Diskusjon:Ytre Oslofjord

Sideinnholdet støttes ikke på andre språk.
Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Avgrensning av Ytre Oslofjord mot sørvest[rediger kilde]

Har nå tilbakestilt endringer fra en bruker som synes å være misfornøyd med at Oslofjordens Friluftsråd med flere ikke inkluderer Frierfjorden/Telemarkskysten i Ytre Oslofjord. Ser at det med fordel kunne komme tydeligere frem at Telemarkskysten i en del sammenhenger regnes til Ytre Oslofjord, og jeg legger inn endringer for dette. Videre endringer på dette punktet kan med fordel tas opp her. --WK (diskusjon) 19. okt. 2020 kl. 10:06 (CEST)Svar[svar]

Tenker det er greit med referanser til hvordan Ytre Oslofjord er definert i forvaltningen. I Kunnskapsstatus Oslofjorden (https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1556/m1556.pdf) bruker Miljødirektoratet følgende avgrensning: «Oslofjorden er en lang fjord, med en lengde på omlag 120 km fra Færder i sør til innerst i Bunnefjorden i nord. Fjorden er smalest og grunnest ved Drøbak, med en bredde på omlag 1 km og en dybde på omlag 20 m. Innenfor Drøbak får fjorden en større dybde, hvor Bunnefjorden er den dypeste med omlag 160 m. Indre Oslofjord betegnes i denne rapporten som fjorden innenfor Drøbakterskelen. I ytre Oslofjord er det flere dype bassenger, hvor Hvalerdypet er det dypeste på omlag 450 m. Ytre Oslofjord betegnes i denne rapporten som fjorden fra Drøbakterskelen og ut til og med Hvalerskjærgården og skjærgården i Vestfold.»
De inkluderer også et kart på side 8. Det kan vurderes om noe sånt er nyttig i denne artikkelen. Worldlydev (diskusjon) 16. sep. 2021 kl. 02:35 (CEST)Svar[svar]
Tror nok ikke statsforvaltningen har noe felles standpunkt her, og leter man videre så finner man nok at også forvaltningen har brukt litt varierende avgrensninger av Ytre Oslofjord. Den Miljødirektoratet legger til grunn her er vel heller ikke så langt fra den til Oslofjordens Friluftsråd, som er den vi har lagt til grunn her. (Er forøvrig ikke videre imponert over direktoratets fremstilling; å sidestille Drammensfjorden og Grenlandfjorden som sidefjorder til Ytre Oslofjord blir bare dumt. Drammensfjorden renner ut i Ytre Oslofjord, det gjør rent faktisk ikke Langesundsfjorden – Se https://dybdedata.kartverket.no/DybdedataInnsyn/. «Grenlandfjorden» er det vel strengt tatt heller ikke noe som heter.)
Om man som direktoratet inkuderer hele skjærgården i tidligere Vestfold fylke helt vest til grensen til tidligere Telemark fylke, vil både Naverfjorden, Ødegardsfjorden, Trafjorden, Hummerbakkfjorden, Mørjefjorden inngå i Ytre Oslofjord. Men artiklene om disse fjordene nevner ikke Oslofjorden med ett ord, og det gjør heller ikke de om Langesundsfjorden, Frierfjorden, Langangsfjorden, Ormerfjorden, Eidangerfjorden og Rognsfjorden. Oslofjorden er heller ikke nevnt i artiklene om Brunlanes, Nevlunghavn, Helgeroa og Tvistein fyr.
I artikkelen om Langesund hevdes det at «Langesund ligger helt ytterst ved grensen til Ytre Oslofjord og Skagerrak ved innseilingen til Frierfjorden», uten kildehenvisning. (Setter «trenger referanse» på denne påstanden nå.) Artiklene om Bamble, Stathelle og Herre (tettsted) står igjen uten noen referanse til Oslofjorden.
Artikkelen om Ytre Oslofjord tar som den nå står uansett høyde for at det er ulik bruk og ulike oppfatninger om dette, så jeg ser altså ikke behov for noen endringer. Så langt jeg kan se vil flere varianter av avgrensning innenfor den variasjonen vi alt har beskrevet bare komplisere bildet, uten egentlig å tilføre klarhet eller presisjon. Og dette med geografisk avgrensning tar vel alt uforholdsmessig stor plass i denne artikkelen? --WK (diskusjon) 26. sep. 2021 kl. 00:30 (CEST)Svar[svar]
Oslofeltet som er et geologisk felt går helt til Langesund.
Ellers ser jeg at Oslofjordens friluftsråd også dekker deler av Telemark
https://www.oslofjorden.org/om-oss/var-historie/ 2A02:2121:304:DCC8:C516:50FC:687E:9C62 12. jun. 2023 kl. 00:52 (CEST)Svar[svar]
Utsnitt fra http://met.no/met/met_lex/g_k/havvarselinfo.html "Oslofjord.300M har 300 meter mellom beregningspunktene horisontalt og har beregningspunkter for 17 lag i vertikalen. Den relativt korte avstanden på 300 m mellom beregningspunktene er her valgt for i tillegg til å tillate dannelsen av virvler også å gi informasjon i smale sund (f.eks. Drøbaksundet) og for å få med de vesentlige øyer o.l. i fjorden. Oslofjord.300M dekker området fra innerst i Bunnefjorden til en linje fra Koster, Sverige til Langesund/Tvistein området." (min utheving) 2A02:2121:304:DCC8:C516:50FC:687E:9C62 12. jun. 2023 kl. 00:57 (CEST)Svar[svar]
@2A02:2121:304:DCC8:C516:50FC:687E:9C62 Dette skjønte jeg ikke. Hvor langt det geologiske Oslofeltet strekker seg har vel ingen betydning for Oslofjordens utstrekning? Oslofjordens friluftsråd skriver "fra svenskegrensen til Telemark". Ikke "til og med", men "til". Og er ikke Oslofjord 300M et kart? Beskrivelsen du gjengir angir hva kartet dekker, ikke hvilke områder som regnes til fjorden. Se kartet på vår artikkel om Nordsjøen, som naturlig nok dekker deler av hav- og sjøområdene rundt, uten at det er noe argument for at disse er del av Nordsjøen. Og som sagt: den formuleringen som står tar høyde for at avgrensningen gjøres ulikt i ulike sammenhenger. WK (diskusjon) 12. jun. 2023 kl. 18:21 (CEST)Svar[svar]