Digitalisering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Må ikke forveksles med behandling med digitalis. [1]

Begrepet digitalisering brukes om konvertering av analoge data til digitale, men også om innføring av digital teknologi som effektiviserer prosesser og endrer hverdagslivet. Den første betydningen kan også kalles digitisering.[2] Betydningene henger imidlertid sammen og brukes til tider om hverandre. Digitaliseringsprosessen som skjer i en smarttelefon som tar et bilde og legger det ut på et sosialt medium, påvirker vårt daglige liv og vår bruk av telefonen og sosiale medier.

Digital fotografering av historiske verker er en form for digitalisering

Digitalisering av lyd og bilde (digitizing) er prosessen der analoge signaler, lyd eller bilder, gjøres om til elektronisk, fortrinnsvis digital informasjon. Bøker, kart og dokumenter digitaliseres via skanning eller via fotografering med et digitalkamera. I 2017 ble f.eks. norsk radio digitalisert ved overgangen fra FM til DAB.

Utdypende artikkel: Digitalisering av lyd og bilde

Digitalisering (digitalization) brukes om "å ta i bruk datatekniske metoder og verktøy for å erstatte eller effektivisere manuelle eller fysiske oppgaver"[3], eller om "måten mange sider av vårt sosiale liv endres i møte med digital kommunikasjon".[4]

Senter for Digitalisering ved Handelshøyskolen BI sier at: "Digitalisering er transformasjonen fra at IT er et støtteverktøy i virksomheten til at det er en del av dens DNA. Det betyr at forretningsmodell, organisasjon og prosesser er designet mht. å utnytte dagens og morgendagens teknologi" [5]

Bruk[rediger | rediger kilde]

Ordet digitalisering ("digitalization") ble først brukt i 1971 av Robert Wachaal i et essay om den sosiale betydningen av digitalisering av samfunnet.[4]

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at: "I utgangspunktet er digitalisering en samlebetegnelse for overgangen fra analoge, mekaniske og papirbaserte løsninger, prosesser og systemer, til elektroniske og digitale løsninger." [6]

Digitaliseringsrådet har som oppgave å bidra til at flere digitaliseringsprosjekter i staten lykkes.[7] Digitaliseringsrundskrivet 2016 fokuserer bl.a. på brukervennlige nettbaserte tjenester, f.eks. digital postkasse, bruk av elektronisk faktura og skytjenester.[8]

Når Nasjonalbiblioteket omtaler digitalisering som en prosess som vil ta 20-30 år [9], er det prosessen med å skanne materiale fra middelalderen og frem til i dag. Når NHH omtaler digitalisering av prosesser, er effektivisering og automatisering av oppgaver i fokus.[10]

Bruk av sosiale medier, og at informasjon som tidligere kun var tilgjengelig for de som var fysisk tilstede, er nå tilgjengelig for alle en kjenner, eller alle på internet. Dette har vært omtalt som digitalisering av livet.[11]

Digitalisering har i perioder og innen noen bransjer vært et moteord uten et entydig innhold. Digitalisering brukes om kompetanseutvikling [12], effektiv bruk av internett og skytjenester,[13], sikring av kvaliteten på velferdstjenester [14], eller en ny måte å tenke på som resultat av ny teknologi.[15]

Digitalisering omtales innen noen bransjer sammen med automatisering og robotisering.[16][17]

Kritikk[rediger | rediger kilde]

Digitalisering omtales oftest som positivt og fremtidsrettet eller som en nødvendighet, og kritikk av digitalisering skjer i liten grad på digitale platformer. Den danske prof. Preben Melander frykter at bruk av digitale medier gjør mennesker mer asosiale, "mindre kreative og rutinebelastede og gør dem derfor lukkede over for nye perspektiver og potentialer".[18]

"Måten vi oppbevarer minner på, har endret seg. Og denne forandringen endrer de sosiale relasjonene" sier Ina Blom [19], og mens bøker av papir kan fysisk ligge som minner i et arkiv, er digitaliserte minner "usynlige og faktisk ikke-eksisterende når de ligger passive" [19] og må aktiviseres av en maskin for å få mening. Kunstnere bidrar til å nyansere ved å vise hvordan den digitalierte kunnskapen er manipulerbar og vanskelig å orientere seg i.[20]

Teknologer påpeker at kultur og organisering kan stå i veien for hurtig digitalisering.[21][22]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ http://tidsskriftet.no/2016/11/leder/digitalisering-ad-modum-statens-legemiddelverk
 2. ^ «Digitisering». IT-ord : Ord och uttryck i it-branschen. Computer Sweden. Besøkt 16. november 2017. 
 3. ^ https://snl.no/digitalisering
 4. ^ a b Digitalization and Digitization Scott Brennen og Daniel Kreiss
 5. ^ Hva er digitalisering?[død lenke] Rangvald Sannes
 6. ^ Digitalisering i offentlig sektor
 7. ^ https://www.difi.no/fagomrader-og-tjenester/digitalisering-og-samordning
 8. ^ https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/digitaliseringsrundskrivet/id2522147/?q=digitaliseringsrundskrivet
 9. ^ Kva vert digitalisert?
 10. ^ DIGITALISERING AV PROSESSER Arkivert 13. april 2019 hos Wayback Machine., Jon Iden
 11. ^ https://norsis.no/en-digitalisert-barndom/
 12. ^ Digitalisering er mer enn et moteord
 13. ^ Digger digitaliseringen
 14. ^ http://www.ks.no/fagomrader/om-ks/publikasjoner-og-utgivelser/kronikker-og-leserinnlegg/sammen-digitaliserer-vi-kommunesektoren/[død lenke]
 15. ^ https://innovasjonsbloggen.com/2016/10/06/digitalisering-et-annet-buzzword-for-datateknologi-eller-har-det-et-nytt-innhold/
 16. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 27. mars 2017. Besøkt 1. juni 2017. 
 17. ^ https://www.tu.no/artikler/norske-bedrifter-mangler-strategi-for-digitalisering/347601
 18. ^ http://erhvervsfilosofi.dk/2017/01/digitaliseringens-betydning-mennesker-samfund-vi-stand-balancere-gode-onde-faelles-bedste/
 19. ^ a b https://www.hf.uio.no/ifikk/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2014/digitalisering-endrer-var-kollektive-hukommelse.html
 20. ^ http://www.aftenposten.no/kultur/Sjeldent-nyansert-om-digitalisering-614433b.html
 21. ^ 13 teser om «digitalisering»
 22. ^ https://nettsteder.regjeringen.no/bedrestyringogledelse/2016/09/06/digitalisering-av-det-offentlige-gar-i-riktig-retning-men-gir-ikke-nok-effekt/

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]