Thorleif Enger

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Thorleif Enger (født 1943) er en norsk forretningsmann og næringslivsleder. Enger er utdannet ved University of Colorado, Boulder hvor han tok sin bachelorgrad, mastergrad og doktorgrad. Etter studiene arbeidet han for Shell i Houston før han begynte i Norsk Hydro i 1973. Han var ansvarlig for utbyggingen av Oseberg, og ble senere direktør i Norsk Hydros olje- og gassdivision. I 1999 ble Enger sjef for Hydro Agri, og ble i 2004 administrerende direktør i Yara etter at Agri ble skilt ut som et eget selskap. Han gikk av som administerende direktør i 2008. [1] Enger har vært styreformann og styremedlem i flere selskaper, herunder Telenor, HitecVision og Marine Harvest. I 2010 kåret Kapital ham til en av Norges ti beste bedriftslederne etter andre verdenskrig. [2]


Oppvekst og utdanning[rediger | rediger kilde]

Enger ble født i 1943[3], og er bror av Ole Enger [4] , som tidligere var administrerende direktør i REC og er nå leder av REC Solar.[5] De vokste opp på en gård i Øvre Eiker[6]. Thorleif Enger tok sin PhD i Structural Engineering ved University of Colorado.[7]

Shell[rediger | rediger kilde]

Fra 1970 to 1973 jobbet Enger på et LNG-project for Shell i Houston.[8]

Norsk Hydro Olje og gass[rediger | rediger kilde]

Oseberg[rediger | rediger kilde]

Da han var 38 år gammel ble Enger ansvarlig for utbyggingen av Oseberg-feltet i Nordsjøen som på det tidspunkt var det største offshoreprosjektet i verden.[9] Oseberg var det første feltet hvor Hydro var operatør, og det ble ferdigstilt innen budsjettert tid og uten kostnadsoverskridelser. Prosjektet var innovativt i den forstand at gass ble injisert fra Troll. Troll Oseberg Gas Injection (TOGI) var kontroversielt, men det var en teknisk og kommersiell suksess. [10]

Ansvarlig for oppstrømsvirksomhet[rediger | rediger kilde]

Den vellykkede Osebergutbyggingen gjorde at Enger ble sjef for Hydros oppstrømsvirksomhet – en stilling han hadde fra 1987 til 1996. [11][12].

Direktør for Norsk Hydro olje og gass[rediger | rediger kilde]

Enger ledet Hydros oljedivisjon fra 1996 til 1999[13]. I denne perioden ledet han også NORSOK, som var et initiativ myndighetene tok for å gjøre noe med kostnadsøkningene på sokkelen. NORSOK-prosessen blir regnet som en suksess selvom ikke alle de ambisiøse målene ble nådd.[14]

Norsk Hydro Agri[rediger | rediger kilde]

I 1999 ble Enger sjef for Hydro Agri, som var kunstgjødelsavdelingen i Norsk Hydro. Han satte raskt i gang en omfattende restruktrurering[15] og selskapet ble senere skilt ut av Norsk Hydro og børsnotert som Yara. [16]

Yara[rediger | rediger kilde]

Yara ble skilt ut av Norsk Hydro i 2004.[17] Siden har markedsverdien av selskapet mangedoblet seg og selskapet er nå blant de største på Oslo Børs.[18] Yara er en av de største gjødselprodusentene i verden.[19] [20] Enger gikk av som administrerende direktør i 2008.[21]

Yara-prisen[rediger | rediger kilde]

I 2005 ble Yara-prisen etablert for å hedre mennesker som har utmerket seg for å bedre landbruket i Afrika. På konferansene og seremoniene har blant annet nobelprisvinner Norman Borlaug, Jeffrey Sachs, og Kofi Annan vært deltakere. [22] [23]

Etter Yara[rediger | rediger kilde]

Enger var medlem av en rådgivergruppe for Africa Progress Panel.[24]

Styremedlem, utmerkelser, publiserte bøker[rediger | rediger kilde]

Enger har vært styreformann i Telenor, Spring Energy, Agrinos, Green Energy Group og Treka, og han har vært styremedlem i HitecVision, FMC Technologies, Marine Harvest, Acergy, PGS, Kverneland, NGI, samt i E.ON Ruhrgas sitt “supervisory board.” Han ble kåret til Norges SPE Oilman of the Year i 1996[25], og Kapital kåret ham i 2010 til en av Norges ti beste bedriftsledere etter andre verdenskrig.[26] . Engers bok ”Det handler om å bli best” ble publisert i 2012.[27]

