Klimarealistene

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Klimarealistene er en partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å være en motvekt til den rådende vitenskapelige oppfatning av klimaendringer i moderne tid. Klimarealistene er uenige i rapportene fra FNs klimapanel (IPCC) om klimaendringene og baserer sitt syn på forskning som konkluderer med at den menneskeskapte komponenten av drivhusgassene er minimal, og derved avviker sterkt fra hovedtyngden i forskningen[1]. Klimarealistene ble etablert 21. februar 2009 og er basert i Tidemands gate 23 i Oslo.[2]

Organisasjonen gir uttrykk for at informasjonen som mediene og det offentlige gir, ikke støttes av klimautviklingen eller klimavitenskapen, verken i fortid eller nåtid, men at vesentlige deler av klimaendringene har naturlige forklaringer. Den mener at konsekvensene av klimaendringene ofte beskrives som overdrevne, og at det er feil å møte klimaendringene utelukkende gjennom kutt i CO2-utslippene. Klimarealistene tror tilpasninger er en langt billigere og mer effektiv strategi for å møte klimaendringer.

Klimarealistene er av den oppfatning at FNs Klimapanel er en organisasjon med en politisk agenda, som ikke baserer sine utspill på vitenskapelige fakta. Klimarealistene har blant annet medvirket til utgivelse av en norsk utgave av den kanadiske journalisten Donna Laframboises bok «The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World's Top Climate Expert» («Den oppblåste tenåringen som ble tatt for å være verdens topp klimaekspert»).[3]

Klimarealistenes syn, at sola er den dominerende klimadriveren, står i strid med den rådende oppfatningen i akademia. Klimarealistene henviser til forskningen publisert gjennom klimapanelet NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change) som søker å bidra til uavhengig, fagfellevurdert forskning.

Klimarealistene hevder at de norske publiseringskanaler og media bevisst unnlater å gi rom for forskning som bryter med FNs klimapanel. I skrivet «Klimaskremslene er uriktige» beskyldes media for å drive med «ensidig propaganda».[4]

Klimarealistene avholder jevnlig vitenskapsforedrag med utvalgte forskere som hentes til Norge, og det drives en aktivitet voksenopplæring i form av foredrag og seminarer.[5]

Klimarealistene er blitt kritisert for å basere sin argumentasjon på data som ikke er publisert i vitenskapelige tidsskrifter og feil i faktapresentasjoner.[6][7]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]