Berg Sparebank

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Berg Sparebank er en lokal sparebank med hovedkontor i sentrum av Halden. Markedsområdet strekker seg fra Halden til Fredrikstad. Foruten bankvirksomhet har banken også eiendomsselskap, Berg Sparebanks Eiendomsmegling AS, dette er tilsluttet Terra eiendomsmegling.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Berg Sogneselskap, opprinnelig Bergs Agerdyrknings- & Industrieselskap, ble stiftet i 1810. Blant selskapets viktigste oppgaver var utlån av kornvarer fra kornmagasinet og kapital fra pengefondet. Opprettelse av sparebank var lenge diskutert, og i 1872 opprettet Berg Sogneselskap for egen regning Berg Sparebank. Dette var forløperen til dagens sparebank, men denne opphørte etter 20 års drift.

Ny etablering skjedde under første verdenskrig (1915). Banken leide lokaler i Svenskegata av Fredrikshalds Meieribolag, den månedlige husleien var kr. 30,-. Ved etableringen hadde banken kun en lønnet funksjonær. I tillegg var ett av styremedlemmene ulønnet til stede. Ekspedisjonstiden var 10 – 14 hver dag. Fra 1918 besto staben av banksjef, kasserer og bokholder. Frem mot 25 års jubileet i 1940 økte staben med assistent og volontør. Etableringen under første verdenskrig skapte utfordringer under etterkrigsdepresjonen, men banken ble forsiktig drevet og kom seg relativt uskadd gjennom utfordringene. Innskuddsmassen falt imidlertid fra 2,6 mill. i 1925 til 1,8 mill. i 1940.

Lokalene i Svenskegata ble etter hvert for små, og 1. januar 1959 ble nytt bankbygg i Storgata 10 tatt i bruk. I forbindelse med kommunesammenslutningen mellom Halden, Berg og Idd i 1967 valgte bergsokningene å la Berg Sparebank fortsette som selvstendig bank, og hele Halden ble etter hvert definert som markedsområde.

I 1981 ble bankens første filial etablert på Brødløs, filialen har vært viktig for den positive veksten banken har hatt de senere årene. I 2003 ble eiendomsselskapet Berg Sparebanks Eiendomsmegling AS opprettet. I 2006 ble bankens primære markedsområde utvidet til også å omfatte Fredrikstad. Rådgivningskontoret ble åpnet i kontorfellesskap med Terra Eiendomsmegling i Fredrikstad, for øvrig også med adresse Storgata 10.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]