Helin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
For kvinnenavnet, se Helin (navn)
Helin
Helin fotografert fra nord
Helin fotografert fra nord
Beliggenhet Vestre Slidre, Vang (Oppland)
Vassdrag Flya/Åbjøra/Drammensvassdraget
Løpenummer 570
Areal 9,47 km²
Høyde 870 m
Omkrets 27,17 km
Dybde 87,6 m[1] (maks)
Volum 18,6 millioner 
UTM-koord. 32V 480143 6767971
Kilde NVE

Helin er en innsjø som ligger i kommunene Vestre Slidre og Vang i Oppland. Helin drenerer til Tisleia og innsjøen ble regulert i forbindelse med utbyggingen av Åbjøra kraftverk. Vannspeilet kan reguleres med inntil 2 meter. Helin er en vindeksponert klarvannssjø med en nokså rik bunnvegetasjon, blant annet kransalger helt ned til 15 meters dyp. Denne vegetasjonen gir en høy produksjon av bunndyr.

I 1930 ble et 35 km² stort område mellom Helin og Syndinvannene i øst fredet som botanisk plantenasjonalpark; Helin plantepark. I skiferura under fjellet Gila og langs Helin vokser flere sjeldne planter, blant annet urvalmue (Papaver relictum). Urvalmuen er ellers bare påvist ett annet sted i verden; Bleia naturreservat i Lærdal. Det er imidlertid omdiskutert hvorvidt dette er en egen underart, se islandsvalmue. Ellers er Helin er omgitt av bjørkeskog.

Helin fotografert mot nord fra toppen av Åkslefjellet

Det er adkomst til Helin i nord via vei (bomveg) fra Grindaheim i Vang kommune. Herfra kan man også via vei (bomvei) ta seg videre til Smådalen, vest for Helin. Nord i Helin ligger stølsområdene; Grøvstølen, Tunestølane og Vassenden. Det går vei langs mesteparten av Helins østside og denne passerer Helestrond før den endrer i Tangane. Sør for Helin ligger Strøstølane og det er adkomst hit via vei (bomvei) fra Ryfoss/Riste bru ved E16 over Syndin.

Fiske er tillatt i perioden og 1. januar til 15. august. Fiskekort selges og admininstreres av Helin grunneierlag.

Helin er vernet i henhold til Verneplan I for vassdrag.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Hegge, O:, Eriksen, H. & Skurdal, J. 1991. Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland - Fagrapport 1990. Fylkesmannen i Oppland, miljøvernavdelingen. Rapp. nr. 9/91, s. 29