Diskusjon:Rasisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Den nåværende artikkelen er språklig dårlig, sier egentlig ingen ting om rasisme som fenomen, og fremstår mest som en meningsytring fra en som er fornærmet over å selv bli kalt rasist.

Ting som kan/bør tas med:

- Historiske oppfatninger om raseforskjeller
- Rasistisk basert politikk - raseskille
- Bruken av begrepet i dag, at "rasisme" brukes om verdivurderinger etter etniske tilhørighet og ikke rase i biologisk forstand. (Påstander om at denne utvidete bruken er "feil" kan godt nevnes, men bør ikke være en hovedsak som det er nå, og helst litt mindre bastant.) 
- Utbredelsen av rasisme i dag.
- Rasismeparagrafen kan godt nevnes, men jeg er usikker på hvor mye diskusjon rundt den som bør være med.

Nynorsk versjon[rediger kilde]

Jeg synes vi kan sette inn / oversette den nynorske versjonen inntil videre. Den er ikke utdypende nok (ennå), men den er iallefall seriøs.

Rase og biologi[rediger kilde]

At mennesker av ulike raser HAR biologiske forskjeller er IKKE en myte; det er fakta. Kald, hard fakta. Det er kun hvite som benekter det av frykt for å bli stemplet som rasist. www.blackhealthcare.com der står det litt av hvert om genetiske forskjeller (og siden er rettet mot afroamerikanere, og nei: den er ikke laget av Vigrid). Bl.a. har svarte en større sjanse for å utvikle diabetes og høyt blodtrykk enn det hvite har. I tillegg er håret deres så annerledes vårt at hvite frisører mest sannsynlig kødder det til. I tillegg må vi ikke glemme selve hudfargen; som er forårsaket av melanin. Om ikke dét er biologiske forskjeller så vet jeg ikke hva.

Etter min mening bør alt i denne artikkelen som kopler rasisme med såkalt "rasebevissthet" fjernes. Rasisme er å mene at sin etnisitet er overlegen en annen, basert utelukkende på hudfarge (og med det: fordommer og generalisering). Rasisme er IKKE å si at raser(drrr, de finnes, vi har dem) har biologiske forskjeller - det er vitenskap. "Fra dette kan man imidlertid strengt tatt ikke avlede at menneskeraser ikke eksisterer, bare at deres eksistens (i tillegg til å være vilkårlig, se rase) vitenskapelig sett er forholdsvis uinteressant." (fra raselære)88.88.168.226 24. okt 2008 kl. 16:04 (CEST)

Rasisme[rediger kilde]

Den nye artikkelen (den øverste) er veldig bra. Få bort den gamle....


Definisjon[rediger kilde]

Hva med å legge til ordbokens definisjon av rasisme? http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=rasisme&bokmaal=S%F8k+i+Bokm%E5lsordboka&ordbok=bokmaal&alfabet=n&renset=j "ras|is'me -n (fra eng.) menneskesyn, politikk el. sett av holdninger som bygger på den oppfatning at visse raser er andre raser overlegne, rasefordommer"

Ingen som reagerer på denne formuleringen?[rediger kilde]

"Konseptet rasisme oppsto som en følge av fremveksten av raseteorier basert på en oppfatning av det finnes forskjellige menneskerraser med biologiske forskjeller i det 19. århundre." Det er noe sirkulært over det. For rasisme er jo nettopp en teori, en raseteori, en teori om raser. Så det man her sier er at "raseteorier oppstod som en følge av fremveksten av raseteorier". Foreslår forøvrig at man innarbeider innsikten i Britannicas definisjon: "racism - also called racialism - any action, practice, or belief that reflects the racial worldview—the ideology that humans are divided into separate and exclusive biological entities called "races," that there is a causal link between inherited physical traits and traits of personality, intellect, morality, and other cultural behavioral features, and that some races are innately superior to others". Kjernene i rasismen og det som forklarer det avskyelige og fordomsfulle ved den er at det er en teori om en årsakssammenheng mellom ytre (hudfarge etc.) og indre trekk (personlighet, innholdet i deres karakter etc.), slik at man da kan slutte fra forekomsten av det ene til det andre. Som Martin Luther King sa det i sin berømte tale. Jeg har en drøm om at mine barn en dag skal vokse opp til et samfunn der de ikke blir bedømt på grunnlag av sin hudfarge, men på grunnlag av innholdet i sin karakter. --85.165.88.142 26. okt 2007 kl. 00:45 (CEST)

