Hopp til innhold

Beginerne

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En beginerkvinne fra boken Des dodes dantz, trykket i Lübeck i 1489.
Statue av St. Begga over inngangsporten til Beginerhusene i Lier

Beginerne var en katolsk religiøs orden som ble grunnlagt på 1200-tallet. Den var et samfunn for kvinner som ønsket å tjene Gud uten å trekke seg tilbake fra verden eller avlegge klosterløfter. Den hadde sitt utspring i de historiske Nederlandene, men det fantes også beginerhus i den nordlige delen av dagens Frankrike og nordvest i dagens Tyskland.

Den første kjente beginer var mystikeren Maria de Oignies, som påvirket kardinal Jaques de Vitry, ordenens beskytter. Ordenen ble først godkjent av pave Honorius III i 1216.

Navnet kommer muligens fra St. Begga av Andenne, som ordenen æret som sin vernehelgen, men det er også mulig at dette er en sekundær forklaring på navnet.[trenger referanse] En annen mulighet er at navnet kommer fra middelalderflamsk beghen, «å be», fra fransk begard, «tigger» eller fra fargen beige som de brukte på sine klær.[trenger referanse] Andre teorier er at navnet har stammer fra Lambert le Bègue (prest i Liège, død 1177) eller fra den franske ordet for nonnehette béguine.[trenger referanse]

Beginerordenens opprettelse og vekst har vært forklart med det store kvinneoverskuddet som følge av at mange menn døde i krig og andre voldelige hendelser.[trenger referanse] Et stort antall kvinner hadde behov for å søke sammen i andre fellesskap enn familie for å kunne forsørge seg og søke beskyttelse. Nonneklostrene hadde fra 1100-tallet opplevd stor vekst, men strengere regler innenfor klostersamfunnene, særlig hos cistercienserne, førte til at flere kvinner kviet seg for å vie seg til klosterlivet.[trenger referanse] Den store tilstrømmingen av kvinner til klostrene hadde også ført til at mange som søkte adgang ikke ble tatt opp, og ved flere klostre var en viss grad av velstand et vilkår for å kunne bli tatt opp. I det 15. århundre bad flere av husene om å bli tilknyttet karmelittordenen etter at Johannes Soreth hadde begynt utviklingen av en kvinneregel for ordenen.

Beginerne bodde i de fleste tilfeller i hus som minnet mer om vanlige bolighus enn klostre. De flamske beginerhusene har blitt tatt opp som verdensarvsted.

Det ble også opprettet en mannlig gren av beginerne, disse ble kalt begarder.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

