Aortastenose

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Aortastenose er en hjertesykdom, hvor det foreligger en innsnevring (avledet Latin: stenosisstenose) ved eller i aortaklaffen, beliggende ved utløpet av venstre hjertekammer og hovedpulsåren / aorta ascendens.

En aortaklaff med uttalt aortastenose på grunn av revmatisk feber. aortaklaffen er klaffen i midten. Bildet er hentet fra en obduksjon
Figuren viser trykkforholdene i henholdsvis venstre hjertekammer og aorta ascendens gjennom hjertets syklus. Trykkforskjellen er det grønne området. (AO = Aorta ascendens ; LV = Venstre hjertekammer , ECG = EKG)


Når aortaklaffen er for trang oppstår det et trykkfall / trykkgradient mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren / aorta ascendens. Dermed vil trykket i slutten av sammentrekningen i venstre hjertekammer være høyere enn det trykket som er i aorta (og det trykket som blir målt ved hjelp av et blodtrykksapparat).

Det er mange mulige årsaker til aortastenose. En mulig årsak er ødeleggelse av aortaklaffen som følge av revmatisk feber. En annen er en medfødt aortaklaffvariant hvor aortaklaffen bare har to, og ikke tre klaffeseil, såkalt bicuspid aortaklaff, som ofte fører til aortastenose.

Alvorlighetsgraden ved aortastenose avgjøres av trykkforskjellen / trykkgradienten over stenosen, av symptomene og av graden av hjertesvikt. For eksempel kan en mild aortastenose ha en trykkgradient på 20mmHg og lette symptomer i form av dyspné eller angina pectoris. Alvorlig aortastenose har en langt høyere trykkgradient, og kan ha symptomer som besvimelse / synkope, kraftig tungpusthet / dyspné, høygradig angina pectoris, vann i lungene / lungeødem eller i verste fall død.

Ved lytting (auskulasjon) over hjertet høres en karakteristisk bilyd under hjertets sammentrekning ved aortastenose. Ultralydundersøkelse med ekkokardiografi er det viktigste hjelpemidlet ved utredning av aortastenose. Ved dopplerekkokardiografi kan trykkgradienten måles.

Behandlingen er i hovedsak kirurgisk. Ved kirurgisk behandling blir aortaklaffen byttet ut med en kunstig hjerteklaff, enten en mekanisk klaff eller en biologisk klaff

Medikamenter mot hjertesvikt avlaster symptomene, men har liten effekt på overlevelsen.

Det prøves nå ut en ny lovende teknikk for å bytte aortaklaffer, såkalt kateterbasert teknikikk, som ikke er avhengig av åpen kirurgi. For tiden (oktober 2008) utføres denne typen prosedyrer i Norge bare ved UNN. For pasienter som har for høy risiko for konvensjonell kirurgi er metoden lovende.