Diskusjon:Pseudovitenskap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Faktum om pseudovitenskap[rediger kilde]

Det er et faktum at falsk vitenskap er alternativ medisin. Det er en ting å være nøytral, men svart er svart, og hvit er hvit når det gjelder vitenskap.

Alternativ vitenskap er falsk vitenskap. Flere vitenskapelige magasiner som Science og internett sider som skeptic.com oppfordrer til å skrive sannheten som den er. Man skriver ikke at kreft kan være bra, kreft er alltid farlig, fordi den kan aldri være det.

Vitenskap er bra, falsk vitenskap derimot aldri bra. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Engelus (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Enig det, men samtidig oversvømmes vi av såkalt «alternativ medisin» som vrenger på fakta og spekulerer i sjuke folks bekymringer, og de har mye penger til tvilsom markedsføring. «Falsk vitenskap» er i og for seg en selvmotsigelse da vitenskap betyr bevisføring og bevis som er dokumentert og kan gjentas av andre. Er bevisføring falsk kan den heller ikke gjentas er således ikke vitenskapelig. Pseudovitenskap om du vil Vår oppgave på Wikipedia er likevel ikke å ha argumentere for det ene eller det andre, men å ha skikkelig begrunnelse for det som vi skriver om. Finn Bjørklid 5. mai 2010 kl. 16:32 (CEST)

Objektivitet[rediger kilde]

Pseudovitenskap er et nedsettende betegnelse, og det er også meningen. Så objektivitet-tag kan ikke settes av den grunn. Det kan imidlertid være konkrete punkter i artikkelen som ikke er nøytral, tagg disse i stedet. --Vennlig hilsen Erik d.y. 12. aug. 2017 kl. 16:34 (CEST)

Takk for tips og tålmodighet, Erik d.y.. At betegnelsen er nedlatende har du rett i. Det har jeg tatt med etter mønster fra omtale av andre inflammatoriske begreper. Det bør vel fremmes en kritikk av begrepet, samt at Karl Popper formodentlig er opphavsmann? -- med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 12. aug. 2017 kl. 17:09 (CEST)
Gjerne kritikk av begrepet, men det må komme fra solide faglige kilder, ikke tilfeldig forbipasserende. se elelrs https://snl.no/pseudovitenskap --Vennlig hilsen Erik d.y. 12. aug. 2017 kl. 17:48 (CEST)
https://snl.no/pseudovitenskap mangler referanser. -- Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 13. aug. 2017 kl. 14:22 (CEST)
Det er SNL som er vår kilde. SNL har signerte artikler, det har ikke WP. Dersom du er uenig med professorene som har skrevet artiklen på SNL bør du ta det opp med dem. Du står ellers fritt til å tilføye informasjon basert på andre pålitelige (faglige) kilder. --Vennlig hilsen Erik d.y. 13. aug. 2017 kl. 14:49 (CEST)
Hei, Erik d.y. Takk igjen for klargjøring. Jeg er, som du sikker forstår, noe tilbakeholden i å bidra til artikler uten å ha en dypere innsikt i hvordan endringer bør formuleres og unngå å tråkke noen på tærne. Temaet om vitesnkapelig diskurs er interessant og ordet "pseudovitenskap" er ganske ladet, ikke ulikt https://no.wikipedia.org/wiki/Nigger --Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 13. aug. 2017 kl. 20:11 (CEST)
Sammenligner du seriøst vitenskapsteori med rasisme? - Soulkeeper (diskusjon) 14. aug. 2017 kl. 12:51 (CEST)
Hei, Soulkeeper. Takk for din interesse. Pseudovitenskap er et dårlig definert begrep. Slik jeg ser det er begrepet i seg selv uvitenskapelig. "Pseudovitenskap" og "nigger" har til felles at det er nedsettende begreper, og brukes retorisk ikke for å fremme forståelse, men for å såre og krenke. Kort sagt kan slike begreper fremstå som en hersketeknikk, og er til hinder for objektiv vurdering og en vitenskapelig tilnærming. Kunne du si hvordan du mener at begrepet "pseudovitenskap" anvendes fruktbart innen vitenskapsteori? -- Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 14. aug. 2017 kl. 14:49 (CEST)
Pseudovitenskap er nedsettende og det er også meningen med merkelappen: Det brukes som en karakteristikk av noe som gir seg ut for vitenskap men ikke er det. Jeg har tilføyd mange vitenskapelige kilder som definerer og drøfter begrepet/fenomenet. Karl Popper var vel blant dem som brukte begrepet. Men her skal vi altså ikke diskutere om «pseudovitenskap» er et godt eller riktig begrep, vi kan bare konstatere at det er et begrep og et fenomen i henhold til kildene. --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. aug. 2017 kl. 15:15 (CEST)
Takk for din forbedring av artikkelen Erik d.y., og takk for innspill. Begrepet er inflammatorisk og kontroversielt, og kritikk av begrepet omfatter at det kan være en hersketeknikk for å avskjære videre debatt jfr. engelsk WP artikkel om pseudoscience. Jeg er takknemlig for referanser som belyser at begrepet er kontroversielt. --Med vennlig hilsenJoe Siri Ekgren (diskusjon) 14. aug. 2017 kl. 15:47 (CEST)
Dersom du har gode faglige kilder som sier at begrepet er kontroversielt, så gjerne, men det må være gode faglige kilder. --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. aug. 2017 kl. 16:03 (CEST)

