Clarté (Danmark)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Clarté er navnet på flere marxistiske studentbevegelser som har eksistert i Danmark. Selv om det flere steder er historisk kontinuitetsbrudd, har de ulike gruppene som har assosiert seg med Clarté-navnet sett på seg selv som en fortsettelse av tidligere tiders Clarté.

Clarté ble grunnlagt i Danmark i 1925 etter forbilde fra den svenske organisasjonen ved samme navn. I likeht med sitt svenske forbilde, var Clarté en bevegelse som samlet sosialister av ulike avskygninger, både sosialdemokrater og kommunister, og motstand mot dette samarbeidet særlig innenfor ledelsen for Socialdemokratiet førte til at både organisasjon og blad forsvant i 1927. Dette Clarté ble videreført i studentgruppa Monde, som i 1929 ble anerkjent av Clarté internasjonalt som offisiell Clarté-seksjon i Danmark. Samme år vant Monde valget til nytt styre i studentersamfunnet, og frem til 1932 var Clarté navnet på studentersamfunnets organ.

I 1936 ble utgivelsen av Clarté gjenopptatt av studentorganisasjonen Socialistiske Faggrupper, som selv senere skiftet navn til Clarté og som i likhet med det opprinnelige Clarté favnet over ulike deler av den danske venstresida. Det ble dermed en viktig arena for diskusjon og polemikk på tvers av ulike venstreretninger. Utgivelsen av bladet ble stoppet i 1943, men Clarté ble opprettholdt som en illegal organisasjon.

I 1947 ble navnet Clarté igjen tatt i bruk, denne gang av studentforbundet til Danmarks Kommunistiske Parti (DKP). I årene som fulgte var det først og fremst en studentorganisasjon, selv om det også kom uregelmessige blader under navnet. I forbindelse med oppstanden i Ungarn i 1956 tok Clarté avstand mot Sovjetunionens invasjon, noe som førte til kraftige fraksjonskamper, som i 1958 ble kronet med seier til den DKP-lojale linjen. I 1959 etablerte også Clarté et blad med regelmessige utgivelser, et blad, som med enkelte mindre opphold, kom ut frem til 1983. Selv om Clarté slapp til skribenter som ikke var partitilknyttet, ble Clarté i denne perioden stadig sterkere assosiert med DKP. I perioden 1970 til 1976 ga de også ut i alt 25 hefter der ulike problemstillinger knyttet opp mot marxistisk teori ble forsøkt avklart.

Clarté ble nok en gang gjenopprettet i 2006, da under navnet Det Ny Clarté. Utgiverne omtaler seg selv som «en løs krets av venstreintellektuelle skribenter fra medieverdenen, fagbevegelsen, venstrefløyen og kulturlivet».