Centre for Ships and Ocean Structures

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Centre for Ships and Ocean Structures (CeSOS), eller Senter for skip- og havkonstruksjoner, er et senter for fremragende forskning lokalisert ved Marinteknisk Senter på Tyholt i Trondheim. Senteret har som mål å utvikle grunnleggende kunnskap om design og manøvrering av skip- og havkonstruksjoner. Det ble utnevnt som et senter for fremragende forskning av Norges forskningsråd og NTNU fra 2002 til 2012. Selv om finansieringsperioden av NFR ble avsluttet i 2012 er det fortsatt en del forskningsaktivitet framover, finansiert gjennom eksterne midler.

Forskningsområder[rediger | rediger kilde]

Forskningen ved senteret har som målsetting å utvikle grunnleggende kunnskap om design og manøvrering av skips- og havkonstruksjoner gjennom teoretisk og eksperimentell forskning innenfor marin hydrodynamikk, strukturell mekanikk og automatisk kontroll. Forskningen tar sikte på å utvikle kunnskap om hvordan havet og dets omgivelser virker inn på skips- og havkonstruksjoner. Det benyttes analytiske og statistiske metoder, samt eksperimentelle studier. Kunnskapen kan bidra til design av sikre, kostnadseffektive og miljøvennlige konstruksjoner, og kan også nyttes i planleggingen og gjennomføringen av marine operasjoner. Det forventes at betydningen av fiskeoppdrettsanlegg og utnyttelse av fornybar energi fra havet vil øke i fremtiden. Den vitenskapelige forskningen ved senteret tar høyde for denne utviklingen, og har fokus på å utvikle ny kunnskap basert på synergien mellom hydrodynamikk, strukturell mekanikk og automatisk kontroll.

Fakta om CeSOS[rediger | rediger kilde]

Antall ansatte ved utgangen av 2012: 6 nøkkelpersoner, 2 administrativt ansatte, 11 post-docs, 43 ph.d.-kandidater, 7 uteksaminerte ph.d.-kandidater, 28 uteksaminerte masterstudenter, 5 adjunkter, 4 gjesteprofessorer, 3 besøkende forskere fra INSEAN og Massachusetts Institute of Technology og 5 besøkende ph.d.-kandidater.

Publikasjoner i 2012: 2 bøker, 14 bokkapitler, 10 internasjonale gjestetaler (key note lectures), 57 tidskriftartikler og 95 konferanseartikler.

Videre innsats av nøkkelpersonalet i 2012: Redaksjonelt samarbeid med 21 vitenskapelige tidsskrifter og medlemmer av 14 komiteer (arrangering av internasjonale konferanser).

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]