Ekte hymeniesopper

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Ekte hymeniesopper
Nomenklatur
Agaricomycetes
Klassifikasjon
RikeSopper
DivisjonStilksporesopper
UnderdivisjonHymeniesopper
Økologi
Antall arter: over 38 000 [1]
Inndelt i
  • Se inndeling

Ekte hymeniesopper (Agaricomycetes) er en klasse av sopper som tilhører gruppen stilksporesopper. Alle soppene plassert i denne klassen danner fruktlegemer med basidier.

Da Elias Magnus Fries klassifiserte sopper delte han dem inn etter fellestrekk i form og utseende. I dag gjøres systematisk inndeling på bakgrunn av fylogeni, det vil si genetiske fellestrekk som gir grunnlag for antatt slektskap mellom artene.

Tidligere inndeling i skivesopper, rørsopper, piggsopper og lignende, er fortsatt praktisk for å artsbestemme sopper uten avanserte hjelpemidler.

Ordener[rediger | rediger kilde]

Ifølge Catalogue of Life omfatter denne klassen følgende ordener og uplasserte slekter.[1] Norske navn følger Artsdatabanken.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Bánki, O., Roskov, Y., Döring, M., Ower, G., Vandepitte, L., Hobern, D., Remsen, D., Schalk, P., DeWalt, R. E., Keping, M., Miller, J., Orrell, T., Aalbu, R., Adlard, R., Adriaenssens, E. M., Aedo, C., Aescht, E., Akkari, N., Alfenas-Zerbini, P., et al. (2022). Catalogue of Life Checklist (Versjon av 12. juli 2022). Catalogue of Life.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]