Hopp til innhold

Behovsprøving

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Behovsprøving er et prinsipp i sosial- og velferdspolitikken som innebærer at en ytelse gjøres avhengig av en individuell vurdering av den enkeltes økonomiske situasjon. Ved behandling av søknad om økonomisk stønad (økonomisk sosialhjelp), som betales ut av kommunen gjennom NAV, benyttes behovsprøving etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

I Norge har man for mange ytelser gått bort fra behovsprøving og i stedet gjort ytelser avhengig av at folk befinner seg i en gitt situasjon. Eksempler er barnetrygd til foreldre, dagpenger ved arbeidsledighet, sykepenger ved sykdom/skade og alderspensjon ved en viss oppnådd alder.