Diskusjon:Samfunnsøkonomi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Bedriftsøkonomi og samfunnsøkonomi[rediger kilde]

Økonomi (samfunnsvitenskapen) er ikke "bedriftsøkonomi" eller "foretaksøkonomi". I den grad disse disiplinene kan kalles vitenskap (og jeg tviler på om de kan det), er de ikke en del av samfunnsvitenskapen økonomi, som også kalles samfunnsøkonomi. Bedriftsøkonomi defineres hos oss som (bedrifts)regnskap. Et viktig fag, men ikke en del av (eller det samme som) samfunnsøkonomi. Jeg har derfor slettet disse to fagene i innledningen i denne artikkelen. 22. april 2007, Sjolie2000

I så fall bør vi ha en artikkel om en begrepsavklaring for "bedriftsøkonomi"/"foretaksøkonomi". Etter tidlige bidrag som Irving Fishers separasjonsteorem, Miller-Modigliani-teoremet for foretakets finansiering og kapitalverdimodellen for verdsettelse har disse kjerneomr[dene for "bedriftsøkonomi"/"foretaksøkonomi" for alle praktiske formål vært mikroøkonomisk teori anvendt for å besvare bedriftsøkonomiske og finansielle spørsmål.
Om det er riktig at "bedriftsøkonomi defineres hos oss som (bedrifts)regnskap" er jeg helt enig at det ikke hører hjemme på denne siden.
Bullis 23. apr 2007 kl. 03:15 (CEST)
Siden noen lurer på dette: Økonomi som vitenskapelig fag er det samme som samfunnsøkonomi, også kalt sosialøkonomi, nasjonaløkonomi, politisk økonomi osv. F.eks. heter det instituttet ved UiO som forsker i og underviser i økonomi (=samfunnsøkonomi) Økonomisk institutt: http://www.oekonomi.uio.no/ På engelsk kalles dette faget bare Economics (se http://en.wikipedia.org/wiki/Economics ).
Så er det sin sak at selve ordet økonomi brukes også i en del andre sammenhenger, bl.a. i det norske navnet på det som på engelsk kalles Business Administration, altså "bedriftsøkonomi". Dette er et anvendt fag, som ikke har noe med det vitenskapelige faget økonomi/samfunnsøkonomi å gjøre. Økonomi/samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi er spesifikt ikke "undergrupper" av et felles "fag". Økonomi/samfunnsøkonomi er en samfunnsvitenskap, mens bedriftsøkonomi er en praktisk utdannelse som også har et helt annet fokus, den primære likheten består i at begge (på norsk vel å merke) inneholder ordet "økonomi". Okon4 22. mai 2010 kl. 16:26 (CEST)
Bedriftsøkonomi er beslektet med samfunnsøkonomi gjennom et felles grunnlag i mikroøkonomiske teori. Bedriftsøkonomi skal gi kunnskaper om beslutninger på mikronivå, dvs. innenfor private og offentlige organisasjoner, med sikte på å koordinere bruk av knappe ressurser slik at de best mulig fyller organisasjonens mål. Det bedriftsøkonomske fagområdet skal samtidig sette beslutningstakeren i stand til å bedømme samfunnsmessige virkninger av slike beslutninger, og til å handle innenfor både juridiske og etiske rammer. Se f.eks. Fallan, Lars. «Fagområdet bedriftsøkonomi» (PDF). Universitets- og høgskolerådet. 
Mvh, Carpalim (diskusjon) 26. okt. 2013 kl. 17:05 (CEST)

Samfunnsøkonomi, sosialøkonomi eller bare økonomi[rediger kilde]

Betegnelsen på faget er «økonomi» og det bør også være tittelen på denne artikkelen. Forstavelsen «samfunns-» har minst to mulige tolkninger:

  • «Samfunn» som i «offentlig». Økonomisk teori omfatter mye mer enn offentlig sektor og myndigheter og gir derfor et galt inntrykk av faget.
  • «Samfunn» som all økonomisk aktivitet i samfunnet. Men da gir forstavelsen ingen klarere presisering av hva faget dreier seg om og er fullstendig overflødig.

