Hopp til innhold

Bokholder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En bokholder har til oppgave å samle data – bokføre – til utarbeidelse av regnskaper. Tidligere ble regnskaper ført i bøker (hovedboken ble holdt à jour) – derav tittelen – men i nyere tid skjer det hovedsakelig ved bruk av datamaskin – og i senere år via internett. Selve arbeidet med bokføringen kombineres ofte med utarbeidelse av bokføringsmaterialet som for eksempel beregning av lønn og skatt og rente- og rabattberegninger. Oppgaven med å sjekke for betalinger ligger som regel også hos en bokholder.

Tittelen som bokholder tilhører ikke en spesiell utdannelse, og tittelen er heller ikke beskyttet.

En bokholder har gjerne en multifunksjonell posisjon, nemlig som økonomiassistent, regnskapsassistent og konsulent – sistnevnte fordi en bokholder kan være like god til å gi råd, som en konsulent kan.

For å redusere risikoen for svindel forsøker man å holde funksjonene for bokholder skilt på forskjellige personer hvis selskapet det føres regnskap for er av en viss størrelse. Som overordnet kan en bokholder ha en regnskapssjef/økonomidirektør. Som underordnet kan en bokholder ha en bokholderassistent eller regnskapsassistent.

Et beslektet arbeide utføres av en kasserer.