Brissel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Brisselen
Brisselen

Brisselen (lt. thymus) er en kjertel som finnes hos mange dyr, også hos mennesket.

Brisselen er kroppens andre primære, lymfoide organ. Den består av epitelvev og befinner seg i halsregionen, like bak brystbeinet (sternum). På samme måte som beinmargen, har den sin funksjon knyttet til utviklingen av forsvarsceller, men bare én bestemt variant. Fra beinmargen fraktes umodne forløperceller, progenitorceller, såkalte thymocytter, til brisselen for å videreutvikles til en høyt spesialisert celletype, kanskje den aller viktigste i hele immunapparatet, nemlig T-lymfocyttene.

Noe av det viktigste som skjer med thymocyttene under oppholdet i brisselen, er at de utstyres med reseptorer for antigener, hver thymocytt med sin type reseptor. I utgangspunktet dannes reseptorene slik at hele thymocyttpopulasjonen samlet blir i stand til å gjenkjenne alle tenkelige strukturer, inklusive kroppens egne. Denne løsningen innebærer imidlertid at organismen i neste omgang må kvitte seg med de thymocyttene som kan tenkes å gjenkjenne og reagere med kroppens egne molekyler. Samtidig foregår en spesiell utvelgelse av de thymocytter som er i stand til å identifisere og reagere på fremmede strukturer på en bestemt måte. Vi sier gjerne at det foregår både positive og negative seleksjonsprosesser i brisselen. Om lag 95% av thymocyttene som dannes i beinmargen, blir drept i brisselen. Dersom T-celler uten absolutt strengeste sikkerhetsklarering klarte å lure seg gjennom brisselen, kunne dette føre til skadelige immunreaksjoner mot kroppens eget vev, slik det kan sees ved såkalte autoimmune sykdommer.

Brisselen er først og fremst organet for utvikling av T-lymfocyttene, men den gjennomgår også en egen utviklingsprosess. Den er størst og mest aktiv i årene fram til puberteten og minsker deretter med alderen. Mye tyder på at nedsatt aktivitet i brisselen henger sammen med generelt nedsatte immunfunksjoner med økende alder.

Dersom brisselen skades tidlig i livet, kan viktige funksjoner i immunsystemet bli påvirket. Hos mennesker kan dette blant annet resultere i nedsatt evne til å bekjempe virus og infeksjoner fra sopp.