Botsgang

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Botsgang eller botsøvelse har sin opprinnelse i den katolske middelalderkirkes tro på at mennesker kunne og skulle gjøre bot for sine synder for dermed å slippe lettere gjennom til det hinsidige.

Boten kunne bestå i fremsigelse av bønner, spesielle handlinger, offer til kirken i form av gods eller penger – eller pilegrimsreiser som ikke skulle gjennomføres på letteste måte. Botsgang blir da en pilegrimsreise til fots. Mange botsgjengere (pønitenter) gikk langt i å gjøre turen vanskelig, ved å gå barbent eller på knærne stykker av veien.

Historiens mest kjente botsgang er den tysk-romerske keiser Henrik IVs kanossagang til den daværende pave Gregor VII. Siden initiativet var fra keiserens side, var dette ingen ekte botsgang, men resultatet var en pavelig absolusjon.