Army of the United States

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Army of the United States (AUS) er det offisielle navnet på vernepliktstyrken i den amerikanske hæren som kan etableres på ordre fra Kongressen hvis USA går inn i en stor væpnet konflikt. AUS har vært benyttet i andre verdenskrig, Koreakrigen og Vietnamkrigen.

AUS ble første gang opprettet i februar 1941 som svar på den økte faren for at USA ble tvunget inn i andre verdenskrig. AUS ble kraftig utvidet etter angrepet på Pearl Harbor i desember 1941. AUS ble regnet som en etterfølger til Nasjonalarmeen (National Army), som hadde blitt opprettet for å kjempe i første verdenskrig og ble oppløst i 1920.

De første offiserene i AUS ble utnevnt fra rekkene i den regulære hæren (Regular Army). Det vanlige var at disse offiserene holdt en «permanent grad» i den regulære hæren mens de holdt en «midlertidig grad» for tjeneste i AUS. En typisk situasjon var en oberst i AUS med permanent grad som kaptein i den regulære hæren.

Forfremmelse innen AUS var iblant meget rask og noen offiserer steg så mye som fire til fem grader over et tidsrom på tre til fire år. Dwight Eisenhower ble forfremmet fra oberst til fem-stjerners general på tre år. Gradene innen AUS kunne bli trukket tilbake like raskt, men da slik at høyere offiserer falt tilbake til sin permanente grad i den regulære hæren.

Den vervede delen av AUS besto av profesjonelle soldater fra den regulære hæren som, i motsetning til offiserene, ikke holdt en egen AUS-grad men kun ble regnet som medlem av den regulære hæren. Personell som vervet seg kunne også velge å verve seg til den regulære hæren, som krevde lengre tjenestetid. Alle vernepliktige soldater inngikk i AUS og hadde bokstavene AUS foran tjenestenummeret. (Soldater i den regulære hæren hadde bokstavene RA.)

I 1946 ble AUS deaktivert, sammen med verneplikten, og offiserene gikk tilbake til sin grad i den regulære hæren mens vervede soldater ble dimittert eller gjenvervet til den regulære hæren.