En god definisjon er en definisjon du kan si Eureka! til, og aha! da skjønner jeg hva det er. Og definisjonen fra Britannica er vellykket i så måte. Mange er veldig forvirret av den politiske retorikken i denne debatten. Mange forveksler for eksempel rasisme (en teori) med diskriminering (en handling) eller med fremmedfrykt (en følelse). Andre blander sammen den eventuelle eksistensen av gjennomsnittlige biologiske forskjeller - som at den gjennomsnittlige IQ-en blandt østasiater og askenasiske jøder er høyere enn hos oss hvite - med rasisme. Men kjernen i teorien er at det er en årsakssammenheng fra arvelige ytre trekk til indre trekk, slik at du bare ved å konstatere at en gitt person tilhører en gitt folkegrupper, så kan du konkludere fra det ytre til det indre, fra biologi til kultur, til karakter, intelligens, moral, kultur, dannelse, kvalifikasjoner etc. Det jeg tror er problemet i denne debatten er at det er vanskelig å innrømme at begrepet har blitt politisert og brukes politisk-strategisk slik at man prøve å utvide begrepet for å diskvalifisere legitim debatt. Mye av forvirringen skyldes nok også velbegrunnet frykt for at hvis man trår feil her, så kan man bidra til farlige ideer som historien faktisk har vist at kan føre til folkemord, ikke skiller mellom er og bør.88.91.29.41 16. apr 2010 kl. 10:07 (CEST)

Rasisme hertillands[rediger kilde]

Det står: En studie ... kom frem til at jobbsøkere i USA som hadde navn som «hørtes svarte ut» hadde 50 % mindre sjanse enn andre til å bli innkalt til intervju, uansett hvordan deres CV så ut.

Det finst heilt sikkert liknande studier hertillands som også bør vere siterte. Det kunne gjelde notida, "namn som høyrast muslimske ut", eller meir historisk frå tida då nordlendingar fekk verken jobb eller husvere i Oslo. Kven vart kalla inn til intervju, Herr Hansen eller Herr Annaniassen?

Jødene fekk i si tid ikkje adgang til riket. Norske skip frakta slavar frå Afrika til Amerika.

I det heile får ein inntrykk av at rasisme førekjem hjå andre, ikkje hjå nordmenn. Dette er, tykkjer eg, uheldig. Hordaland 8. des 2007 kl. 13:52 (CET)

Upresis definisjon[rediger kilde]

Les denne artikkelen om rasisme så forstår dere kanskje at definisjonen her i Wikipedia ikke er helt riktig:

http://frihetspartiet.net/index.php/rasisme

Verdighet har ingenting med rasisme å gjøre. Ordet verdighet kommer fra verdig:

http://www.dokpro.uio.no/perl/ordboksoek/ordbok.cgi?OPP=verdig&ordbok=bokmaal&s=n&alfabet=n&renset=j

verdig a2 (norr verðugr, av *IV verd)

 1 god nok (for) 

Mao dette har med hvor "god" en personlig mener noen er i en sammenheng. Negere er bedre enn mennesgrupper fra Kina/Japan/Korea i å løpe fort fordi de har lengre bein. Så deres verdi i denne idretten er høyere enn asiatere. Om noen ikke verdsetter mørk hudfarge når de skal finne partner å gifte seg med forid de mener mørk hudfarge ikke er god nok for dem - hva så? Smaken er som baken og det er slik at det som er godt nok for en person ikke er godt nok for en annen. Dette gjør dem ikke til rasister av den grunn. Verdighet i definisjon til rasisme gjør alle mennesker til rasister slik det er definert her. Men det var kanskje hensikten å bruke nominalistisk definisjon der innholdet ikke blir et begrep men avhenger av følelsene til den som bruker ordet? Spørsmålet er: Skal dette være et meningsfullt begrep eller en tilfeldig mengde som kan brukes til å kalle alle rasister? Jeg vil også be om referanse til ordet "verdighet" slik det er brukt her. Normalt brukes "overlegne" selv om dette er ikke særlig mye bedre enn "verdighet".

Definisjonen mangler også at rasismen inkluderer determineringsteori som påstår at mennesker ikke har fri vilje. F.eks. "negere er født onde" jfr: engelsk wikipedia:

"Racism, by its simplest definition is the belief that race is the primary determinant of human traits and capacities"

Den engelske definisjonen påpeker noe viktig for rasismen men den er også alt for vid da determinering her ikke bare gjelder menneskets vilje men også evner som IQ og prestasjoner i idrett. At rase delvis determinerer IQ eller evner i enkelte typer idretter er en vitenskapelig holdning og ikke rasistisk holdning og definisjonen er derfor ikke objektiv.

http://www.aynrand.org/site/PageServer?pagename=objectivism_diversity Racism is the notion that one's race determines one's identity. It is the belief that one's convictions, values and character are determined not by the judgment of one's mind but by one's anatomy or "blood."

Jeg foreslår derfor at "menneskers verdighet" skriftes ut slik:

"Rasisme er en oppfatning av at rasen determinerer menneskers overbevisninger/holdninger og/eller deres rettigheter varierer avhengig av deres rase"

Om noen er uenig gi et eksempel.

