Arketype

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Arketype (av gresk arhkétypos, forbillede, mønster, ideal) er et filosofisk og psykologisk begrep som spesielt knyttes til den sveitsiske psykiateren Carl Gustav Jung.

Forestillingen om arketyper i det menneskelige sinn finnes bl. a. i Platons huleboerlignelse, om at ideene er der hele tiden forut for mennesket. Arketypene tenkes å være allmenmenneskelige og evig gyldige. Arketypiske motiver og skikkelser finnes i de fleste eventyr og sagn.

Arketypen er i seg selv (tysk an sich) et tomt element, en form eller matrise, som inneholder muligheter.

Innenfor analytisk psykologi bruker Carl Gustav Jung begrepet om enkelte nedarvede og felles mønstre og billeder i det ubevisste sjelsliv. Visse former og enkelte sosiale roller vekker gjerne en gjenkjennende følelse i oss.

Enkelte zoologer finner at visse typer adferd er så lik mellom spesielt primater, at de åpner spørsmål om noe av dette er genetisk betinget mere enn tillært (kulturelt).

Arketypiske drømmebilder kan dreie seg om solen, slanger/orm, konge, sirkel, gull, korsformer, vismenn m. fl.

Innen informasjonsvitenskap brukes begrepet arketype om en formell, gjenbrukbar modell av et domenekonsept.

Se også[rediger | rediger kilde]