Ungt Entreprenørskap

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Ungt Entreprenørskap (UE) er en landsomfattende ideell organisasjon som ble etablert 21. oktober 1997. Organisasjonen består av et nasjonalt sekretariat og 17 fylkesorganisasjoner. UE er medlem i den europeiske organisasjonen Junior AchievementYoung Enterprise (JA-YE Europe) og i den verdensomspennende organisasjonen Junior Achievement Worldwide.

Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanning og tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. Organisasjonen opererer i skjæringspunktet mellom skole og næringsliv, og offentlig og privat sektor.

Organisasjonen[rediger | rediger kilde]

Formål[rediger | rediger kilde]

Ungt Entreprenørskap Norges formål er å:

  • Gi barn og unge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet
  • Fremme barn og unges samarbeidsevne og ansvarsbevissthet
  • Gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet
  • Styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene
  • Stimulere til samarbeid over landegrensene
  • Inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng
  • Utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv

Stiftere og samarbeidspartnere[rediger | rediger kilde]

Ungt Entreprenørskap ble 21. oktober 1997 stiftet av følgende institusjoner og organisasjoner: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH), Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), Nærings- og handelsdepartementet (NHD), Landbruks- og matdepartementet (LMD), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finans Norge (tidl. Sparebankforeningen), Kunnskapsdepartementet (KD) og Innovasjon Norge.

I tillegg til stifterne, er disse organisasjonens samarbeidspartnere: Brønnøysundregistrene, Utdanningsforbundet, Skolelederforbundet, KS, LO, A/S Norske Shell, Ferd, Nordea, ManpowerGroup, Skatteetaten/Samarbeid mot svart økonomi, Visma og Enova.

Organisering og styreoppbygning[rediger | rediger kilde]

Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner. Fylkesorganisasjonene drives som selvstendige juridiske enheter med egne styrer og årsmøtet som høyeste organ. Fylkesorganisasjonene drives etter felles vedtekter. Ungt Entreprenørskap hadde per januar 2013 omlag 100 ansatte på landsbasis.

Pedagogisk plattform[rediger | rediger kilde]

Ungt Entreprenørskaps programmer er tuftet på metoden «Lære ved å gjøre». Entreprenørskap i skolen legger vekt på at kreativitet kan læres og øves, og alle programmene involverer miljøer utenfor skoleverket.

Programmer[rediger | rediger kilde]

Ungt Entreprenørskap tilbyr ulike programmer fra grunnskole til høyere utdanning. Alle programmer gjennomføres i samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv. Bedriftsprogrammene er Elevbedrift (grunnskole), Ungdomsbedrift (videregående skole) og Studentbedrift (høyere utdanning).

Forskning[rediger | rediger kilde]

Ungt Entreprenørskap har i samarbeid med Østlandsforskning, Nord-Trøndelagsforskning og Nordlandsforskning gjennomført et tyvetalls evalueringer av arbeidet med entreprenørskap i utdanning. En oversikt over forskningsrapportene med linker finnes her

Omfang og aktivitetstall[rediger | rediger kilde]

Ungt Entreprenørskap nådde totalt 230 438 elev- og studentaktiviteter i skoleåret 2013/2014. Totalt sett er UE til stede i flere kommuner (361), på flere skoler (1 318) og når flere unge enn noen gang. Aldri har så mange lærere (8 715) aktivt brukt UEs programmer, og aldri har så mange frivillige fra nærings- og arbeidsliv (30 295) bidratt overfor de unge.

Litteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]