Hopp til innhold

Kapitalverdimodellen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Kapitalverdimodellen (ofte forkortet KVM) er en modell som brukes innen finans for å kunne beregne passende kapitalkrav på investeringer.

Det forventede kapitalkravet () lik renta på risikofrie investeringer () i tillegg til en risikopremie tilsvarende markedets systematiske risiko ). Denne risikoen består av differansen mellom markedets rente og den risikofrie renten. Dette ganges med betakoeffisienten. Betakoeffisienten er et måltall på et markeds systematiske risiko. Dette er risiko som ikke kan fjernes ved å diversifisere en portefølje av forskjellige investeringer, men som påvirker alle investeringer. Eksempler på dette kan være konjunkturendringer.