Irving Fisher

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
Irving Fisher 1927

Irving Fisher (født 27. februar 1867, død 29. april 1947) var en fremtredende amerikansk økonom. Fisher var en av de første nyklassiske økonomene.

Fisher er blant annet kjent for sine arbeider om rente, investering, sparing og kapitalens produktivitet. Han viste at i likevekt tilsvarer kapitalens grenseproduktivitet renten, som igjen tilsvarer husholdningenes eller investorenes tidspreferanserate.

Fisher lanserte kvantitetsteorien, som sier at prisnivået multiplisert med aktivitetsnivået i økonomien, tilsvarer pengemengden multiplisert med pengenes omløpshastighet.

Han var en av de første økonomene som skilte eksplisitt mellom nomiell rente og realrente.

Fisher giftet seg inn i en rik familie, men tapte mye av formuen ved krakket på New York-børsen i 1929. Han er berømt for sitt utsagn få dager før krakket at aksjemarkedet nå har nådd et permanent høyt nivå.