollern der Kaiserlich Französischen Regierung von der Königlich Spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der Französische Botschafter in Ems an S. Maj. den König noch die Forderung gestellt, ihn zu autorisieren, dass er nach Paris telegraphiere, dass S. Maj. der König sich für alle Zukunft verpflichte, niemals wieder seine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur wieder zurückkommen sollten.
Seine Maj. der König hat es darauf abgelehnt, den Franz. Botschafter nochmals zu empfangen, und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, dass S. Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe.

På norsk:

Etter at nyheten om den hohenzollernske arveprins' avkall offisielt var blitt meddelt den keiserlige franske regjering av den kongelige spanske, har den franske ambassadør i Ems fremsatt det ytterligere krav til Hans Majestet Kongen, at denne skulle gi tillatelse til at han kunne telegrafere til Paris at kongen for all fremtid ville forplikte seg til aldri å gi sin tilslutning hvis hohenzollerne skulle fornye sitt kandidatur.
Hans Majestet Kongen har heretter avvist å motta den franske ambassadøren mer, og har ved sin adjutant meddelt denne at Hans Majestet ikke har mer å si til ambassadøren.

Av denne utgave fremgikk det ikke at kong Wilhelm I hadde hatt en samtale med den franske ambassadør og hadde meddelt ham sin avvisning, kun det franske krav, og avvisningen av en ytterligere audiens ble kort omtalt.

Med disse forkortelsene kunne meddelelsen lett gi inntrykk av at Benedetti hadde opptrådt utilstedelig i Bad Ems, og at kongen hadde avvist ytterligere diplomatiske kontakter.

Stemningen blant Roon og Moltke endret seg straks fra nedslåtthet til glede. Bismarck sa til sine gjester at den øyeblikkelige offentliggjørelse av hans versjon «ville virke som en rød klut på den galliske tyr», som nå måtte slå til og derved fremstå som angriper.[trenger referanse] Moltke sa: «Hvis jeg får lov å oppleve å føre våre hærer i en slik krig, så kan djevelen godt straks etter hente det gamle kadaveret.»[trenger referanse]

Innen frigivelsen av teksten til pressen forhørte Bismarck seg igjen med general Moltke om status på opprustningen. Han ville vite hvor lang tid som var nødvendig for å forberede en seierrik krig. Moltke mente at et snartlig utbrudd av krigen i det store og hele var mer fordelaktig enn en utsettelse var.[trenger referanse]

Bismarck ga pressen den forkortede utgaven til offentliggjøring, og allerede den 13. juli ble den offentliggjort av den regjeringsnære «Norddeutsche Allgemeine Zeitung» i en ekstrautgave.

Den franske oversettelsen

Det var det franske telegrambyrået Havas som oversatte Bismarck-versjonen av depesjen. Der brukte man det tyske ordet «Adjutant» - det var ikke gitt noen fransk oversettelse for det. På tysk er en adjutant en høystående medarbeider. Men ordet finnes også på fransk, og da brukes det om underoffiserer. Dermed fikk franske lesere inntrykk av at kongen bevisst hadde fornærmet deres ambassadør ved å sende en underoffiser med beskjeden. Dette var den versjonen som ble trykket i de fleste franske aviser neste dag, som dessuten var var Bastilledagen ( 14. juli).[2] Lesere ville få inntrykk av at kongen hadde krenket deres ambassadør før den sistnevnte hadde fått fremført sitt budskap.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Edward Crankshaw: Bismarck. The Viking Press. 1981.
 • Michael Howard: The Franco-Prussian War. New York: Dorset Press. 1990 (originally published in 1961). ISBN 0-88029-432-9
 • H. W. Koch: A History of Prussia. New York: Dorset Press. 1987 (originally published in 1978). ISBN 0-88029-158-3
 • Taylor, A. J. P. Taylor: Bismarck, The Man and the Statesman. New York: Vintage Books. 1967.
 • Wilhelm Langewiesche-Brandt (utg.): Bismarck – Briefe, Reden, Erinnerungen, Berichte und Anekdoten. Einundfünfzigstes bis sechzigstes Tausend, Ebenhausen bei München, 1915.
 • Jan Ganschow, Olaf Haselhorst, Maik Ohnezeit (utg.): Der Deutsch-Französische Krieg 1870/71. Vorgeschichte – Verlauf – Folgen. Ares-Verlag, Graz 2009, ISBN 978-3-902475-69-5.
 • Eberhard Kolb: Der Kriegsausbruch 1870: Politische Entscheidungsprozesse und Verantwortlichkeiten in der Julikrise 1870. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1970.
 • Ludwig Reiners: Bismarck gründet das Reich. Beck, München 1957.
 • David Wetzel: A Duel of Giants: Bismarck, Napoleon III, and the Origins of the Franco-Prussian War. University of Wisconsin Press, Madison, Wisc. 2001.
 • Albert Sorel: Histoire diplomatique de la guerre franco-allemande. Paris 1875.
 • Ernst Walder (utg.): Die Emser Depesche, Quellen zur neueren Geschichte 27–29, 2. Auflage, Lang, Bern 1972
 • Wilhelm Liebknecht: Die Emser Depesche oder wie Kriege gemacht werden. Nürnberg, Wörlein 1891 (zahlreiche Neuauflagen und Reprints bis 2018, Digitalisat).

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Burkhard Asmuss / Arnulf Scriba. «Die "Emser Depesche"». www.dhm.de (tysk). Stiftung Deutsches Historisches Museum. Besøkt 9. mars 2019. 
 2. ^ Sedan 1870 by Douglas Fermer. 2008