Hopp til innhold

Eggemoen leir

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi


Flystripa på Eggemoen

Eggemoen leir er en nedlagt militærleirEggemoen nord for Hønefoss. Flyplassen heter nå Hønefoss flyplass, Eggemoen

Flyplassen ble anlagt av tyskerne under andre verdenskrig. Etter 1946 ble den liggende ubrukt til Widerøe Flyveselskap flyskole kom til Eggemoen med sine seks Fairchild Cornell treningsfly 22. november 1950. Skolen ble flyttet tilbake til Rygge flystasjon for en periode sommeren 1951, men der var det ikke betongdekke. Det førte til at skolen kom tilbake til Eggemoen utpå høstparten. I 1952 ble den permanent flyttet til Rygge.

Den 12. mai 1953 ble også Luftkommando Østlandet (LKØ) overført til Eggemoen fra Rygge. Eggemoen var også rekruttskole for Hærens transportkorps og Ingeniørbataljonen i mange år. I mange år var flyplassen også base for Nor-Fly, som drev med malmleting fra fly for NGU. I en periode på 1990-tallet var flyplassen aktuell som ny småflyhovedplass på Østlandet, men det skulle ikke gå slik.

Det var tidligere i alt tre militærleirer rundt Hønefoss: Hvalsmoen leir, Helgelandsmoen leir og Eggemoen leir. Alle ble vedtatt nedlagt 13. juni 2001. Ringerike kommune kjøpte Eggemoen leir i 2005 for 23 millioner kroner fra Skifte Eiendom og solgte den tilbake i juni 2006. Eiendommen legges igjen ut for salg høsten 2007. Eiendommen som selges fra Skifte eiendom er på ca. 1380 mål og omfatter blant annet den gamle kompanileiren. Salget gjennomføres av Colliers International as på vegne av Skifte eiendom.

Hele eiendommen, både flyplassen og leiren ble til sist solgt til Ringeriks-gründeren Ola Tronrud.

Det skjer nå en betydelig nyetablering på Eggemoen, uten at selve leiren ser ut til å være særlig berørt av det. Tronrud står for utbygging av området rundt Eggemoen leir og mot Riksvei 35. Det er hele 2400 mål som er under utvikling, med rullebanen i sentrum. To splitter nye hangarer tilhørende Ola Tronrud AS og Heli Support ble først oppført. Disse representerte starten på utviklingen av området "Eggemoen Aviation and Technology Park".

Heller ikke Forsvaret har forlatt Eggemoen for godt, snarere tvert om. I tillegg til Forsvarets Satellittstasjon Eggemoen som ble bygget på 70-tallet og som driftes av Cyberforsvaret, har Forsvarsbygg de siste 10-12 år etablert betydelige anlegg lenger inn på moen. Dette inkluderer Forsvarets stasjon Ringerike - som er en del av det offentlig kjente globale Echelon-nettverket.[trenger referanse]