Dossering

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
Tverrprofil, veibane

Dossering (av latin dos = rygg) er det tekniske uttrykket for hvor stor helningsvinkel en veibane har i en kurve. Hensikten med dosseringen er å hindre ulykker, og at kjøringen skal være mere komfortabel. Jo skarpere en veikurve er, dess større skal dosseringen være.

Årsaken til at veikurver er dossert, er at ved kjøring i en kurve vil kjøretøyet bli utsatt for en sentrifugalkraft som virker utover fra kurvens sentrum. Størrelsen på denne sentrifugalkraften øker med økende hastighet og mindre radius på kurven. Veibanen skal derfor også være dossert etter den hastighet som er påregnelig på veistrekningen. Ved planleggingen av veier kalles dette for dimensjonerende hastighet.

I teorien skal veibanen ha en helningsvinkel som gjør at resultantkraften av tyngdekraft og sentrifugalkraft har en retning som er vinkelrett på veibanen.

Også på en rett veistrekning vil begge kjørebanene være svakt dossert fra midten av veien og ut til hver veikant, men hensikten her er å sikre avrenningen, slik at regnvann ikke samles i veibanen.

Dosserte kurver brukes også på travbaner og sykkelbaner (velodromer).