«Pseudovitenskap» er ladet og det er også meningen. --Vennlig hilsen Erik d.y. 13. aug. 2017 kl. 21:22 (CEST)

Ladede begreper med diffus betydning som "kontroversiell", "omdiskutert" og "skandaleombrust" (mis)brukes utstrakt i dagspressen, men bør ikke anvendes her med mindre det er helt opplagte grunner til det, f.eks. Finance Credit eller Andrew Wakefield. Begrepet pseudovitenskap er derimot langt mer konkret. At det er negativt ladet er følgelig ikke til å unngå. ---- cavernia -- (diskusjon) 14. aug. 2017 kl. 12:39 (CEST)
Hei, Cavernia. Takk for innspill. Vi er enige om at det er negativt ladet begrep. Kunne du si noe mer om hvilken verdi du ser i begrepet? --Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 14. aug. 2017 kl. 14:49 (CEST)
Artikkelens diskusjonssider brukes til å diskutere hvordan vi skal forbedre artikkelen, ikke for å dele grunnleggende kunnskap om begreper som man kan lese seg fram til på egen hånd. Dette er ikke et diskusjonsforum. - Soulkeeper (diskusjon) 14. aug. 2017 kl. 15:49 (CEST)

Er begrepet "pseudovitenskap" i seg selv pseudovitenskap?[rediger kilde]

Er det problematisk at dette svakt definerte begrepet tilfredstiller mange krav til pseudovitenskap som nevnes i artikkelen? Suffikset "pseudo" er vitenskapelig sjargong, formodentlig for å gi inntrykk av "vitenskapelighet". Det er mange felt som vitenskapen ikke kan si så mye om. Kunne man klart seg med f.eks. "felt med beskjeden vitenskapelig grunnlag"? -- Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 14. aug. 2017 kl. 15:47 (CEST)

