Brudepris

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Brudepris er pengebeløp, eiendom eller formue som betales til en brud eller brudens foreldre for retten til å ekte deres datter. Tilfeller hvor brorparten av verdiene tilfaller bruden kalles medgift. Brudepris forekommer i store deler av Afrika, men er utbredt også i deler av middelhavsområdet, Midtøsten, stillehavsområdet og Sørøst-Asia. I samfunn hvor brudepris eller medgift forekommer inngår verditransaksjonene i større ekteskapfortetninger mellom slektskapsgrupper eller familier, og kan utgjøre en viktig del av ekteskapsritualet og bryllupsfeiringen. Utvekslingens størrelse varierer betraktelig og kan være alt fra vesentlige monetære verdier til symbolsk viktige rituelle objekter.[1]

I sin vanligste form overfører én eller flere representanter fra brudgommens familie verdiobjekter til én eller flere i brudens nære famille. Verdiobjektene som overføres kan være penger, buskap, løsøre, forbruksvarer, rituelle objekter eller betalingen kan skje i ekvivalent arbeid. Kutyme og regler for utvekslinger kan være detaljerte og omfattende. De kan også være fundert på religiøse tekster[2] og kan ha geografiske variasjoner. Ekteskapskontrakten kan være muntlig eller skriftlig. Som en del av ekteskapsritualet er brudepris en sosial utveksling som kan være nødvendig for å befeste en ekteskapsunion og gi familiær eller sosial tilhørighet, men kan også regulere arverettigheter, samt konsolidere og omfordele familiers og gruppers økonomiske midler gjennom omfattende utvekslingsystemer.[3] Bruk av søsters brudepris for å sikre tilkomst av brors ektefelle er vanlig, og kan være enkle og jevnbyrdige utvekslinger mellom to ekteskapsgrupper, eller ta form av sirkulære systemer med flere grupper som kan strekke seg over flere generasjoner.[4]

I motsetning til medgift overføres verdiene ved brudepris til brudens familie og kommer ikke nødvendigvis det nygifte paret til gode ettersom det gifte paret ofte bor med mannens slektskapsgruppe som har antatt ansvaret for og plikter overfor kvinnen.[5]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Parker Shipton, «Bridewealth or brideprice», i The Dictionary of Anthropology, Thomas Barfield (red.). Blackwell, Oxford (1997), side 45-46
  2. ^ Tove Stang Dahl, Den muslimske familie – en undersøkelse av kvinners rett i islam, Universitetsforlaget, Oslo (1992), ISBN 82-00-21715-9, side 63-66
  3. ^ Jack Goody og Stanley J. Tambiah, Bridewealth and Dowry, Cambridge University Press (1973)
  4. ^ Jack Goody og Stanley J. Tambiah, Bridewealth and Dowry, Cambridge University Press (1973)
  5. ^ Parker Shipton, «Bridewealth or brideprice», i The Dictionary of Anthropology, Thomas Barfield (red.). Blackwell, Oxford (1997), side 45-46