Filosof 15. mar 2009 kl. 12:43 (CET)

Du har sikkert mye rett i det du skriver, men jeg synes vi i hvert fall bør prøve å oversette den engelske teksten bedre enn det du foreslår, det vil si skrive bedre norsk og uttrykke oss klarere. Hvis du forstår hva jeg mener. Wolfmann 12. apr 2009 kl. 09:28 (CEST)

frihetspartiet.net.net skriver at rasisme er en ideologi der mennesker kan inndeles i raser som determinerer deres vilje og avgjør deres rettigheter. Dette er nok det som er helt presist men definisjonen her bruker ordet vilje som er for komplisert for lesere av wikipedia. Jeg foreslår derfor å bytte ut vilje med overbevisninger/holdninger og ordet determinerer kan erstattes med "er bestemmende for" slik at det formuleres slik:

rasisme er en ideologi der mennesker kan inndeles i raser som er bestemmende for deres overbevisninger/holdninger og avgjør deres rettigheter.

Filosof 15. apr 2009 kl. 02:46 (CEST)

frihetspartiet.net er en politisk organisasjon som aspirerer til å bli et politisk parti. De skriver om seg selv:
SitatDette er hjemmesiden til Frihetspartiet- en organisasjon og kanskje i fremtiden mulig parti for deg som ikke vil behandles av staten nærmest som en slave der maktsyke mennesker på stortinget skal bestemme over ditt liv samtidig som de lar fiendtlige fremmedkulturelle elementer overta landet for å gjøre formynderiet enda verre enn det allerede er.Sitat
– Forsiden frihetspartiet.net.net
Du mener vel ikke i fullt alvor at definisjonen fra dette nettstedet skal legge føringer på Wikipedias definisjon?????? Aldebaran 15. apr 2009 kl. 02:58 (CEST)


Du har nettopp utført en klassisk logikkstridig form for argumentasjon som kalles "Red Herring" ved å angripe noe som ikke er relevant for saken:

http://esgs.free.fr/uk/log06.htm This sort of "reasoning" has the following form:

Topic t1 is under discussion. Topic t2 is introduced under the guise of being relevant to topic t1 (when topic t2 is actually not relevant to topic t1). Topic t1 is abandoned.

Hva frihetspartiet.net mener politisk har 0 relevans for hva de definerer rasisme som. Mener du at definisjonen til frihetspartiet.net er meningsløs eller dårlig så argumenter for dette isteden for å sitere forsiden. Definisjonen til frihetspartiet.net er åpenbart basert på omfattende vitenskap og jeg klarer ikke finne feil i den. Ingen andre her inne har heller funnet feil i den. Mener du det eksisterer et eneste eksempel som viser at denne definisjonen ikke er holdbar så gi eksempel på dette isteden for å grise til debatten med irrelevante kommentarer. Artikkelen til frihetspartiet.net om rasisme er forvørig den beste artikkelen og mest vitenskapelige jeg noensinne har lest på norsk språk. Den beviser hinsides tvil at ordbokas definisjon ved unviversitet i Oslo er fullstendig feilaktig og jeg utfordrer hvem som helst til å prøve å argumentere saklig imot.