Pseudovitenskap er et etablert begrep. Wikipedia skal beskrive virkeligheten, ikke (re)definere den. - Soulkeeper (diskusjon) 14. aug. 2017 kl. 15:49 (CEST)
Hei, Soulkeeper. Jeg er relativt uerfaren på Wikipedia, og er takknemlig for ditt synspunkt. Det er uklart for meg hva ditt råd innebærer konkret. Kunne du vise til WP retningslinje som utdyper det du forsøker å formidle? -- På forhånd takk Joe Siri Ekgren (diskusjon) 15. aug. 2017 kl. 00:30 (CEST)
- Soulkeeper (diskusjon) 15. aug. 2017 kl. 09:18 (CEST)
Hei Soulkeeper. Takk for nyttig tilbakemelding, og indirekte bekreftelse på at norsk wikipedia ikke har egen side for Neutral_point_of_view (NPOV). -- Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 15. aug. 2017 kl. 10:50 (CEST)
Jo, vi har Wikipedia:Nøytralt ståsted, men den engelske versjonen er mer utfyllende. ---- cavernia -- (diskusjon) 15. aug. 2017 kl. 11:02 (CEST)
Takk for det, Cavernia. -- Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 15. aug. 2017 kl. 13:58 (CEST)
Som Soulkeeper sier: Vi skal ikke bruke diskusjonssiden til å diskutere oss frem til konklusjoner om begrepet og fenomenet. Artikkelen skal reflektere begrepet og fenomenet slik det omtales av kildene, og kildene er utvetydige: Dette er et etablert begrep, minst 100, kanskje 200 år, de fremste vitenskapsfilosofene bruker begrepet, etc. La dette ligge. --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. aug. 2017 kl. 16:02 (CEST)
Hei, Erik den yngre. Takk for at du deler dine tanker. Kanskje det er på tide å se på et 200 år gammelt begrep med et friskt blikk? Jeg synes du blander kortene som patruljør og wikipedia-forfatter når du skriver "La dette ligge" uten saklig begrunnelse forankret i WP kjerneverdier, og dermed avviser diskusjon om et begrep uten klar definisjon og av tvilsom verdi. Når du skriver at "kildene er utvetydige" må du gjerne mene det, men jeg synes slike utsagn fremstår som dogmatisk og ukritisk, hvilket er overraskende fra en som har skrevet så mange artikler som deg. Jeg er takknemlig for din tålmodighet så langt. Jeg skal belegge disse tanker med et avsnitt om "Kritikk av begrepet pseudovitenskap". -- Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 15. aug. 2017 kl. 00:30 (CEST)
Nei hør her. Det er ikke tanker og synspunkt men en redegjørelse for hvordan WP fungerer eller WPs kjerneverdier om du vil. Nei vi skal ikke se på et gammelt begrep med friskt blikk. En artikkel på WP skal reflektere det som allerede er etablerte begreper og kunnskap, noe annet er original forskning og ikke tillatt, se en:WP:OR. Dersom du ville se med friske øyne på en gammel teori så må du publisere et vitenskapelig verk, utenfor Wikipedia. Så altså: La det ligge. --Vennlig hilsen Erik d.y. 15. aug. 2017 kl. 00:43 (CEST)
Takk for saklig svar, Erik den yngre. Med "friskt blikk" mente jeg selvfølgelig å finne kilder som belyser utfordringer med begrepet. Det har jeg gjort, og har simpelthen oversatt en seksjon fra en engelse WP-artikkel. Dessverre finner jeg ikke ut av "Note" syntax/markup, så det blir krøll i referansene. Jeg skal fikse det snarest, men er takknemlig for tips om hvor markup for "note" er beskrevet. Jeg fant det ikke under Help:Wiki Markup. -- Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 15. aug. 2017 kl. 02:00 (CEST)

Artikkelstruktur[rediger kilde]

Jeg er takknemlig for innspill til min omroganisering av artikkelen og tilføyelse av undertitler. Jeg vil gjerne følge opp med en seksjon om kritikk av begrepet i akademia, men avventer innspill på mitt forsøk på struktur. --Med vennlig hilsenJoe Siri Ekgren (diskusjon) 14. aug. 2017 kl. 15:47 (CEST)

Hei, Erik den yngre. Jeg synes din omrokering svekker flyten i artikkelen. Hvilken stilmal bruker du? --med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 14. aug. 2017 kl. 20:13 (CEST)
I leksikonartikler er vi ikke opptatt av flyt, men av at ting er ordnet på en rimelig måte. Når artiklene blir store, gjentas hovedpoengene i ingressen, i dette tilfellet er det også fornuftig å legge eksempler i ingressen slik at leseren raskt forstår hva det dreier seg om. --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. aug. 2017 kl. 20:27 (CEST)
Erik d.y. Takk for rask respons. Jeg drister meg til å spørre på ny: Hva slags mal. bruker man for denne type artikkel? -- Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 14. aug. 2017 kl. 23:58 (CEST)
Ingen fast mal for et slikt tema, men elementer som etymologi, definisjon, historikk etc er vanlig. --Vennlig hilsen Erik d.y. 15. aug. 2017 kl. 00:05 (CEST)
Takk. -- Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 15. aug. 2017 kl. 02:11 (CEST)

Slik den står nå er det mange hovedoverskrifter med lite innhold under hver, men vi kan la det stå inntil videre. For eksempel kan avsnittet om eksempler bygges ut. --Vennlig hilsen Erik d.y. 14. aug. 2017 kl. 20:32 (CEST)

Takk. Bør det settes en "Work in progress" tag i påvente at jeg eller andre rydder opp i Noter i seksjonen "Kritikk av begrepet"? --Med vennlig hilsen Joe Siri Ekgren (diskusjon) 15. aug. 2017 kl. 02:11 (CEST)