Beginerne

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
En beginerkvinne fra boken Des dodes dantz, trykket i Lübeck i 1489.
Statue av St. Begga over inngangsporten til Beginerhusene i Lier

Beginerne var en katolsk religiøs orden som ble grunnlagt på 1200-tallet. Den var et samfunn for kvinner som ønsket å tjene Gud uten å trekke seg tilbake fra verden eller avlegge klosterløfter. Den hadde sitt utspring i de historiske Nederlandene, men det fantes også beginerhus i den nordlige delen av dagens Frankrike og nordvest i dagens Tyskland.

Den første kjente beginer var mystikeren Maria de Oignies, som påvirket kardinal Jaques de Vitry, ordenens beskytter. Ordenen ble først godkjent av pave Honorius III i 1216.

Navnet kommer muligens fra St. Begga av Andenne, som ordenen æret som sin vernehelgen, men det er også mulig at dette er en sekundær forklaring på navnet. En annen mulighet er at navnet kommer fra middelalderflamsk beghen, «å be», fra fransk begard, «tigger» eller fra fargen beige som de brukte på sine klær. Andre teorier er at navnet har stammer fra Lambert le Bègue (prest i Liège, død 1177) eller fra den franske ordet for nonnehette béguine.

Beginerordenens opprettelse og vekst har vært forklart med det store kvinneoverskuddet som følge av at mange menn døde i krig og andre voldelige hendelser. Et stort antall kvinner hadde behov for å søke sammen i andre fellesskap enn familie for å kunne forsørge seg og søke beskyttelse. Nonneklostrene hadde fra 1100-tallet opplevd stor vekst, men strengere regler innenfor klostersamfunnene, særlig hos cistercienserne, førte til at flere kvinner kviet seg for å vie seg til klosterlivet. Den store tilstrømmingen av kvinner til klostrene hadde også ført til at mange som søkte adgang ikke ble tatt opp, og ved flere klostre var en viss grad av velstand et vilkår for å kunne bli tatt opp. I det 15. århundre bad flere av husene om å bli tilknyttet karmelittordenen etter at Johannes Soreth hadde begynt utviklingen av en kvinneregel for ordenen.

Beginerne bodde i de fleste tilfeller i hus som minnet mer om vanlige bolighus enn klostre. De flamske beginerhusene har blitt tatt opp som verdensarvsted.

Det ble også opprettet en mannlig gren av beginerne, disse ble kalt begarder.