Den definisjonen som brukes her i wikipedia på rasisme er 50% kopiert fra sos-rasisme. En organsisasjon som setter rasisme=nasjonalisme og åpenbart lyver om hva rasisme er. Det er disse som legger føringen for dagens versjon av definisjonen og denne definisjonen er direkte feilaktig og ingen her inne har så langt klart å argumentere rasjonelt for denne sosialistiske definisjonen på rasisme som gjør hver eneste menneske på hele planeten til rasist. Jeg noterer også at ingen har med et eneste eksempel vist til at definisjonen til blatt.net på rasisme ikke er holdbar. Ingen har engang gjort et forsøk på det. Dersom det kommer inn et eneste godt eksempel som ikke stemmer med definisjonen kan du gjerne kalle frihetspartiet.net totalt inkompetent og bør ignoreres. Før noen kommer med et slikt eksempel vil jeg påpeke at påstander om at noen raser er overlegne andre er et vitenskapelig faktum og ikke en ideologi. F.eks. påstanden om at europeiske jøder og japanere har overlegen IQ de fleste hvite mennesker kan bekraktes som et vitenskapelig faktum og er ikke en rasistisk uttalelse. Når rasisme artikkelen sier dette er rasisme er dette basert på politikk med eneste formål å sette vitenskap i samme bås som mennesker som ønsker ulike rettigheter for ulike raser samt det å kalle f.eks. jøder for onde bare fordi de er jøder. Dvs. de ønsker å sette irrasjonelle hatefulle ytringer i samme bås som etablert vitenskap og dette fordi internasjonal sosialisme har som mål at alle mennesker skal være like og derfor må de demonisere vitenskap som hevder noe annet. Slikt irrasjonelt sprøyt hører ikke hjemme i leksikon, men dessverre er dette malen fordi det er så mange sosialister og religiøse grupperinger med så store økonomiske ressurser at de klarer å få propagandaen sin inn i leksikon og ordbøker. Definisjonen til wikipedia i dag gjør enhver person som støtter vitenskap til rasist. Meg selv inkludert. Og jeg er stolt av å være rasist etter nåværende definisjon på rasisme der det hevdes at en er rasist om en mener noen raser er verdt mer enn andre. Europeiske jøder er utvilsomt verdt mer enn hvite mennesker til en god del typer arbeide fordi de har høyere IQ. Dette har resultert i at mens USA bare har 2% jøder er 40% av professorer jøder ved universitetene. Tilsvarende er japanere utvilsomt verdt mer enn somaliere når det gjelder ansettelse i elektronikkindustrien og somaliere er utvilsomt verd mer enn japanere når det gjelder idrettsgrenser som krever langt tynne bein (løping). Dersom jeg hadde gått ut offentlig og fortalt jeg var rasist og stolt av det basert på wikipedia sin definisjon ville derimot 99% mennesker tolke det som om jeg mener jøder er noe udugelig dritt og ønsker dem ditt peppern gror, hyller hitler og holocaust, går med nazisymboler og forguder ku klux klan. Dette fordi det er frihetspartiet.net sin definisjon om brukes av 99% mennesker i den virkelige verden og ikke denne manipulerende politiske definisjon som nå er gjeldende. Dagens definisjon er internasjonal sosialistisk definisjon sannsynligvis produsert av Tjen Folket og andre marxist-leninistiske grupperinger og ikke noe en eneste nasjonalist vil vedkjenne seg. Den er derfor i høyeste grad politisk vinklet og dersom det er slik at denne definisjonen skal bli stående får vi gjøre som i kapitalisme artikkelen; dele hele artikkelen i to deler der det skrives at "internasjonalister mener ditt" og "nasjonalister mener datt" samt å starte med "rasisme defineres ulikt avhengig av hvilke grupperinger som bruker ordet". Om noen mener jeg er rasist fordi jeg hevder at Europetiske jøder er mer verdt og overlegne hvite mennesker i intellektuelle yrker så si gjerne ifra. Jeg har aldri lest noen har hevdet dette noengang i noen sammenheng noen steder i verden til noen tidspunkter. Det er utelukkende når jøder fremstilles som noe negativt at dette hevdes - ikke når de fremstilles som noe positivt. Alt jeg skriver her skal jeg ta tilbake, be om unnsyldning og trekke meg permanent fra denne artikkelen om det gis et eneste rasjonelt argument for at frihetspartiet.net sin definisjon ikke stemmer i et eneste tilfelle. Det holder med et eneste eksempel fra hele verdenshistorien eller et tenkt hypetisk eksempel basert på hva som kunne har skjedd i en fjern del av galaksen under de mest sære omstendigheter dere kan forestille dere. Jeg går derfor så langt som å hevde at frihetspartiet.net sin definisjon er logisk gyldig for hele universet uansett bevisste vesner som måtte eksistere og at den er 100% vanntett. Dersom et slikt eksempel ikke fremlegges innen rimelig tid må artikkelen forandres til enten å følge opp definisjonen jeg har gitt over, eller deles i to deler slik kapitalisme artikkelen er todelt. Så sikker er jeg på at den er helt korrekt. Årsaken til dette er at jeg har diskutert den definisjonen i over 10 år i så mange artikler og sammenhenger at det kunne fylle flere bøker. frihetspartiet.net sin definisjon bygger på en metafysisk filosofi som deler den biologiske hjernes fysiske funksjoner fra sjelslivet. Dette betyr at alle mennesker har en sjel (enten den er fysisk eller ikke) som har fri vilje og av samme natur som alle andre sjeler. Dvs. en neger har akkurat samme muligheter som en hvit til å bli en klok tenker og rettferdig menneske. Det hele bygger på viljen til hver enkelt. Men denne teorien sier det er to typer intelligens. En type som er utviklet på basis av bevisste valg og livserfaring som gir alle raser identiske muligheter og en annen type som er genetisk medfødt og del av venstre hjernehaldel. Det er det siste IQ tester måler og dette er ikke likt for alle raser. Derimot er sjelens grunnleggende natur med fri vilje helt likt og det er det siste som skaper like rettigheter for alle mennesker. Rasismen bygger på at mennesket ikke har noen slik sjel med fri vilje men er genetisk styrt som en robot. Rasisme etter frihetspartiet.net sin definisjon er derfor noe som bygger på filosofi og ikke overfladisk kunnskapløse politiske oppfatninger som i dag preger ordbøkene. Kunnskapen om rasisme er filosofi. Det er ikke noe en lærer på skolen eller i politisk sammenheng. Filosof 15. apr 2009 kl. 20:39 (CEST)

JØSS! Det jeg mente å si var at dette nettstedet du referer til ikke kan betegnes som objektivt og uavhengig, og dermed ikke kan brukes som referanse for hva som er rasisme. Kan du ikke begynne å skrive artikler istedet for all denne diskusjonen? Wikipedia er ikke et diskusjonsforum, vet du. Mvh Aldebaran 18. apr 2009 kl. 07:24 (CEST)

