Lovtidende

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Lovtidende er et elektronisk tidsskrift som utgis av Danmarks regjering (Civilstyrelsen), som et dagblad med det formål å gi den danske stats rettsakter bindende virkning overfor almenheten. Således kan statsmakten ikke støtte rett på en rettsakt før den er blitt offentliggjort (kunngjort) i Lovtidende.

Lovtidende er blitt utgitt siden 1. januar 1871, da det erstattet Departementstidende, og består av tre avdelinger:

Det er normalt at lover kunngjøres dagen etter at de stadfestes, liksom bekjentgjørelser og anordninger kunngjøres slik at de aktiverer lover helt eller delvis, likeledes normalt kunngjøres dagen etter utstedelse. Det betyr at Lovtidende kan utkomme lørdager, søndager og helligdager. En rekke administrative rettsakter utgis ikke i Lovtidende men i Ministerialtidende, herunder sirkulærer og anstaltsanordninger.

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Germer, Peter: Statsforfatningsret, 3. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2001.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]