Datamodell

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En datamodell beskriver data innenfor et fastlagt anvendelsesområde. Dette kan for eksempel være innen produksjon, regnskap eller også data fra en hel virksomhet. Datamodellen beskriver både de forskjellige data og hvordan disse forholder seg til hverandre, og den blir benyttet av virksomheter og private for å holde orden på informasjon, tabeller, system og liknende.

Innen informatikk, særlig ved utvikling av informasjonssystemer, brukes datamodeller til å finne og fastlegge strukturen til de data som skal behandles i slike system. Slike modeller blir ofte realisert som databaseskjema i relasjonsdatabaser.

Datamodeller blir opprettet trinnvis, der hvert trinn bygger på det forrige:

  1. Semantisk datamodell: denne er uavhengig av en eventuell implementasjon. Her brukes for eksempel et ER-diagram eller et UML-diagram for å modellere de objektene fra den virkelige verden som skal avblldes i en database sammen med relasjonene mellom disse objektene.
  2. Logisk datamodell: Den semantiske datamodellen blir avbildet ved å benytte de reglene som er fastlagt i det databasesystemet som skal brukes, for eksempel i henhold til den relasjonale datamodellen, der alle data legges i tabeller.
  3. Fysisk datamodell: Her blir tekniske detaljer som er nødvendig for drift av databasen fastlagt, som for eksempel indeksering av tabellene. Disse detaljene er ikke synlig for brukerne.