Elektroniske mottiltak

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Elektroniske mottiltak (opper en: Electronic Countermeasures, ECM) er elektroniske signaler som sendes ut for å forstyrre eller totalt blokkere for eksempel radar, sonar, infrarøde instrumenter eller laser. EMT er en del av det som kalles elektronisk krigføring.

EMT kan deles opp i tre undergrupper:

  • Elektronisk jamming
  • Elektronisk villedning
  • Elektronisk nøytralisering

Elektronisk jamming[rediger | rediger kilde]

Jamming av samband går ut på å overdøve en radiomottaker med et sterkere signal enn det signalet som mottakeren prøver å motta. Sambandet mellom sender og mottaker kan derved brytes, og man svekker fiendens muligheter til å lede sine styrker. Fenomenet kan også oppstå tilfeldig ved at to radiosendere sender på samme frekvens i et område hvor en mottaker er i stand til å høre begge sendestasjonene. Dette skjer særlig i frekvensbånd hvor radiobølgene følger jordkrumningen - fra de laveste radiofrekvenser opp til 30 Megahertz. Frekvenser høyere enn 30 MHz rekker vanligvis bare innen synsvidde, slik at jammesenderen må være i samme område som den jammede radiomottakeren.[1][2][3]

Jamming av radar har til hensikt å blinde radaren slik at den ikke kan motta ekko av egne pulser skikkelig. Det er også mulig å skape falske mål ved å bruke en metode «Digital Radio Frequency Memory» som digitaliserer den mottatte radarpulsen for å sende den tilbake til radarmottakeren litt forsinket slik at det blir skapt et falskt mål bak det egentlige målet.

Jamming av navigasjonssystemer som GPS fører ofte til mindre nøyaktig navigasjon.

Villedning[rediger | rediger kilde]

Elektronisk villedning eller skinnutsendelse inkluderer en rekke metoder som må vurderes ut fra den taktiske situasjon på slagmarken. Blant de mest brukte metodene for elektronisk villedning er: Manipulativ elektronisk villedning er en metode hvor man fanger opp fiendens utsendelser på sambandet for senere avspilling i redigert form. Simulativ elektronisk villedning betyr at man narrer fienden ved å sette opp egne elektroniske ressurser for å skape et falskt bilde av situasjonen. Et eksempel kan være å simulere et typisk bataljonssamband hvor man vil at fienden skal tro at en bataljon av egner styrker er deployert.

Elektronisk nøytralisering[rediger | rediger kilde]

Elektromagnetisk puls (EMP) var tidligere et biprodukt ved detonasjon av et kjernefysisk våpen, men er per 2016 lagt inn under elektronisk krigføring fordi det er mulig å produsere rene elektromagnetisk bomber uten kjernefysisk detonasjon. En EMP kan ødelegge alt elektronisk utstyr inne i en bygning, et kjøretøy, fly eller skip som ikke er sikret mot dette. Andre mål for EMP kan være radaranlegg, sambandssentraler eller overvåkningsanlegg.

Referanser[rediger | rediger kilde]