Atlantes

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Atlantes kan også være et arkitektonisk prydelement.
Fortryllede riddere ser syner av deres lengsler og kjærligheter i Atlantes' borg; en illustrasjon av Gustave Dore til Orlando furioso

Atlantes var en mektig trollmann kjent fra senmiddelalderens chansons de geste. Trollmannen bygde et slott av jern i Pyreneene for å holde innesperret de riddere og damseller han hadde tatt til fange, for å distrahere Ruggiero, en sarasensk ridder. Atlantes fryktet at Ruggiero ville komme til å konvertere til kristendommen og så hjelpe Karl den store mot de sarasenere hvis inntrengen han hadde sett i Skjebnenes Bok.

I Orlando furioso bygger Atlantes et magisk slott fylt med illusjoner, i den hensikt å distrahere Ruggiero fra hva han hadde forutsett som den sikre undergang. Ruggiero blir senere satt fri av Bradamante, og etter mange prøvelser og erobringer blir han stamfar til en lang rekke helteskikkelser. Han dør senere forrådt, og slik bekreftes den skjebne som var ham spådd av Atlantes.

Autoritetsdata