Ellipsoide

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En ellipsoide.

En ellipsoide er et tredimensjonalt legeme med tre ulike akser der "diameteren" av ellipsen er større eller mindre langs den ene aksen, og diameteren er lik mellom de to andre aksene . Den kan sees på som den tredimensjonale utgaven av en ellipse.

En gjennomskjæring av en ellipsoide vil alltid gi en ellipse. Om to av ellipsens akser er like lange, kan man tenke seg at ellipsoiden er dannet ved å la en ellipse rotere rundt en akse. Dette kalles en rotasjonsellipsoide eller sfæroide. Den er flatklemt eller forlenget, ettersom om rotasjonen er gjort rundt ellipsens lille eller store akse. Jorden og andre himmellegemer har tilnærmet formen til flatklemte sfæroider. En noe mer presis form av Jorden kalles geoiden.

En ellipsoide har to brennpunkter som ligger langs aksen som kan være lengst.

En bølge som starter i det ene brennpunktet og reflekteres av ellipsoidens overflate, samles i det andre brennpunktet.

Summen av avstandene til de to brennpunktene fra et hvilket som helst punkt på ellipsoidens overflate, vil være den samme for hele overflaten.