Zahlkassen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Zahlkassen eller Den norske Zahlkasse ble opprettet i 1714 og erstattet stiftamtstuene for Akershus stift og Kristiansand stift. Fogder og tollere i disse stiftene skulle sende sine inntekter og regnskap til Zahlkassen. Zahlkassen var samtidig landets hovedkasse og overordnet stiftamtstuene i Bergen og Trondheim. Kassereren førte et samlet regnskap over inntekter og utgifter for hele landet. Utbetalinger skulle normalt skje etter ordre fra de deputerte for finansene i København, eller for militære utgifter etter ordre fra Generalitetskommissariatet. Kassen skulle oppbevares på Akershus.[1]

Regnskapene ble sendt til Rentekammeret for endelig revisjon, og utbetalinger skjedde etter ordre fra sentralmyndighetene i København. Arkivet etter Zahlkassen i Norge er for en stor del gått tapt, men regnskapene som ble sendt til København, er fullstendig bevart i Rentekammerets arkiv.

Etter 1814 var Zahlkassen eller Zahlkammeret en av de tre hovedkassene i Norge. De to andre var stiftamtstuene i Bergen og Trondheim. Statens inn- og utbetalinger foregikk gjennom hovedkassene. De mottok statens intrader fra oppebørselsbetjentene og betalte utgifter etter anvisning fra Finansdepartementet. Ved kgl. res. 12. august 1862 ble det bestemt at hovedkassene skulle nedlegges og at Zahlkassereren skulle være sjef for et kontor tilknyttet Statsbokholderkontoret i Finansdepartementet. Zahlkassen opphørte ved kgl. res av 21. april 1893. Da ble inn- og utbetalingene av statskassen overtatt av Norges Bank. Forretningene som gjaldt utenlandsk valuta ble overført til Ekspedisjonskontoret i Finansdepartementet.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Weidling, Tor (2000). Eneveldets menn i Norge. Oslo: Riksarkivaren i samarbeid med Messel forlag as. s. 64 – 65. ISBN 82-548-0065-0. 
  2. ^ Kolsrud, Ole (2001). Maktens korridorer. Oslo: Riksarkivaren skriftserie 12 / Universitetsforlaget. s. 176. ISBN 82-15-00077-0. 

Kilder[rediger | rediger kilde]

  • Johannessen, Knut, Kolsrud, Ole og Mangset, Dag (1992) Håndbok for Riksarkivet. ISBN 8241701373

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Autoritetsdata