Alash Orda

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Alash Ordas statsminister Alikhan Bukeikhanov
Kart over Alash-autonomiet 1917-1920

Alash Orda (Alash-horden, Alash-autonomiet) var et kortvarig kasakhisk regime, en provinsregjering, fra 1917 til 1921 i det området i Sentral-Asia som i dag utgjør Kasakhstan. Det var en del av, først Den russiske republikk (Kerenskij-regjeringen), og senere bolsjevikenes sovjetstat. Den kasakhiske eliten var dominerende i statsdannelsen, men måtte legge ned sin virksomhet da bolsjevikene forbød Alash-partiet. Målet for Alash-partiet var å oppnå autonomi innenfor Russland og å forme en nasjonal, demokratisk stat. Geografisk hadde området grenser mot Russland i nord og vest, mot Turkestan-autonomiet i sør, og mot Kina i øst.

Historisk bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Kasakhstan har sine røtter tilbake til Kasakh-khanatet som ble etablert i 1465 etter at Mongolrikets etterfølger Den gylne horde var gått i oppløsning. Kasakh-khanatet ble styrt av tyrkisk-mongolske klaner (med stamtavle tilbake til Djengis Khan) fram til midt på 1800-tallet. Kasakhene var overveiende muslimer, noe som forklarer noe av de kulturelle motsetningene mellom dem og de ortodokst kristne russerne. I det 16. og 17. århundre ekspanderte Kasakhkhanatet vestover og omfatter blant annet dagens Usbekistan. De militære grenselinjene gikk mot Khoresan (i dagens Iran) og Astrakhan (i dagens Russland). Etter dette ble khanatet svekket gjennom flere invasjoner. Det mistet gradvis sin suverenitet og ble innlemmet i Det russiske imperiet på 1800-tallet.

I 1870- og 1880-årene ble skolevesenet i Kasakhstan utviklet, og eliten i landet fikk bedre utdannelse, noe som dannet grunnlaget for Alash-partiet som hadde et mål om kasakhisk suverenitet. Blant lederne for denne bevegelsen var Alikhan Bukeikhanov som skulle bli Alash-autonomiets eneste statsminister.

Konflikten med bolsjevikene[rediger | rediger kilde]

I 1916 kom det til oppstand fra kasakher og kirgisere mot at russerne påla muslimene verneplikt på østfronten under første verdenskrig. Oppstanden vedvarte til februar 1917, da februarrevolusjonen i Russland førte til tsarens avgang. I desember 1917 proklamerte Alash-lederne opprettelsen av Alash Orda, en kasakhisk regjering som ikke anerkjente bolsjevikenes maktovertakelse under oktoberrevolusjonen[1] og som sto på Den hvite armés side mot Den røde armé (bolsjevikene) i den russiske borgerkrigen.[2] I 1919 så de hvite styrkene ut til å tape, og Alash-regjeringen startet forhandlinger med bolsjevikene. I 1920 hadde bolsjevikene nedkjempet den hvite armé i denne regionen og de hadde militær kontroll i Kasakhstan-regionen. Den 17. august 1920 ble Den kirgisiske autonome sosialistiske sovjetrepublikk proklamert. I 1925 endret den navn til Den kirgisiske sosialistiske sovjetrepublikk[Note 1] og i 1936 til Den kasakhiske sosialistiske sovjetrepublikk.[3]

Kasakhstyret[rediger | rediger kilde]

Alash Orda var navnet på den provisoriske kasakh-regjeringen fra 13. september 1917 til 1918. Den provisoriske regjeringen hadde tjuefem medlemmer. Ti plasser var reservert for ikke-kasakher og femten plasser for etniske kasakher.[4] Statsminister var kasakhen Alikhan Bukeikhanov (1866–1937). Det ble nedsatt en kommisjon for utdanning og vedtatt lovresolusjoner, og det ble etablert militser for å ivareta forsvaret.

Parallelt med Alash Orda-myndigheten ble det også dannet råd (sovjeter) i opposisjon til regjeringen etter mønster av de russiske sovjetene. I 1919, da den provisoriske regjeringen hadde blitt satt til side av russerne, begynte regionen å ta form av en sovjetrepublikk. Den 17. august 1920 proklamerte Vladimir Lenin og Mikhail Kalinin Kasakhstan som en autonom sosialistisk sovjetrepublikk som eksisterte under litt ulike navn fram til Republikken Kasakhstan ble proklamert 16. desember 1991, etter oppløsningen av Sovjetunionen.

Alikhan Bukeikhanov ble avsatt av bolsjevikene og ble fengslet flere ganger i 1920- og 1930-årene. I 1937 ble han arrestert og anklaget for å ha deltatt i en terrororganisasjon. Han ble dømt til døden og henrettet.[5]

Noter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Den kasakhstanske republikken ble i starten navngitt som «kirgisisk», men i 1936 endret til «kasakhisk». På russisk er betegnelsen for dette tyrkiske folkeslaget Kara-Kirghiz for folkene i høylandet, og Kirghiz-Kazaks for steppefolkene. Russerne valgte å bruke navnet kirgisere for å skille dem fra kosakkene i Sibir. Kilde:1911 Encyclopædia Britannica, Kirghiz

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Didar Kassymova, Zh. B. Kundakbaeva, Ustina Markus (2012). Historical Dictionary of Kazakhstan. Scarecrow Press. 
  2. ^ Grigol Ubiria (2015). Soviet Nation-Building in Central Asia:The Making of the Kazakh and Uzbek Nations. Routledge. s. 77. ISBN 9781317504351. 
  3. ^ Hooman Peimani (2009). Conflict and Security in Central Asia and the Caucasus. ABC-CLIO. s. 124. ISBN 9781598840544. 
  4. ^ Chahryar Adle (2005). History of Civilizations of Central Asia: Towards the contemporary period: from the mid-nineteenth to the end of the twentieth century. UNESCO. s. 255–256. ISBN 9789231039850. 
  5. ^ Didar Kassymova (2012). Historical Dictionary of Kazakhstan. The Scarecrow Press Inc. s. 54. ISBN 978-0-8108-6782-6.