Finnmarkseiendommen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk

Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat (FeFo) er grunneier i Finnmark fylke og har etter Finnmarksloven av 17. juni 2005 grunnbokhjemmel til 96 % av arealet i Finnmark fylke. FeFo mottar ingen offentlig økonomisk støtte og er momspliktig. Finnmarksloven gir samer og andre finnmarkinger rettigheter til land og vann i Finnmark fylke. Loven er blitt til i samarbeid med Sametinget og Finnmark fylkesting, og markerer slutten på et 25 års langt arbeid.

Formålet med Finnmarksloven er å legge til rette for at grunn og naturressursene i Finnmark forvaltes på en balansert og økologisk bærekraftig måte, til beste for innbyggerne i fylket og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, bruk av utmark, næringsdrift og samfunnsliv.

FeFo er et eget rettssubjekt i Finnmark som forvalter grunn og naturressurser med videre som den eier i samsvar med Finnmarkslovens formål og reglene i loven Finnmarkseiendommen ledes av et styre på seks personer, hvor tre styremedlemmer oppnevnes av Sametinget og tre velges av Finnmark fylkesting. Finnmarkseiendommmen har hovedkontor i Lakselv og avdelingskontorer i Alta, Vadsø, Kirkenes, Varangerbotn og Karasjok og ble opprettet og sanksjonert av Kongen i statsråd 17. juni 2005.

En egen kontrollkomité har ansvar for at Finnmarkseiendommen drives i samsvar med Finnmarksloven og annen lovgivning. Komiteens 3 medlemmer, fra Staten, Sametinget og Finnmark fylkesting, utfører tilsyn med FeFo styrets virksomhet. FeFo står i samme forhold til offentlige myndigheter som andre grunneiere.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]