Hopp til innhold

Bygdeturisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Bygdeturisme er turisttilbud som tar sitt utgangspunkt i natur og kultur og legger vekt på steders og områders egenart. Begrepet er synonymt med det engelske «rural tourism». Hensikten er at turisten skal bli en tid på stedet for å gjøre seg kjent, i stedet for bare å se på en severdighet og forsvinne igjen.

På norsk finnes også andre begreper som i stor grad dekker eller er en del av det samme: grønt reiseliv, geoturisme, økoturisme, gårdsturisme, naturbasert turisme, grønt reiseliv og bærekraftig turisme.

I Norge er bygdeturismen organisert i Hanen. Dette er en bransje- og markedsorganisasjon for virksomheter innen bygdeturisme og gardsmat. Tidligere fantes to organisasjoner i Norge: Norsk Bygdeturisme og Norsk Gardsmat. Våren 2004 ble de to organisasjonene slått sammen til en under navnet Norsk Bygdeturisme og Gardsmat (NBG). Hanen har vel 400 medlemmer over hele landet fordelt på 12 regionlag. Hanen samarbeider med Statens vegvesen om vegskiltsymbolet 650.40 for "Gardsmat/bygdeturisme", den såkalte Veghane. Hanen innstiller på hvem som er i overensstemmelse med kravene til den enkelte bedrift, mens det er Statens vegvesen som gir den endelige godkjenningen