Bullis 24. apr 2007 kl. 19:44 (CEST)

Joa, men faget heter jo samfunnsøkonomi nå for tiden. Det het tidligere sosialøkonomi. Fagforeningen heter Samfunnsøkonomene, og universiteter og høyskoler kaller faget Samfunnsøkonomi. Det er kanskje litt dumt, men det er jo slik det er. Jeg går derfor inn for å kalle siden Samfunnsøkonomi.
Sjolie2000 24. apr 2007 kl. 20:44 (CET)
Hei, Bullis, jeg blir dessverre ikke overbevist av svaret ditt. Jeg mener at begge tolkningene er rimelige, og at begge er argument for å kalle faget og artikkelen for samfunnsøkonomi. Såvidt jeg forstår bruket faget prefikset samfunnsøkonomi for å skille det fra f.eks. bedriftsøkonomi og privatøkonomi. Og da (for å låne din formulering) gir forstavelsen en klarere presisering av hva faget dreier seg om og er fullstendig riktig.
Argumentet om at ordet «offentlig» betegner "offentlig sektor" er heller ikke riktig. Ordet «offentlig» viser tilbake på hele samfunnet. Når vi bruker ordet i sammenstillinger som Det offentlige rom, Borgerlig offentlighet og Å offentliggjøre har det ingen saklig/eksklusiv forbindelse med "offentlig sektor".
Fire sekunder på google viste meg at både NTNU, UIO og Univ i Tromsø fremdeles bruker navnet samfunnsøkonomi om dette faget. Men det kan selvsagt hende at disse tre universitetene tar feil og at Bullis har rett. --MHaugen 24. apr 2007 kl. 20:52 (CEST)
Null sekunder på Google viste meg at ved UiO og UiB så heter det «Institutt for økonomi». Ved NHH, NTNU og BI heter det ganske riktig «Institutt for samfunnsøkonomi». Men ved disse institusjonene har de også institutt for foretaksøkonomi. Foretaksøkonomi og finans er i likhet med de fleste andre felt av økonomifaget i stor grad anvendt mikroøkonomisk teori og kvantitative metoder. Som det fremgår av listen over problemstillinger som Sjolie2000 har skrevet, bør siden for samfunnsvitenskapen «økonomi» innebefatte disse områdene.
Faget om økonomi dreier seg om hvordan individer og institusjoner (herunder bedrifter) fatter beslutninger. Det er derfor viktig ikke å gi inntrykk av et kunstig skille mot bedriftsøkonomi og privatøkonomi.
Bullis 25. apr 2007 kl. 01:00 (CEST)
Jeg kan vanskelig forstå at dette er et kunstig skille mot bedriftsøkonomi eller privatøkonomi. Samfunnsøkonomi er en vitenskap, og på denne siden drøftes vitenskapen som heter samfunnsøkonomi. Det er godt mulig at den burde kalles økonomi, men det er nok et tapt slag.
Dette selv om faget tar opp problemstillinger som også kunne sorteres under "bedriftsøkonomi" eller "privatøkonomi". Hvordan reagere på nye skatteregler, er en problemstilling som drøftes både av fra et samfunnsøkonomisk (vitenskapelig), et bedriftsøkonomisk og et privatøkonomisk perspektiv. Men måten det gjøres på, er ganske ulik mellom de tre feltene.
Faget/vitenskapen heter i dag samfunnsøkonomi. Teksten på denne siden handler om faget eller vitenskapen. Tittelen på siden burde derfor være samfunnsøkonomi (helt til faget skifter navn, igjen).
Sjolie2000 28. apr 2007 kl. 22:00 (CET)
Mitt poeng er samfunnsøkonomi brukes om en streng delmengde av vitenskapen økonomi. Derfor heter det blant annet «Institutt for økonomi» ved UiO og UiB og det fulle og formelle navnet på nobelprisen er Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til Alfred Nobels minne. Bullis 29. apr 2007 kl. 15:25 (CEST)

