Hopp til innhold

E18 Bjørvikaprosjektet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Bjørvika sett fra Ekeberg september 2013.

E18 Bjørvikaprosjektet var et byutviklingsprosjekt i regi av Statens vegvesen. Hovedhensikten var å legge om trafikken, slik at Bjørvika kunne bygges ut som en bydel i Oslo. Frem til 2010-tallet var Bjørvika adskilt fra resten av byen på grunn av en mellomliggende motorvei, Europavei 18 (E18), jernbanelinjer og havnebygg. Fra og med dette tidspunktet ble bydelen utviklet til de fire delområdene Bjørvika, Bispevika, Middelalderparken og Lohavn.

Vegprosjektet E18 Bjørvika skulle tilrettelegge for bydelsutvikling og miljøvennlig transport. Prosjektet var kostnadsberegnet til 5,9 milliarder kroner og ble finansiert gjennom statsbudsjettet, salg av frigjorte arealer, tilskudd fra Oslo kommune og bompenger. Til sammen skulle Bjørvikaprosjektet – med tunneler, kryss og bruer – skape åtte kilometer ny veg, 1 200 meter kollektivfelt og 4 500 meter gang- og sykkelveg. Prosjektet foregikk midt i Norges største trafikkåre. Dette gjorde at trafikken måtte legges om flere ganger i løpet av prosjektgjennomføringen.

Informasjonssenteret til E18 Bjørvikaprosjektet lå i prosjektkontorene på Paulsenkaia. Informasjonssenteret tok imot besøk fra alle ulike grupper av interessenter, fra skoleklasser til fagfolk og politiske beslutningstagere.

Delprosjekter

[rediger | rediger kilde]
 • Operatunnelen – bestående av Senketunnelen, Ekebergtunnelen og Festningstunnelen – skal avlaste E18 ved å sluse gjennomsnittlig rundt 100 000 biler per dag bort fra Bispelokket og under bakkeplan.
 • Bygatene med tilhørende kollektiv, gang og sykkelfelt bygges ut i perioden 2011 – 2015.
 • Bispelokket med ramper skal rives når to av fire felt på Nylandsveien bro stenges. Nye Nordenga bro vil avlaste Nylandsveien bro ved å fordele trafikken over til Schweigaards gate.

Milepæler og tidslinje

[rediger | rediger kilde]
 • 1988: «Oslopakken» blir vedtatt. Bompenger og riksvegmidler skal finansiere store vegprosjekt, herunder E18 Bjørvikaprosjektet.
 • 1999: Oslo bystyre vedtar at Fjorbyvisjonen skal virkeliggjøres.
 • 2003: Reguleringsplanen for Bjørvika godkjennes av bystyret.
 • 2004: Reguleringsplanen for Bjørvika stadfestes av Miljøverndepartementet.
 • 2005: Statens vegvesen og entreprenører inngår enterpriser.
 • 2006 – 2010: Bjørvikatunnelen bygges.
 • 2011: Nordenga bru ferdigstilles.
 • 2012: Bispelokket rives. Bygatene påbegynnes.
 • 2013: Rampe bygges fra Dronning Eufemias gate opp til Nylandsveien.
 • 2014: Beplanting og trafikkomlegging.
 • 2015: E18 Bjørvikaprosjektet er ferdigstilt.[trenger oppdatering]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]