Digitalisering av lyd og bilde

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Digitalisering av lyd og bilde er en prosess der analoge signaler konverteres til digitale signaler. Digitalisering benyttes i dagligtale om konvertering av lyd og bilde til digitalbilder og digital lyd. Digitalt lagrede opplysninger har den fordelen at signalene ikke svekkes nevneverdig over tid, samt at lyd og bilder kan også kopieres fra ett digitalt medium til et annet, uten at kvaliteten forringes. Man regner med at høykvalitets CD-er eller DVD-er vil holde i minst 100 år. Hvis man med jevne mellomrom, for eksempel hvert tyvende år kopierer informasjon til nyere medier, vil de digitale signalene i prinsippet bevare sin kvalitet uendelig.

Digitalisering av bilder[rediger | rediger kilde]

Digitalisering av bilde eller papirdokument gjøres gjerne med en skanner, som tar foto av et bilde eller dokument og måler lysstyrke og farge i enkeltpunkter på bildet, samt registrer bildepunktets plassering i bildet. Dataene fra hvert bildepunkt kan lagres i en datamaskin og senere hentes frem igjen som et bilde på skjerm, skrives ut på skriver, eller sendes via nettverk til andre datamaskiner.

Digitalisering av film[rediger | rediger kilde]

Etter hvert som digital lagring og fremvisning har overtatt for tradisjonell filmopptak og -fremvisning har behovet for digitalisering av eldre filmer blitt stadig mer aktuelt. Film taper både bilde og teknisk kvalitet over tid.

Digitalisering av smalfilm, 16mm og andre formater utføres som oftest med spesialutstyr. Den enkleste form for digitalisering av film kan likevel gjøres med alment tilgjengelig utstyr. Den enkleste metoden, består i å filme med et digitalt kamera, mens filmen fremvises på lerret. Dette gir imidlertid et stort visuelt kvalitetstap, og anbefales ikke for film som har verdi for ettertiden. Profesjonell digitalisering av film utføres med spesialutstyr som scanner hver filmrute. I dag kan man forvente at profesjonell digitalisering utføres med utstyr som gir høy oppløsning og bildekvalitet. Slik utstyr har gjerne 3 fotoelektriske lyssensorer.

Digitalisering av lysbilder[rediger | rediger kilde]

Å samme måte som ved digitalisering av film, kan lysbilder digitaliseres ved skanning. Det er mulig å digitalisere enkeltbilder i vanlige kontorskannere, med spesielle lysbildeholdere, men større serier gjerne må sendes inn til firmaer med automatisert utstyr.

Digitaliseringsprosesser[rediger | rediger kilde]

Ordet digitalisering gis også et annet innhold når det benyttes om prosesser i organisasjoner. I en slik sammenheng blir det ofte forbundet med ønsket om å forenkle og effektivisere prosesser ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Digitalisering blir i disse sammenhengende ofte brukt nær opptil en engelskspråklig oversetting av uttrykket «get digitalized». Digitalisering blir således brukt som et uttrykk for arbeidet med å effektivisere prosessene ved hjelp av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), gjerne ved at prosessene forenkles ved Lean-teknikker, og at de nye og forenklede prosessene ytterligere effektiviseres ved IKT. Målet er å sikre effektive prosesser hvor data meldes inn en gang, ett sted og at de deretter gjenbrukes.

Innenfor logistikk området er også digitalisering benyttet for å effektivisere arbeidsprosessene, og ikke minst dokumentflyten. Bruk av RFID registreringsteknologi kombinert med ulike ERP-løsninger skal sikre at selskapenes logistikk prosesser forenkles og effektiviseres.

Også helsesektoren intensiverer sitt arbeide for å digitalisere sine prosesser blant annet med elektronisk journal og saksflytsystem. Norge er også langt fremme på bruk ev telemedisin.