Blodgassanalyse

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Blodgassanalyse er en medisinsk prøve, hvor arterielt blod tas fra egnet sted, og analyseres for å bestemme blodets pH, og mengden av oksygen, karbondioksid og bikarbonat. I tillegg vil ofte blodets innhold av elektrolytter kunne bestemmes.

Prøvetagning og analyse[rediger | rediger kilde]

Blodgassanalyse krever arterielt blod, i motsetning til «vanlige» blodprøver som tas i venøst blod. Vanligvis brukes radialis-arterien (puls-arterien på håndleddet) eller arterien i lysken. Prøven tas med en spesiell sprøyte som inneholder heparin, slik at blodet ikke koagulerer, og bør analyseres med en gang.

Prøven analyseres ved en maskin som bestemmer pH, partialtrykket av oksygen (pO2) og karbondioksid (pCO2), samt bikarbonat (HCO3-) og oksygenmetningen. Enkelte maskiner kan også bestemme mengden laktat, natriumioner (Na+) og kaliumioner (K+) i prøven.

Tolkning[rediger | rediger kilde]

Ved bestemmelse av pH ser en om pasienten har en acidose (lav pH) eller alkalose (høy pH).

Partialtrykket av karbondioksid (pCO2) brukes gjerne som et estimat av lungenes funksjon. For høyt pCO2 kan indikere at pasientens lungefunksjon ikke er tilstrekkelig, mens for lav pCO2 for eksempel ses når testpersonen hyperventilerer. Kombinasjonen lav pH ( pH < 7,35) og høy pCO2 kalles respiratorisk acidose, mens høy pH (pH > 7,45) og lav pCO2 kalles respiratorisk alkalose.

Bikarbonatunderskudd eller -overskudd kalles henholdsvis metabolsk acidose og metabolsk alkalose. Ofte brukes den målte verdien omregnet til base excess (BE), hvor den målte verdien av bikarbonat angis som et relativt overskudd (BE > 3) eller underskudd (BE < −3) i forhold til kroppens normale mengde. En metabolsk acidose vil da sees som kombinasjonen pH< 7,35 og BE < −3, mens en metabolsk alkalose kjennetegnes av pH > 7,45 og BE > 3.

Siden respirasjonen hos mennesket hovedsakelig styres av mengden CO2 i blodet, er vurderingen av partialtrykket til oksygen (pO2) ofte av liten interesse, selv om det selvfølgelig kan si noe om pasienten har for lite oksygen (hypoksi). For pasienter som trenger oksygentilskudd er det viktig å bestemme pO2, både som mål på at pasienten får nok oksygen, men også for å unngå at vedkommende får for mye.

Referanseområder[rediger | rediger kilde]

Dette er de vanligste referanseområdene ved blodgassanalyse i Norge, men det er verdt å merke seg at normalområdet kan variere mellom ulike analysemetoder.

Parameter Normalområde
pH 7.35 - 7.45
pO2 10.5-14.0 kPa
pCO2 4.7-6.0 kPa
HCO3- 22 - 30 mmol/l
Base excess −3 to +3 mmol/l