«NR-1»

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search
NR-1

«NR-1» er en unik atomdrevet undervannsbåt i den amerikanske marinen. Den er et forskningsfartøy på 45 meter lengde og 400 tonn. Den har en besetning på 13, av dem tre offiserer og to vitenskapsfolk.

Uoffisielt kalles den gjerne «Nerwin»; den har aldri fått noe offisielt navn. Den ble bygget av General Dynamics og sjøsatt 25. januar 1969.

Den har en atomreaktor, to eksterne motorer, to propeller og fire beskyttede trustere (to forut og to akterut) for bedre manøvreringsevne. Maksimal fart er 4,5 knop ved overflaten, 3,5 knop under vann. Den kan gå ned til en dybde på 725 meter. Den har kapasitet til å holde seg under vann i 16 dager (maksimalt 25 dager) med 13 personer ombord.

Oppdragene har bestått av søk, opphenting av objekter, geologiske undersøkelser, oseanografisk forskning og installasjon og vedlikehold av utstyr under vann. «NR-1» fungerer godt for å holde seg på ett sted og kartlegge det fullstendig, eller søke et område med stor nøyaktighet.

Dvic103.jpg

Etter at romfergen Challenger eksploderte i 1986, ble NR-1 brukt til å søke, identifisere, og hente opp vrakdeler. Da den kan holde seg på havbunnen uten å komme opp til overflaten med hyppige mellomrom, var «NR-1» uvurderlig i den delen av søket som foregikk på dypt vann. «NR-1» forble nedsenket og i aktivitet også når uvær og høy sjø tvang alle andre søkeskip i havn.

Den har hjul som kan settes ut for å rulle på bunnen, tre lysventiler (vinduer), eksterne lyskastere, video- og stillbildekameraer, en klo for å hente inn objekter, en manipulator som kan utstyres med et utvalg gripe- og kutteverktøy og en kurv som kan brukes sammen med manipulatoren for å samle inn ting. For å orientere seg over vannflaten har den et videoperiskop på en fast mast.

Den har et sofistikert elektronisk anlegg, datamaskiner og sonar-systemer for navigasjon, kommunikasjon og lokalisering og identifikasjon av objekter. Den kan manøvrere eller holde posisjon på eller ved formasjoner under vann, finne og identifisere objekter på en betydelig avstand, og løfte objekter opp fra bunnen.

«NR-1» kan studere og kartlegge havbunnen, blant annet med temperatur, havstrømmer, og annen informasjon for militær, kommersiell og vitenskapelig bruk.

Den blir vanligvis tauet til og fra oppdragssteder av et følgeskip på overflaten, som også kan bidra med forskningsarbeide i forbindelse med undervannsbåten. Det nåværende moderskipet er SSV «Carolyn Chouest», som sørger for tauing, kommunikasjon og støtte for alle «NR1»-operasjoner.