Tilstand (fysikk)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Tilstand brukes til å betegne fysiske egenskaper et system har for øyeblikket. Hva slags egenskaper som betegnes kommer an på systemet.

Tilstand kan bety:

  1. Aggregattilstand
  2. Kvantetilstand. I kvantemekanikk har tilstand en formell betydning og betegner de egenskapene et kvantemekanisk system har. En kvantetilstand er summer av egenvektorer til kvantemekaniske operatorer.
  3. Mikrotilstand. I statistisk fysikk er egenskapene til en enkeltdel, f.eks. en partikkel eller en liten, klassisk bit av systemet. En mikrotilstand er ofte en kvantetilstand fra kvantemekanikken.
  4. Makrotilstand. I statistisk fysikk/termodynamikk er dette makroskopiske, fysiske egenskaper, slik som temperatur, trykk og energi. Det finnes mange sammensetninger av mikrotilstander som gir en makrotilstand, og entropi er et direkte mål på dette.