Og så tar du en Red Herring nok en gang og har tydeligvis verken evne eller vilje til å forstå at du bryter elementære logiske formler ved slike kommentarer som dette. Alle massemedier og ordbøker er i dag kontrollert og faktisk eid av internasjonalister som derfor ikke er objektive i sin definisjon av dette ordet. Den eneste måten å komme fram til hva ordet betyr er logikk og arugemtasjon da det ikke eksisterer alment annerkjente referanser som holder mål for ordet betydning. Det nytter ikke å henvise til aldri så mange sider som hevder at jorda er flat når det foreligger beviser på at den er rund. Filosof 18. apr 2009 kl. 11:44 (CEST)

Hehe. Nevnte nettsted kan ikke brukes til å kildebelegge påstander i artikkelen. Aldebaran 18. apr 2009 kl. 12:13 (CEST)

Finn noe annet å gjøre enn å gjenta et argument som strider mot logisk argumentasjon. Red Herringene dine hjelper deg fint lite når frihetspartiet.net faktisk har objektiv argumentasjon som faktisk beviser hva ordet betyr ut fra slik folk flest bruker det. Nettstedet brukes som argumentativ kilde og ikke autorativ. Fortsetter du med fullstendig irrelevante svar til meg der du robot-gjentar som at jeg skulle bruke det som autorativ kilde fjerner jeg kommentarene dine da det er å anse som spamming av debatten. Det eksister ikke autorativ objektiv kildenbelegging av ordets betydning noen steder på internet og derfor må dette ordet argumenteres for. Så lenge du ikke kan finne feil i denne definsjonen som er oppgitt av frihetspartiet.net kommer du ingen vei med argumenter her og kan la være å svare meg. frihetspartiet.net kan brukes for påstandene mine fordi det er eneste www kilde som er presentert her som faktisk inneholder objektiv argumentasjon for hva ordet betyr. Det nytter ikke henvise til ordbøker som utvilsomt er skrevet av marxist-leninister som har som eneste formål å hjernvaske leseren til å kalle alle nasjonalister for rasister. Dersom du mener at ordboka ved universitet i Oslo er mer objektivt enn frihetspartiet.net i dette tilfellet så er det umulig å diskutere dette med deg fordi det denne ordboka skriver er bevist fullstendig feilaktig av nettopp frihetspartiet.net og ingen her inne har klart å finne svakheter i denne argumentasjonen. frihetspartiet.net er like god referanse som hvilken som helst www side. Skal du bestemme hva som er god kilde? I så fall skal jeg vedde på at det er kilder som Tjen Folket og andre marxistleninistiske politiske grupper som står bak. Det er derfor argumentene som teller her og intet annet uansett hva for kilde som brukes. Du selv skriver "objektivt" men noe som beviselig er feil er faktisk subjektivt og derfor sitter du selv igjen med 0 objektive referanser. Ingen her inne har presentert en ekstern www side som faktisk er objektiv i sin definisjon (bortsett fra meg). Enhver definisjon som avviker fra frihetspartiet.net sin definisjon er latterlig enkel å avsløre som meningsløs svada som utelukkende brukes i politisk sammenheng for å angripe "fienden" uten å fortelle at de selv rammes av akkurat samme feilaktige definisjon. Dette trixet brukes til stadighet av sos-rasisme da de definerer ordet slik at de selv faktisk er like store rasister som de som de kaller rasister. Ordtrixingen til sosialistene er svært veljent og del av det sosialistiske propagandapparat. Om noen her hevder dette ikke har noe med sosialisme å gjøre manger de fullstendig innsikt i hvor disse definisjonene stammer fra. Ethvert ord i språket som defineres ut fra ord som verdighet/overlegen/underlegen/ærverdig/måteholden/mer eller mindre/relativt (uten å nevne hva det er relativt til) osv. bruker en såkalt "politisk wildcard" som utelukkende anvendes for å "skyte ned" politiske motstandere uten å nevne at de selv treffes av ordet fordi de ikke forteller at de har tillagt ordet dette "wildcard".

Jeg skal nå bruke ditt eget argument mot den definisjonen som er opgitt og fjernet ordet verdighet da det ikke er oppgitt en eneste referanse til dette ordet. Det står ikke engang i ordboka. Det er oppdiktet fantasi fra forrige person som har redigert artikkelen. Alt som legges inn nå skal argumenteres saklig for. Gjerne med kildehenvisninger.

http://snl.no/rasisme Under avsnitt om vitenskapelig rasisme så gjør de akkurat som forventet. De hitler ideen med å avslutte med at dette medfører Holocaust. Mao akkurat som jeg hevdet - formålet med alle definisjoner som inkluderer rasemessige vitenskapelige forskjeller er å angripe nasjonalisme politisk. Dette leksikon avslører hele det politiske spillet - hensikten er politikk med denne definisjonen og det er dette som gjør dette leksikonet til politisk talerør for marxistleninistisk ideologi og ikke en objektiv autorativ kilde som kan brukes.

