Økoturisme

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Økoturisme er turisme der både tilrettelegger (reiselivsbedriften) og gjesten (en natur- og miljøbevisst reisende) legger spesielt vekt på naturen og miljøet. Det er viktig at man ikke forbruker mer enn høyst nødvendig. Både for tilrettelegger og gjesten er resirkulering, gjenbruk og reduksjon av forbruket viktige sider av økoturismen. Begrepet økoturisme ble formulert av The International Ecotourism Society i 1990.

Økoturisme er en form for turisme der målet er at det ikke skal bli noen negativ påvirkning på naturen eller kulturen på stedet en reiser til. Økoturisme i dag brukes oftere på reiser i fjerne land og eksotiske fotosafarier i reservater der det også lever villdyr som løve og tiger. I Norge har økoturismen sine helt klar og tydelige prinsipper, dette her ført til at Norge i dag har en av de strengeste krav til utøvere av økoturisme enn noen andre land. Dette for å hindre at useriøse bedrifter og personer skal bruke godkjenning som "Green Gloss".

Begrepet bærekraft og bærekraftig drift i den norske økoturismen betyr en balansert drift der bruk (ikke forbruk) av naturen rundt oss er det ultimate mål. I samme åndedrag skal det være bærekraft for det samfunnet bedriften opererer i gjennom å bedre områdets økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske forhold.

Her er den norske definisjonen på økoturisme:

«Økoturisme er berikende natur- og kulturopplevelser, tilrettelagt av ansvarlige reiselivsbedrifter med omsorg for sine gjester, miljøet og det lokalsamfunnet de er en del av»

Her er de 7 grunnleggende prinsipper for Godkjent Norsk Økoturisme:

En økoturismebedrift

1. er natur- og kulturbasert og har økoturisme som grunnfilosofi for hele sin virksomhet.

2. bidrar aktivt til natur- og kulturvern, har god kjennskap til egen miljøpåvirkning og utøver alltid en føre-var-holdning.

3. etterstreber en mest mulig bærekraftig drift, som balanserer økologiske, kulturelle, sosiale og økonomiske hensyn.

4. bidrar positivt i lokalsamfunnet, benytter lokal arbeidskraft, lokale tjenester og råvarer, jobber for økt samarbeid og utviser et generelt samfunnsansvar.

5. bidrar til å ta vare på verneverdige bygg og har stedstilpasning, lokal byggeskikk og særpreg som et generelt mål i valg av materialer og løsninger.

6. stiller spesielt høye krav til vertskap og guider. Formidling og læring er en sentral del av produktet.

7. tilbyr minneverdige opplevelser og skaper møteplasser som gir medarbeidere og gjester innsikt i lokalkultur, -samfunn og miljø.

Økoturisme i Norge[rediger | rediger kilde]

Økoturisme-bedriftene i Norge er samlet i nettverket Norsk Økoturisme som administreres av Innovasjon Norge.

Geder i Kenya[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]