Andronovokulturen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kart over Andronovokulturens utbredningsområde. Nærliggende og overlappende kulturer vises i grønt.

Andronovokulturen er en gruppering av lignende lokale bronsealderkulturer som blomstret en gang i tiden 2000–900 f.Kr. i vestlige Sibir og den asiatiske delen av den eurasiske steppe. En bedre betegnelse enn kulturgruppe er å karakterisere den som et arkeologisk kompleks eller arkeologisk horisont. Den hadde sitt tyngdepunkt ved de sørlige Uralfjellene og i Sør-Sibir, med utløpere til Kaspihavet og Svartehavet i vest og sørover inn i Sentral-Asia.[L 1] De fleste forskere knytter andronovohorisonten med tidlige indoiranske språk, skjønt det kan ha overlappet de tidlige uralisktalende områdene ved dens nordlige utkant.[1]

Man kjenner mange boplasser og over 100 gravfelt med runde og firkantete steinsettinger. Kulturen er kjent for sine geometriske ornamentering på keramikken, som kom til å påvirke keramikken i det nordlige Skandinavia og Finland.

Økonomien var pastoral, basert på hester og kveg, men også sauer og geiter, og med tydelige spor etter et visst jordbruk.

Etnolingvistisk tilhørighet[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Indoiranere

Tidlige indoeuropeiske vandringer fra den pontisk-kaspiske steppe til Sentral-Asia.

Lærde er nærmest universelt enige om at Andronovokulturen var indoiranere[L 1][L 2] på grunn av oppfinnelsen av hestestridsvogn med sykkelhjul omkring 2000 f.Kr.[L 3][L 4] I denne forbindelse må vi inkludere sintasjtakulturen hvor de eldste kjente vogner har blitt oppdaget.[L 5][L 6]

Denne etnolingvistiske tilknytningen er delvis underbygd av de mange iranske stedsnavn langs «Andronovohorisonten». Den er også underbygd av dominansen til ulike iranske folk (saka, skytere, sarmatere og alanere) i dette området i det 1. årtusen f.Kr.[L 1]

Sintasjta, langs den øvre delen av elven Ural, er kjent for sine hestevognbegravelser og gravhauger som inneholder gravlagte hester. Den betraktes som typested for sintasjtakulturen, og danner en av de eldste delene av «Andronovohorisonten».[L 7] Det er antatt at de snakket et urindoiransk språk.[L 8][N 1]

Tekstbevis fra indoiranerne (Vedaene og Avesta), blir ofte brukt for å støtte den indoiranske identiteten til Andronovokulturen. Den russiske arkeologen Elena Efimovna Kuzmina (1931–2013) skrev:[L 9]

Den eurasiske steppenomadiske saka var ikke immigranter fra Midt-Østen, men direkte etterkommere av Andronoverne. Den blandede karakteren til de indoiransk talende befolkningene i Iran og India er resultatet av en ny befolkning som har spredt seg blant aboriginerne ... Denne konklusjonen bekreftes av bevis i den indoiranske tradisjon. Arierne i Avesta er et høyt og lys-hudet folk med lyst hår; deres kvinner hadde lyse øyne, med lange, lyse lokker... I Rigveda er den lyse huden, sammen med språket, hovedtrekket til arierne, som skilte dem ut fra aboriginerne, befolkningen Dáśa-Dasyu som var et mørk-hudet småfolk som snakket et annet språk og som ikke trodde på de vediske gudene... Hudfargen var grunnlaget for sosial lagdeling hos de vediske ariere; deres samfunn var inndelt i sosiale grupper eller varṇa, som bokstavelig betyr ‘farge’. Varṇas som bestod av ariske prester (brāhmaṇa) og krigere (kṣatriyaḥ eller rājanya), stod i motsetning til varṇas hos de opprinnelige Dáśa, som ble kalt ‘de mørk-hudede’...

De moderne forklaringene på indoiranifiseringen av Stor-Iran og det indiske subkontinent hviler tungt på antagelsen om at Andronovo-folkene beveget seg sørover og oppnådde språklig dominans over urbane sentre i regionen, slik som det arkeologiske kompleks i Baktria og Margiana. De tidligste fasene av Andronovo-kulturen samsvarer med indoiransk enhet, mens de i den senere perioden dannet en grein av iransk.[L 1] Andronovokulturens ekspansjon sørover fant sted via den indre asiatiske fjellkorridor.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Beckwith, Christopher I. (2009): Empires of the Silk Road: A History of Central Eurasia from the Bronze Age to the Present, Princeton University Press. ISBN 0691135894, s. 49. Sitat: «Archaeologists are now generally agreed that the Andronovo culture of the Central Steppe region in the second millennium bc is to be equated with the Indo-Iranians.»
  2. ^ Narasimhan 2019.

Noter[rediger | rediger kilde]

  1. ^  «Bosetningen og gravgården i Sintasjta, for eksempel, gir den typen indo-iranske arkeologiske bevis som mer enn ville glede en arkeolog som søker etter deres levninger i Iran eller India, selv om den ligger langt mot nord på Trans-Ural-steppen.»[L 8]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Se også[rediger | rediger kilde]