Filosof 18. apr 2009 kl. 12:51 (CEST)

Nevnte nettsted kan fortsatt ikke brukes til å kildebelegge påstander i artikkelen. Aldebaran 18. apr 2009 kl. 15:28 (CEST)
Din innvending om at nettstedet brukes som kilde er tilbakevist. Nevnte nettsted er ikke brukt som kilde. Forøvrig synes jeg vedkommendes definisjon er god. Den fanger inn det vesentlige ved rasistisk teori. Filosofens kritikk er forøvrig helt paralell med kritikken med henvisning til definisjonen i Britannica. Rasismen er i sin kjerne denne forestillingen om determinering eller årsakssammenheng mellom ytre og indre trekk (identitet, karakter, moral) som Britannica uttrykker det, slik at man da kan slutte fra forekomsten av det ene til det andre. Det er når du har forstått det at du kan si Eureka! Da forstår jeg hva det avskyelige ved rasisme er. Men altså, det er feil at brukeren Filosofen bruker henvisning til et nettsted som en kildebelegg for sin argumentasjon.85.165.105.38 20. apr 2009 kl. 18:02 (CEST)

Kobling mellom rasisme og nasjonalsosialisme[rediger kilde]

Deler av artikkelen legger opp til en kobling av rasisme og nasjonalsosialisme, som selv om de har fellestrekk ikke er synonyme. Det vil være en fordel å få artikkelen tilbake på sporet slik at den beskriver rasisme. Alt som er synsing bør hives ut. — Jeblad 19. apr 2009 kl. 20:37 (CEST)

Fjerning av referanser[rediger kilde]

Jeg ser at det er fjernet flere vitenskapelige referanser her, f.eks. «En artikkel i [1] viser til genetiker og forsker Charles Lee ved Harvard Medical School i Boston, Massachusetts der det hevdes at det nylig er kartlagt genetiske forskjeller mellom ulike etniske grupper.» og dette er mildt sagt meget uheldig. At formen og den argumenterende stilen i noe av teksten fjernes er dog helt greit.

  1. ^ Lee, Cahrles (2006). «DNA Varies More Widely From Person to Person, Genetic Maps Reveal». Harvard Medical School in Boston, Massachusetts. Besøkt 20. april 2009. «In the lead study, reported tomorrow in the journal Nature, scientists created the first map of the human genome [...] The study also highlighted genetic differences among the population groups tested, with 11 percent of copy number variations not being shared between people of European, African, and East Asian ancestry.» 

nsaa (disk) 22. apr 2009 kl. 00:30 (CEST)

Muligens det er fjernet siden det står i direkte kontrast til hva som står nå:

Forskere som er tilhengere av raseteorier deler gjerne menneskeheten inn i minst tre raser: den kaukasoide, den mongolske og den negroide rase. Dette var koblet sammen med blant annet geografisk utbredelse og enkelte utseendemessige kriterier. Det er i dag bred enighet om at det ikke finnes biologisk grunnlag basert på DNA alene for å dele menneskeheten inn i flere underarter eller "raser".[trenger referanse]

Dette avsnittet bør tydeligvis ut. nsaa (disk) 4. mai 2009 kl. 19:59 (CEST)
Filosof sin henvisning til at det er «kartlagt» genetiske forskjeller mellom mennesker, er helt unødvendig i artikkelen. Det er genetiske forskjeller mellom alle mennesker - mellom deg og meg, og mellom meg og broren min. Det er så banalt at det ikke behøver nevnes i vår artikkel. Forsknings-artikkelen det vises til sier bare at det er stor genetisk variasjon mellom individer, ikke mellom grupper. Her har nok Filosof ikke forstått artikkelen, siden han lenekt den til en artikkelformulering som står i direkte motstrid med det som den amerikanske forskeren kom fram til. Dette setter i mine øyne også andre Filosof-bidrag i et tilsvarende pussig lys. Det er f.eks påvist at det er størst genetisk variasjon blant afrikanere, ganske enkelt fordi de har levd sammen og utviklet seg på sitt kontinent i 4 millioner flere år enn vi har gjort på andre kontinenter. Lengre utviklingshistorikk i geografisk isolasjon = større genetisk variasjon. Det er ergo større genetisk forskjell f.eks internt mellom afrikanere, enn eksternt mellom afrikanere og en hvilken som helst annen folkegruppe. Sagt på en annen måte, det finnes millioner av afrikanere som er gentisk mer lik hvite menensker, enn de er lik andre afrikanere. Ii dette tilfelle ser vi altså at felles ytre trekk (hudfarge) dekker over større genetisk variasjon enn det er mellom individer med ulike ytre trekk (hudfarge). Dette og andre resultater av DNA-studier av mennesker tilsier videre at raser er en helt meningsløs kategori - i betydningen vesentlige morfologiske eller fysiologiske forskjeller. Å skille mellom f.eks «kaukasoid» og «negroid» vitner om uhyre mangelfulle biologikunnskaper, som det framgår av det som er sagt ovenfor. Den genetiske variasjon mellom ulike menneskegrupper på kloden sett i relasjon til en hvilken som helst annen art (sjimpansene står oss nærmest), er så mikroskopisk at all snakk om raser blir meningsløs. Bjoertvedt 9. mai 2009 kl. 04:00 (CEST)
I den siterte teksten fra National Geograpic står det «The study also highlighted genetic differences among the population groups tested, with 11 percent of copy number variations not being shared between people of European, African, and East Asian ancestry.»[1] I.e. kan det virke som om utsagnet ditt «Forsknings-artikkelen det vises til sier bare at det er stor genetisk variasjon mellom individer, ikke mellom grupper». Eller er det bare jeg som misforstår? Sidespor: Om raser er meningsløs kategorisering så bør jo amerikanerne ikke bedrive en:Affirmative action in the United States på basis av rase? nsaa (disk) 9. mai 2009 kl. 08:16 (CEST)'