 • Vera von der Osten-Sacken: Jakob von Vitrys Vita Mariae Oigniacensis. Zu Herkunft und Eigenart der ersten Beginen (= Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte 223), Göttingen 2010, ISBN 978-3-525-10102-5.
 • Anne Arnold: Liebe und tue, was du willst. Eine historische Biographie der Begine Marguerite Porete. Books on Demand Norderstedt 2005, ISBN 3-8334-3425-2.
 • Regina Doblies: Die Renaissance der Beginen. In: Westfalenspiegel. 4/2009, S. 28f.
 • Amalie Fößel, Anette Hettinger: Klosterfrauen, Beginen, Ketzerinnen. Religiöse Lebensformen von Frauen im Mittelalter. Schulz-Kirchner, Idstein 2000, ISBN 3-8248-0032-2 (Historisches Seminar NF 12).
 • Herbert Grundmann: Religiöse Bewegungen im Mittelalter. Untersuchungen über die geschichtlichen Zusammenhänge zwischen der Ketzerei, den Bettelorden und der religiösen Frauenbewegung im 12. und 13. Jahrhundert und über die geschichtlichen Grundlagen der deutschen Mystik. Ebering, Berlin 1935 (Historische Studien 267, (Zugleich: Leipzig, Univ., Habil.-Schr., 1933), (Reprografischer Nachdruck. Wissenschaftlich Buchgesellschaft, Darmstadt 1977).
 • Gertrud Hofmann, Werner Krebber: Die Beginen. Geschichte und Gegenwart. 2. aktualisierte Auflage. Butzon & Bercker, Kevelaer 2008, ISBN 978-3-8367-0530-1 (TOPOS-plus-Taschenbücher 530).
 • Richard Kieckhefer: Repression of Heresy in Medieval Germany. University of Pennsylvania Press, Philadelphia PA 1979, ISBN 0-8122-7758-9, Kap. 3
 • Hannah Keß: Klausnerin – Nonne – Begine? Eine schwierige Kategorisierung. Zum Beginenwesen in Franken. In: Jahrbuch für fränkische Landesforschung. 67, 2007, ISSN 0446-3943, S. 19–48.
 • Edeltraud Klueting: Beginen, Mantellaten und Karmelitinnen im 15. Jahrhundert. In: Edeltraud Klueting (Hrsg.): Fromme Frauen – unbequeme Frauen? Weibliches Religiosentum im Mittelalter. Olms, Hildesheim u. a. 2006, ISBN 3-487-13073-4, S. 205–224 (Hildesheimer Forschungen 3).
 • Gordon Leff: Heresy in the Later Middle Ages. The Relation of Heterodoxy to Dissent c. 1250 – c. 1450. 2 Bände. Manchester University Press u. a., New York NY 1967.
 • Robert E. Lerner: The Heresy of the Free Spirit in the Later Middle Ages. University of California Press, Berkeley CA u. a. 1972, ISBN 0-520-01908-3.
 • Bernard McGinn: The presence of God. A History of Western Christian Mysticism. Band 3: The Flowering of Mysticism. Men and Women in the New Mysticism (1200–1350). Crossroad, New York NY 1998, ISBN 0-8245-1742-3, Kap. 1,4 und 5, (deutsche Übersetzung: Die Mystik im Abendland. Band 3: Blüte. Männer und Frauen der neuen Mystik (1200–1350). Herder, Freiburg (Breisgau) u. a. 1999, ISBN 3-451-23383-5)
 • Saskia Murk-Jansen: Brides in the Desert. The Spirituality of the Beguines. Darton, Longman + Todd, London 1998, ISBN 1-57075-201-X.
 • Olaf Mußmann: Beginen – „Kommunardinnen“ des Mittelalters? Die „via media“ in Hannover. In: Angela Dinghaus (Hrsg.): Frauenwelten. Biographisch-historische Skizzen aus Niedersachsen. Olms, Hildesheim u. a. 1993, ISBN 3-487-09727-3, S. 19–32.
 • Otto Nübel: Mittelalterliche Beginen- und Sozialsiedlungen in den Niederlanden. Ein Beitrag zur Vorgeschichte der Fuggerei. Mohr (Siebeck), Tübingen 1970 (Schwäbische Forschungsgemeinschaft bei der Kommission für Bayerische Landesgeschichte. Reihe 4, 14, ISSN 0515-8982, = Studien zur Fuggergeschichte 23), (Zugleich: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., vom 27. November 1968).
 • Alexander Patschovsky: Strassburger Beginenverfolgungen im 14. Jahrhundert. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 30, 1974, S. 56–198, Online-Veröffentlichung.
 • Dayton Phillips: Beguines in medieval Strasburg. A Study of the Social Aspect of Beguine Life. Stanford University, Stanford CA 1941 (New York, Columbia Univ., Diss.).
 • Frank-Michael Reichstein: Das Beginenwesen in Deutschland. Studien und Katalog. Verlag Dr. Köster, Berlin 2001, ISBN 3-89574-427-1 (Wissenschaftliche Schriftenreihe Geschichte 9), (Zugleich: Berlin, Techn. Univ., Diss., 2001: Studien und Katalog zum Beginenwesen in Deutschland.).
 • Marco Schäfer: Diakonie in mittelalterlichen Beginengemeinschaften. In: Johannes Eurich (Hrsg.): Diakonisches Handeln im Horizont gegenwärtiger Herausforderungen. Diakoniewissenschaftliches Institut, Heidelberg 2006, S. 115–139 (DWI-Info 38, 2006 ISSN 0949-1694).
 • Walter Simons: Cities of Ladies. Beguine Communities in the Medieval Low Countries, 1200–1565. University of Pennsylvania Press, Philadelphia PA 2001, ISBN 0-8122-3604-1.
 • Jacqueline Tarrant: The Clementine Decrees on the Beguines. Conciliar and Papal Versions. In: Archivum Historiae Pontificiae. 12, 1974, ISSN 0066-6785, S. 300–308.
 • Helga Unger: Die Beginen. Eine Geschichte von Aufbruch und Unterdrückung der Frauen. Herder, Freiburg (Breisgau) u. a. 2005, ISBN 3-451-05643-7 (Herder Spektrum 5643).
 • Jörg Voigt: Beginen im Spätmittelalter. Frauenfrömmigkeit in Thüringen und im Reich. Böhlau, Köln / Weimar / Wien 2012. ISBN 978-3-412-20668-0 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Thüringen, Kleine Reihe, Band 32; Dissertation Uni Jena 2009).