Kasserer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En kasserer eller skattmester er ansvarlig for pengebeholdning og regnskapsførsel (økonomi) i en organisasjon. Både «kasserer» og «kassaforvalter» er gamle ord som begge anvendes i lange perioder på lavere nivåer (under riksforvaltningen) innen den svenske forvaltningen.

Opprinnelig ble tittelen «skattmester» brukt om en person i en stats eller større institusjons forvaltning. I vår tid er tittelen i aktiv bruk innen foreninger, stiftelser og lignende organisasjoner. Den brukes i håndverkerforeninger som har videreført tittelen fra tidligere tiders laugsvesen. Tittelen brukes blant annet også i Odd Fellow, frimureriet og rådet for Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Tittelen skattmester er gammeldags og den vanligste betegnelsen i dag er kasserer eller iblant kassaforvalter. Personen med denne funksjonen inngår ofte ved siden av formannen og sekretæren i organisasjonens styre.

Kasserens/skattemesterens oppgaver[rediger | rediger kilde]

Kasserer i en organisasjon blir enten valgt på årsmøtet, eller vedkommende er valgt inn i styret, og oppgavene som sekretær og kasserer kan bli fordelt på første konstituerende styremøte etter årsmøtet.

Det er viktig for kassereren at det i regnskapet finnes et bilag for alle utgifter og inntekter i organisasjonen og at alt blir ført i regnskapet.

Før neste årsmøte går en valgt revisor igjennom årets regnskap. Vanligvis godkjenner revisor regnskapet som legges fram på årsmøtet. På årsmøtet vil godkjenning av regnskapet innebære at kassereren og styret får ansvarsfrihet for regnskapet.