http://en.wikipedia.org/wiki/Race_and_genetics#Defining_race

Indeed Neil Risch himself avoids defining race, when asked to respond to the comment "Genome variation research does not support the existence of human races.” he replied

What is your definition of races? If you define it a certain way, maybe that's a valid statement. There is obviously still disagreement....Scientists always disagree! A lot of the problem is terminology. I'm not even sure what race means, people use it in many different ways.(Gitschier, 2005)

Har genetiker og forsker Charles Lee ved Harvard Medical School in Boston, Massachusetts som National Geograpic skriver om uhyre mangelfulle biologikunnskaper?

Filosof 14. mai 2009 kl. 11:55 (CEST)

Wikipedia er ikke hjemmesiden til privatpersoner[rediger kilde]

14. jan. 2011 kl. 23:19‎ http://no.wikipedia.org/wiki/Bruker:Roede

Denne person la inn personlig mening om hva rasisme er. Det eksisterer ingen annen ordbok eller leksikon eller noe referanser til hans personlige synsing som er totalt feilaktig.

American Anthropological Association som er ledende forskere på rase i USA definerer rasisme som: "The use of race to establish and justify a social hierarchy and system of power that privileges, preferences or advances certain individuals or groups of people usually at the expense of others" ifølge http://understandingrace.org/resources/glossary.html#r. Dette er den mest presise definisjonen fra vitenskapelig hold, og betyr i kortversjon at rasisme er en ideologi der ulike raser gis ulike rettigheter etter et hierarkisk system.

Synsing[rediger kilde]

Slette dette som fremstår som synsing: «Rasisme oppstår oftest der det forekommer store demografiske endringer over kort tid, eller der det finnes store kulturelle og sosiale forskjeller mellom distinkte folkegrupper.[trenger referanse]» --Erik den yngre (diskusjon) 20. jun. 2015 kl. 19:50 (CEST)

Mer opprydning?[rediger kilde]

Artikkelen ser ut til å blande sammen flere ting, blant annet endringer i definisjon (terminologi og begrep) og utvikling av selve fenomenet. --Erik den yngre (diskusjon) 18. jul. 2015 kl. 14:29 (CEST)


Å bruke snl.no som kilder er helt meningsløst. Den skriver noe ingen andre ordbøker og leksikon skriver. Ifølge snl.no er også alle menn pedofile. Det følger direkte av at barn defineres som mindreårig. snl.no er ikke en gyldig referanse. Bruk heller engelsk wikipedia som faktisk er brukbar nå. Hvorfor ble min definisjon kopiert fra engelske wikipedia (racism) fjernet og erstattes med meningsløse utsagn fra snl.no og liknende som ingen i hele verden bruker? At noen har høyere eller lavere verdi er subjektivt. Om en skal gifte seg og ønsker hvit kjæreste er ikke-hvit lavere verdi. Ifølge definisjonen er en da rasist men det mener ingen mennesker i hele verden at en er. "Et moderne rasismebegrep inkluderer andre egenskaper ved mennesker enn rase som kultur" er direkte feil. Det er kun marxister som sitter bak snl.no som skriver dette. Ingen andre ordbøker og leksikon i verden gjør det. Det er ikke moderne rasismebegrep. Det er politisk definisjon fra ytterste venstreside og har ingenting i leksikon å gjøre. Anbefaler å bruke engelsk wikipedia sin forklaringsmodell for racism. Den har også mye bedre struktur enn den norske.

Vitenskapelig definisjon som stemmer med engelsk wikipedia: "The use of race to establish and justify a social hierarchy and system of power that privileges, preferences or advances certain individuals or groups of people usually at the expense of others" ifølge http://understandingrace.org/resources/glossary.html#r. Filosofen (diskusjon) 19. jul. 2015 kl. 23:56 (CEST)