Stiller meg bak "Samfunnsøkonomi" som tittel. Er litt usikker på hvor holdbart det er å argumentere hva instituttene (eller fakultetene for den saks skyld) ved ulike utdanningsinstitusjoner i Norge heter, men det får så være. Jeg kan føye til at bachelor- og masterprogrammene heter nettopp "samfunnsøkonomi" ved f.eks UiO og UiB. Og man utfører forskning i "samfunnsøkonomi" ved Økonomisk insitutt ved UiO, ikke forskning i "økonomi". "Samfunnsøkonomi" er et sammfunnsfag og en samfunnsvitenskap. Tror heller ikke det er noe kontroversielt ved å klassifisere samfunnsøkonomi som et "mykere" samfunnsvitenskapelig fag, mens f.eks finans blir et mer "hardere" matematisk fag. Jeg tror det burde være nok argumenter i denne diskusjonen for å beholde tittelen "Samfunnsøkonomi" (inntil et evt paradigmeskifte oppstår i det minste ;-) ) --Jambalaya 8. mai 2007 kl. 23:42 (CEST)

«Tror heller ikke det er noe kontroversielt ved å klassifisere samfunnsøkonomi som et "mykere" samfunnsvitenskapelig fag, mens f.eks finans blir et mer "hardere" matematisk fag.» Dette utsagnet er bare kontroversielt, det er direkte galt.
Siden Jambalaya åpenbart ikke er noen autoritet på området, ville det antakelig være bedre om ikke går direkte hen og flytter siden.
Bullis 9. mai 2007 kl. 02:33 (CEST)
Ok, da kaller vi også finans en myk vitenskap. Jeg ga artikkelen sitt gamle navn tilbake fordi det ikke har vært noen som har støttet synspunktene dine ennå. --Jambalaya 10. mai 2007 kl. 20:33 (CEST)

Personlig mener jeg det er trist at flere norske institusjoner nylig har bestemt seg for å omdøpe studiet av det faget som i Norge har vært kjent som sosialøkonomi siden faget ble etablert, bare fordi ungdomsskoleelever visstnok ikke skjønner hva ordet sosial betyr. Jeg lurer på om det er noe forhastet å endre tittelen på faget til samfunnsøkonomi her bare fordi studieprogrammene ved norske universiteter akkurat nå heter det. I nesten hele fagets eksistens har det på norsk vært kjent som sosialøkonomi, alle nåværende ledende krefter innen faget i Norge vil være sosialøkonomer, det meste av den sentrale norske litteraturen er utgitt som sosialøkonomisk litteratur. Som leksikon bør man ha et langt perspektiv og vente med å gjennomføre slike endringer, og et helt fag kan ikke endre navn over natten (en tilsvarende debatt gjelder planer i Tromsø om å kalle medisin for "helsevitenskap"). GVU 9. jul 2009 kl. 18:25 (CEST)

I videregående skole undervises det i samfunnsøkonomi [1], det tilbys bachelorprogram i samfunnsøkonomi ved bl.a. UiO [2], NTNU [3] og UiB [4], ved NHH tilbys det masterprofil i samfunnsøkonomi [5], universitets- og høyskolerådet har nasjonalt fagråd i samfunnsøkonomi [6], foreningen heter Samfunnsøkonomenes forening [7] og fagtidsskriftet heter Samfunnsøkonomen [8]. «Samfunnsøkonomi» er derfor nå det helt klart dominerende navnet på faget. Begrepet «sosialøkonomi» er gått ut av bruk.
I mange sammenhenger er begrepene «samfunnsøkonomi» og «økonomi» synonymer (begge brukes om vitenskapen samfunnsøkonomi). Økonomi har imidlertid flere betydninger. Økonomi kan bl.a. også brukes om 1) pengeforhold, finansiell stilling, økonomiske forhold i stat, kommune, bedrift, husholdning o.l. (norsk økonomi har utviklet seg positivt siste året/hun har god økonomi) og 2) økonomisk system eller måte som produksjon og omsetning foregår på (markedsøkonomi/planøkonomi). Å bruke «økonomi» som oppslagsord for vitenskapen «samfunnsøkonomi» vil derfor kunne skape forvirring. Mvh, Carpalim (diskusjon) 26. okt. 2013 kl. 17:53 (CEST)