Rettssak[rediger | rediger kilde]

I 2014 ble Enger sammen med to tidligere kolleger tiltalt for korrupsjon. Enger har erklært seg uskyldig. [28]

Personlig[rediger | rediger kilde]

Enger er gift[29] og har to barn. [30]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ http://e24.no/makro-og-politikk/yara-international/yara-sjefen-gaar/2512633
 2. ^ Kapital 5/2010; http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frilanskatalogen/files/178/original/0510%20Beste%20ledere.pdf?1287062646
 3. ^ Store norske leksikon; https://snl.no/Thorleif_Enger
 4. ^ ”Det haster med ny Statoil-ledelse”; Dagens Næringsliv; http://www.dn.no/nyheter/2003/09/23/det-haster-med-ny-statoilledelse
 5. ^ REC Group homepage; Board of Directors; http://www.recgroup.com/en/recgroup/governance/Board-of-directors/BOD---Ole-Enger/)
 6. ^ ”Grønne Enger”, offshore.no; http://www.offshore.no/sak/25049_groenne_enger
 7. ^ Telenor press release; http://www.telenor.com/media/press-releases/2003/mr-thorleif-enger-elected-new-telenor-chairman
 8. ^ Store norske leksikon; (https://snl.no/Thorleif_Enger)
 9. ^ ”Grønne Enger”, offshore.no; http://www.offshore.no/sak/25049_groenne_enger
 10. ^ ”Strategen”; offshore.no; http://www.offshore.no/sak/Strategen
 11. ^ ”Grønne Enger”, offshore.no; http://www.offshore.no/sak/25049_groenne_enger
 12. ^ Yara Annual Report 2007; http://www.yara.com/doc/2873_Yara_Annual_Report_2007_EN.pdf
 13. ^ Yara Annual Report 2007; http://www.yara.com/doc/2873_Yara_Annual_Report_2007_EN.pdf
 14. ^ ”Oljebyråkraten”; offshore.no http://195.159.109.147/nyheter/sak.aspx?id=28547
 15. ^ Hydro Agri Capital Markets presentation; http://www.hydro.com/upload/Documents/Presentations/Capital%20Markets%20Day/2001/cmd_agri_en.pdf
 16. ^ http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frilanskatalogen/files/178/original/0510%20Beste%20ledere.pdf?1287062646
 17. ^ Stortingsmelding; Meld. St. 13 (2010 – 2011); http://www.regjeringen.no/templates/Underside.aspx?id=637193&epslanguage=NO-SE
 18. ^ Oslo Børs; Yara International; http://www.oslobors.no/markedsaktivitet/stockOverview?newt__ticker=YAR)
 19. ^ Presentation at Merrill Lynch conference; http://www.yara.com/doc/2303_20071212_Merrill_web.pdf
 20. ^ Presentation at Scotiabank conference; http://www.yara.com/doc/152155_2014-09-23%20YAR%20presentation%20Scotiabank%20conference.pdf
 21. ^ ”Yara-sjefen går”; e24.no; http://e24.no/makro-og-politikk/yara-international/yara-sjefen-gaar/2512633#AF
 22. ^ http://www.yara.com/sustainability/how_we_engage/africa_engagement/yara_prize/2005_ceremony.aspx
 23. ^ ”The Yara Prize”; http://www.yara.com/sustainability/how_we_engage/africa_engagement/yara_prize/index.aspx
 24. ^ ”Doing Good Business in Africa: How Business Can Support Development”; Africa Progress Panel; http://www.concern-universal.org/files/doing_good_business_in_africa_policy_brief_1.pdf
 25. ^ Society of Petroleum Engineers; http://www.spe.no/stavanger/index.cfm?id=335976
 26. ^ Kapital 5/2010; http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frilanskatalogen/files/178/original/0510%20Beste%20ledere.pdf?1287062646
 27. ^ Enger, Thorleif; ”Det handler om å bli best”; Hegnar Medias Bokhandel; http://bokhandel.hegnar.no/Det-handler-om-a-bli-best
 28. ^ http://www.aftenposten.no/meninger/kommentarer/Kampen-om-sannheten-7438258.html
 29. ^ ”Grønne Enger”, offshore.no; http://www.offshore.no/sak/25049_groenne_enger
 30. ^ ”Aksjesuksess for Thorleif Enger”; e24.no; http://e24.no/makro-og-politikk/aksjesuksess-for-thorleif-enger/3718465