Enig i at definisjon er viktig, men også vanskelig. Det er mange definisjoner i omløp og vi som bidragsytere kan ikke velge en definisjon vi mener er den beste. Jeg har tilføyd en definisjon med kilde (merk at engelsk WP ikke kan være kilde til, men det er helt ok å kopiere over stoff). Ellers inneholder artikkelen en definisjon fra FN og en fra Døving & Bangstads bok. At det finnes nye og videre definisjoner bør også nevnes, men presisere at det er nye og utvidete definisjoner. Så lenge definisjonene kommer fra relevante og reliable kilder bør de med, i denne sammenheng er i allefall andre leksikon og vitenskapelige publikasjoner om temaet. Det bør spesifiseres hvor definisjonen er hentet fra, så får leseren gjøre seg opp sin egen mening.
Jeg er også helt enig i at den engelsk artikkelen har mye bedre struktur. Vi kan godt bruke den som utgangspunkt for forbedring av den norske. --Erik den yngre (diskusjon) 20. jul. 2015 kl. 00:18 (CEST)

Problemet er at du bruker en kilde som folk burde vite kun brukes av marxister og ytterste venstreside. snl.no var i årevis sponset av Ap og klarte seg ikke selv. De som har skrevet i dette leksikon er ikke objektive og representerer ikke norsk språk. Det som står der stemmer heller ikke med ordboka ved uio.no. Det stemmer ikke med Britannica, Oxford eller noen andre seriøse kilder. Det stemmer ikke med første gangs bruk av ordet i 1903 og det stemmer ikke med FN og Amnesty. Anbefaler å bruke vitenskapelig definisjon jeg ga over da den har kilde og stemmer med engelsk wikipedia. Eller en kan kopiere engelsk wikipedia som jeg faktisk først gjorde og det ble slettet og erstattet med useriøse snl.no:

"Rasisme betegner oppfatninger eller holdninger om at mennesker kan deles inn i forskjellige raser og at disse kan rangeres etter verdi. "

Rangeres etter verdi? I idrett rangeres raser i verdi spesifikt for hver idrett avhengig av ulike gener. Det du skriver her er at samtlige mennesker er rasister. Er det hensikten så venstersiden kan cherry picke hvem de vil skal være rasister? Det eksisterer nemlig ingen som ikke rangerer forskjellige raser etter verdi for et eller annet område. Ordet verdi er 100% irrelevant. Filosofen (diskusjon) 20. jul. 2015 kl. 00:24 (CEST)

Det er sikkert god grunn til å stille spørsmål ved SNLs definisjon, men det er jo ikke vår oppgave her på WP. Utfordringen her er å lage en god artikkel: Gode kilder og god struktur. Vi kan godt bruke definisjonen i Britannica, men vi kan altså ikke ta stilling om definisjonen i Britannica er bedre enn i SNL. Løsningen er å ta med begge definisjonene. Dette er jo en norskspråklig WP og derfor naturlig å ta utgangspunkt i norskspråklige kilder. Det trengs altså en opprydning der definisjonsproblemet behandles skikkelig i eget avsnitt. Mvh --Erik den yngre (diskusjon) 20. jul. 2015 kl. 00:40 (CEST)
Vi beskriver fenomen ut fra solide sekundærkilder i hovedsak (se Wikipedia:Innholdspolitikk og den mer utfyllende på en-wp her en:Wikipedia:No_original_research#Primary.2C_secondary_and_tertiary_sources - ikke vedtatt her på no-wp, men en rettesnor som er blitt fulgt gjennom lang tid). SNL er tertiærkilde og således muligens ikke en god kilde å bruke til å definere dette begrepet. Spesielt ikke om det avviker stort fra andre faglige definisjoner (sekundære kilder). Det enkleste her er vel egentlig å ta en full oversettelse av den engelske slik den foreligger siden det er såpass mange problemer med denne, og at det er vanskelig å få på plass en god en. Ellers kan man jo legge til flere definisjoner slik forskjellige kilder definerer det og så får det være opp til leserne å bedømme hva som er gyldig. Wikipedia beskriver fenomen slik det fremkommer i forskjellige (sekundær)kilder. Nsaa (diskusjon) 24. jul. 2015 kl. 19:02 (CEST)
Vi kan godt oversette definisjon fra engelsk WP, men også da bør det vel påføres kilde. Det grunnleggende problemet med definisjoner at de verken er riktige eller gale, de er bare mer eller mindre rimelige/brukbvare. Det er ikke vår oppgave å konkludere med hva som er riktig definisjon. Dette er jo spesielt vanskelig i og med at rasisme (og definisjon av rasisme) er politisk betent område. Som minimum bør vi derfor gjengi ulike definisjoner og la det være opp til leseren. Engelsk WP gjengir mange definisjoner og gjengir også drøftinger av problemet med å komme til en definisjon. I og med at dette er norskspråklig WP, mener jeg vi bør ha med definisjoner fra sentrale norske kilder inkludert faglitteratur feks Bangstad & Døvigs bok, og myndigheter feks hvilken definisjon departementer og direktorater baserer seg på, mulig at også domstolene bruker en rasismedefinisjon fra lovverket. FNs definisjon må naturligvis med (den står der allerede). Skal vi la være å bruke SNL så må det være fordi det er en dårlig kilde, ikke fordi vi er uenige. --Erik den yngre (diskusjon) 24. jul. 2015 kl. 22:01 (CEST)