Mikroøkonomi, makroøkonomi og andre samfunnsøkonomiske emner[rediger kilde]

Innledningen nevner at samfunnsøkonomi kan deles inn i

De fire sistnevnte – hører de under makroøkonomi? Kanskje det burde komme fram i innledningen. Svanedammen 7. jun 2010 kl. 08:35 (CEST)

Hei, Spøkelse/Svanedam. Hvis du spør fordi du ikke vet, så bør du kanskje nøye deg med å redigere artikler om andre emner. Når det gjelder landbruksøkonomi så er det vel et definisjonsspørsmål om man mener landbrukssektorens makroøkonomi eller landbrukets driftsøkonomi; og husholdsøkonomi vil jeg vel nærmest oppfatte som «husholdningsregnskap». Men alt slikt blir klarere dersom noen som vet noe om faget kan skrive artikkelen og gi den en faglig, velfundert definisjon. Å sette inn røde lenker her og der i håp om at de kanskje er relevante må nesten oppfattes som en slags vandalisme. Mbh MHaugen 7. jun 2010 kl. 10:23 (CEST)
Hei, Orland. Jeg har oppfattet en kritikk (av en eller flere rød-lenker). Kan du si meg hvilken av rød-lenkene du synes er verst, så skal jeg prøve å forklare hvorfor det er blitt gjort. Og, hvem som helst kan komme med en redigering, så lenge den er riktig. (Du har vel ikke sagt noe som kan tolkes annerledes.) Og, så skal jeg prøve å svare mere utfyllende på hele din henvendelse til Spøkelse/Svanedam, i løpet av noen dager. Den delen som angår Svanedam. Svanedammen 7. jun 2010 kl. 10:50 (CEST)

Jeg har satt inn en omfattende disposisjon over samfunnsøkonomiens problemstillinger (avsnitt 3 i nåværende versjon). Disposisjonen er basert på Journal of Economic Literature (JEL) Classification Codes. Dette er den mest brukte systematiske klassifiseringen av samfunnsøkonomisk faglitteratur. Jeg mener at vi også bør strukturere våre artikler om samfunnsøkonomi på samme måte. Se f.eks. en:JEL_classification_codes.

Foreløpig mangler det omtale av en rekke punkter i disposisjonen. Jeg tar sikte på å bidra til å tette disse hullene i løpet av de nærmeste ukene. --Carpalim 7. jun 2010 kl. 21:56 (CEST)

Kjempeflott! Det er befriende med ekte faglighet! Vi ser fram til fortsettelsen Face-smile.svg MHaugen 8. jun 2010 kl. 20:59 (CEST)
Er det nødvendig å ha overskriften «Problemstillinger» her? Mikro og makro er såpass omfattende felt, at jeg føler vi fint kan ha dem som hovedoverskrifter (==Hovedoverskrift==). Når det gjelder alle de andre (som "finansiell økonomi, helse.. osv) så vet jeg ikke helt hvordan å kategorisere dem. Mvh Vangen (d · b · @) 10. jun 2010 kl. 11:33 (CEST)
Jeg har ingen sterke synspunkter på om det bør kalles problemstillinger, fagområder, emner e.l., men jeg har problemer med å "rangere" mikro og makro på et høyere nivå enn de andre emnene. På lavere nivå er det hovedsaklig mikro og makro det undervises i, men det alt vesentligste av den nye forskningslitteraturen er i dag utenfor det som strengt defineres som mikro eller makro (JEL-kodene D og E). Se f.eks. nye working papers innen de ulige emnene på Econpapers. --Carpalim 10. jun 2010 kl. 20:44 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Samfunnsøkonomi. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 3. aug. 2017 kl. 23:59 (CEST)

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Samfunnsøkonomi. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 19. mai 2018 kl. 13:30 (CEST)