Yield management

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Jump to navigation Jump to search

Yield Management vil på norsk være prosessen med å forstå, forutse og reagere på konsumentenes handlinger, slik at vi kan maksimere salgssinntekten. Firmaer som benytter seg av Yield Management har gjerne IT-systemer til hjelp. Systemet går ut på at man periodisk betrakter gods- og tjenestetransaksjoner som allerede har blitt utført og gods- og tjenestetransaksjoner som blir utført på et senere tidspunkt. Systemet tolker og analyserer også informasjon og statistikk om hendelser, både i fortid og framtid. Eksempel på dette kan være høytider, men i den siste tiden har man også valgt å inkludere de terroristangrepene som har skjedd. Andre faktorer som systemet tolker og analyserer, er informasjon om konkurrentene (også priser), faktorer som kjennetegner de forskjellige årstidene medfører, og andre viktige faktorer som påvirker salget. Når vi så har alle de nødvendige faktorer analysert, så får vi en prognose for framtidig etterspørsel, som kan være en god pekepinn på hvordan markedet blir. Siden total etterspørsel normalt overskrider hva en enkelt bedrift klarer å produsere i den perioden vi har analysert, prøver modellen å optimalisere bedriftens produktmengde, slik at vi får en inntektsoptimalisering. Denne optimaliseringen prøver å besvare følgende spørsmål: ”Gitt at vi har en budsjettlinje, hva vil være den optimale produktmiksen/tjenestemiksen for oss å produsere og selge i perioden for å maksimere forventet inntekt?”

Optimalisering[rediger | rediger kilde]

Optimalisering ved hjelp av denne modellen kan hjelpe bedriften til å justere prisen og fordele kapasiteten mellom markedsegmenter slik at vi får maksimalt utbytte av forventet inntekt. Optimalisering kan gjøres på forskjellige plan (eksempel fra flymarkedet):

  • Optimalisering av varer (Et sete på et fly)
  • Optimalisering av parti (Alle seter på et fly)
  • Optimalisering av marked (Salg fra Trondheim og Bergen for et fly som har ruten Trondheim – Bergen – Oslo)
  • Totalt sett (Alle ruter for et flyselskap)

Yield Management passer spesielt bra for bedrifter som selger produkt som på et eller annet tidspunkt blir usalgbart, for eksempel flyseter etter flyets avgang.

Selve prisjusteringen vil si at man opererer med høyere priser i perioder da prisfølsomheten er lav (f.eks rushtider, høytider, etc.) enn når prisfølsomheten er høy (perioder med lite trafikk). Ved hjelp av dette, så kan man altså styre etterspørselen, og man får mer i salgsinntekter da betalingsvilligheten er større.